eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypłata wynagrodzeń
 • Przekroczenie limitu wymiaru składek ZUS od wynagrodzenia

  Przekroczenie limitu wymiaru składek ZUS od wynagrodzenia

  13:50 19.11.2014

  ... obliczyć oraz odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc, w którym dojdzie do przekroczenia wskazanego limitu. Przydatne narzędzia Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płacowy) Płatnik zaś po osiągnięciu przez ubezpieczonego granicznej kwoty wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powinien zaprzestać ich ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, wypłata wynagrodzeń, umowa zlecenie, umowa o pracę
 • Umowa zlecenie: wynagrodzenie i ZUS w koszty firmy

  Umowa zlecenie: wynagrodzenie i ZUS w koszty firmy

  13:26 12.09.2012

  ... do dyspozycji pracownika) wywołuje skutek w postaci zaliczenia go w ciężar kosztów uzyskania przychodu miesiąca, w którym faktycznie nastąpiła ta wypłata. Także w określonych sytuacjach składki ZUS od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę stanowią koszty uzyskania przychodu miesiąca, za który są należne, a nie tego, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów, umowa zlecenia
 • Umowa zlecenie: zapisy w KPiR

  Umowa zlecenie: zapisy w KPiR

  12:56 17.01.2011

  ... za pracę" (pojęcie to jest bowiem zarezerwowane dla pensji pracowniczych), powinno się je ujmować w księdze tak samo jak koszty z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Dlatego wypłacone na podstawie umów cywilnoprawnych należności należy uwzględniać w księdze w kolumnie 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze". Nie wszystkie jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, pkpir, wypłata wynagrodzeń
 • Tajemnica wynagrodzenia a związki zawodowe

  Tajemnica wynagrodzenia a związki zawodowe

  09:35 16.03.2010

  ... wynagradzania”, obejmująca m.in. dane dotyczące: zjawisk gospodarczych występujących w zakładzie pracy, kondycji ekonomicznej pracodawcy, wysokości wynagrodzeń określonej grupy zawodowej , kształtowania się wynagrodzeń na określonych stanowiskach pracy. Jak więc widać, informacja o zasadach wynagradzania, którą pracodawca powinien przekazać na ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, wypłata wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń
 • Na co wpłynie wyższe wynagrodzenie minimalne w 2010 r.?

  Na co wpłynie wyższe wynagrodzenie minimalne w 2010 r.?

  11:06 31.12.2009

  Od 1 stycznia 2010 r. wzrośnie stawka minimalnego wynagrodzenie za pracę. Dla pracodawcy oznacza to konieczność podwyższenia pensji ustalonych na poziomie minimalnym. Ponadto zatrudniający muszą pamiętać, że wyższe będą także dodatki za pracę w porze nocnej, kwota wolna od potrąceń oraz niektóre z innych świadczeń przysługujących zatrudnionym. ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalne wynagrodzenie, płaca minimalna, wysokość płacy minimalnej, wzrost płacy minimalnej
 • Wynagrodzenie za przestój: umowa nie może go pozbawić

  Wynagrodzenie za przestój: umowa nie może go pozbawić

  01:15 07.10.2009

  Wynagrodzenie za czas przestoju przysługuje tym osobom, które były gotowe do wykonywania pracy, ale doznały przeszkód z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przestój w pracy nie oznacza zatem, że pracownik pożegna się z pensją i to nawet wówczas, gdy coś innego wynika z regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy czy postanowień umowy o ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, wypłata wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń
 • Pomyłkowa wypłata wynagrodzenia: co dalej?

  Pomyłkowa wypłata wynagrodzenia: co dalej?

  10:34 05.10.2009

  Rozważmy następującą sytuację: na skutek błędu księgowości pracownik otrzymał wynagrodzenie wraz z niesłusznie zawyżoną premią uznaniową. Poproszony o zwrot nadpłaty, odmówił. Twierdził, że pieniądze zużył już na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego, będąc stuprocentowo przekonanym, iż pracodawca przelał mu na konto pensję w odpowiedniej ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, wypłata wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń
 • Umowa zlecenie a termin wypłaty wynagrodzenia

  Umowa zlecenie a termin wypłaty wynagrodzenia

  13:24 24.09.2009

  W przypadku umowy o pracę zasady wypłaty wynagrodzenia określone są przepisami Kodeksu pracy. Reguły te nie dotyczą jednak umów cywilnoprawnych. Jak należy postępować w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie? Czy pieniądze muszą zasilać kieszeń zleceniobiorcy co miesiąc? Zasadniczo po wykonaniu zlecenia, ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, wypłata wynagrodzenia, jak ustalać i wypłacać wynagrodzenie
 • Kto może podjąć wynagrodzenie za pracę?

  Kto może podjąć wynagrodzenie za pracę?

  14:02 29.07.2009

  ... , aby należną mu pensję podjął ktoś inny. Przyjrzyjmy się, kogo i w jaki sposób można upoważnić do odbioru wynagrodzenia. Co do zasady, wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić do rąk pracownika w formie pieniężnej, tj. w gotówce. Obowiązek ten może być spełniony w inny sposób tylko w dwóch przypadkach ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, wypłata wynagrodzenia, jak ustalać i wypłacać wynagrodzenie
 • Warunki zatrudnienia a wypłata pracownika

  Warunki zatrudnienia a wypłata pracownika

  08:35 02.05.2009

  ... wypłaty pracownik też musi wiedzieć, jak odebrać pieniądze W sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia jest dokonywana w miejscu faktycznego wykonywania pracy przez pracowników, ... korzystają z urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego. W tym celu pracodawca może wskazać, że wypłata wynagrodzeń dla tych pracowników będzie dokonywana tego samego dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, warunki zatrudnienia, miejsce wypłaty, wypłata wynagrodzeń

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: