eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wydanie świadectwa pracy
 • zwolnienia lekarskie na świadectwie pracy

  zwolnienia lekarskie na świadectwie pracy

  10:37 20.02.2023 PORADA

  Witam,  W styczniu 2023 r. rozwiązałam umowę o pracę i czekam na świadectwo pracy. Czy pracodawca musi wpisać: 1. zwolnienia lekarskie z 2017 r. oraz 2020 r.  kiedy byłam w ciąży  2. informację na temat urlopów macierzyńskich  czy wpisuje się informacje tylko z roku, w ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, zwolnienie lekarskie
 • Kiedy otrzymam świadectwo pracy?

  Kiedy otrzymam świadectwo pracy?

  10:31 01.02.2021 PORADA

  Jaki czas ma pracodawca na dostarczenie świadectwa pracy? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, zasady wydawania świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Korekta świadectwa pracy

  Korekta świadectwa pracy

  16:59 03.06.2020 PORADA

  Dzień dobry. Złożyłam pozew o sprostowanie świadectwa pracy do sądu 23.03. Dziś listem zwykłym otrzymałam poprawione świadectwo pracy, ale na świadectwie jest data sporządzenia 2.03, czyli taka jak na tym pierwszym świadectwie pracy. Muszę cofnąć pozew. Czy ta data może tak ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, błąd w świadectwie pracy, korekta świadectwa pracy
 • Jak zredagować świadectwo pracy?

  Jak zredagować świadectwo pracy?

  00:30 16.02.2020

  ... w związku z wykonywaniem pracy na postawie wyboru (np. jako wójt). Jak wynika z § 4 Rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy „niezwłocznie” oznacza, że świadectwo pracy powinno być wydane w dniu w którym następuje wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi (albo osobie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Kto może wydać świadectwo pracy, w przypadku braku organu zarządu w spółce?

  Kto może wydać świadectwo pracy, w przypadku braku organu zarządu w spółce?

  22:01 20.09.2017 PORADA

  W firmie, od której powinnam uzyskać świadectwo pracy brak aktualnie zarządu spółki. Firma nie prowadzi działalności i nie zatrudnia pracowników. Kto może wystawić mi świadectwo pracy? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, zarząd spółki
 • Czy świadectwo pracy można wystawić z datą wcześniejszą niż rozwiązanie umowy?

  Czy świadectwo pracy można wystawić z datą wcześniejszą niż rozwiązanie umowy?

  11:16 01.06.2016 PORADA

  Czy świadectwo pracy może być wystawione 4.07.16,  jeśli termin rozwiązania umowy jest 22.07.16 ? Osoba chce mieć wcześniej świadectwo, gdyż zamierza złożyć je w ZUS dla celów emerytury. WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, data na świadectwie pracy
 • Kiedy powinnam otrzymać świadectwo pracy?

  Kiedy powinnam otrzymać świadectwo pracy?

  10:17 24.02.2015 PORADA

  Dzień dobry, chciałabym zapytać, kiedy powinnam otrzymać świadectwo pracy. Ostatni rok przebywałam na urlopie macierzyńskim. Umowa o pracę skończyła mi się z dniem 31.12.2014, a urlop macierzyński skończył mi się 15.02.2015. Czy świadectwo pracy powinnam dostać po skończonej ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, urlop macierzyński, wygaśnięcie umowy o pracę, prawa pracownika
 • Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  10:35 29.12.2014

  ... świadectwa pracy jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Czas na wydanie świadectwa pracy Po ustaniu zatrudnienia, które wynikać może z rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma bezwzględny obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Powinno ono odbyć się niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, umowa na czas określony, wydanie świadectwa pracy, umowa o pracę
 • Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy

  15:13 02.12.2014

  ... stosunku pracy. Świadectwo pracy zawiera informacje odnośnie: okresu wykonywanej pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania umowy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania świadectwa pracy i jego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, stosunek pracy, kodeks pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy po latach

  Świadectwo pracy po latach

  11:09 04.06.2014 PORADA

  Do firmy zgłosił się pracownik o wydanie Rp-7. Po rozmowie i przeszukaniu akt osobowych okazało się, że nie ma świadectwa pracy, a sam pracownik powiedział, że ot tak zaprzestał przychodzić do pracy i nie wybierał żadnych dokumentów. Umowę rozwiązano bez wypowiedzenia. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, Rp-7
 • Brak wydanego świadectwa pracy w terminie

  Brak wydanego świadectwa pracy w terminie

  11:20 23.05.2014 PORADA

  Chciałabym się dowiedzieć, ile wynosi odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy w terminie? Umowa uległa rozwiązaniu z dniem 30.04.2014 - pracodawca miał czas do 07.05.2014. Jak to jest liczone, bo nie rozumiem tego zapisu "za czas pozostawania bez pracy, nie dłuższy jednak niż 6 ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie dla pracownika, świadectwo pracy, wygaśnięcie umowy o pracę, wydanie świadectwa pracy
 • Praca w warunkach szczególnych

  Praca w warunkach szczególnych

  13:20 29.04.2014 PORADA

  Były pracownik zwrócł się o wydanie świadectwa o pracy w warunkach szczególnych. Na świadectwie pracy, które wydał mu zakład napisano tylko "kierowca". Umowa zawarta była na takie stanowisko. Jedynym dokumentem w jego aktach jest dokument o podwyżce z tytułu prowadzenia samochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w szczególnych warunkach, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, kierowca
 • Jakie powinnam otrzymać świadectwo pracy?

  Jakie powinnam otrzymać świadectwo pracy?

  08:38 11.12.2013 PORADA

  Witam, według wniosku, który wypełniałam 3 lata wstecz o urlop wychowawczy, to skończył mi się 8.12.2013 r., ponieważ pracodawca powiedział, że już nie prowadzi sklepu, tylko go wynajmuje - nie mogłam wrócić do pracy. Ile czasu ma pracodawca na wystawienie świadectwa i jaką ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności gospodarczej, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy
 • Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  12:07 15.10.2012

  ... wydaje się tym pracownikom świadectwa pracy. Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Następuje jedynie zmiana pracodawcy jako strony stosunku pracy. Błędna jest zatem praktyka wydawania pracownikom świadectwa pracy za okres zatrudnienia u dotychczasowego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  10:25 13.09.2012

  ... świadectwo pracy i ile czasu ma pracodawca na jego wydanie. Termin na wydanie świadectwa pracy Termin wydania świadectwa pracy określają Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania oraz Kodeks pracy. Jeśli pracownik ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  13:01 25.04.2012

  ... o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Pytanie: Nasza firma od 1994 r. jest następcą prawnym firmy budowlanej. Zgłosił się do mnie były pracownik z prośbą o ponowne, prawidłowe wystawienie świadectwa pracy, bowiem to, które otrzymał po zakończeniu stosunku pracy, nie potwierdza wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Wydawanie świadectw pracy - zmiany do rozporządzenia

  Wydawanie świadectw pracy - zmiany do rozporządzenia

  13:53 25.01.2012

  ... stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (dodany § 1a rozporządzenia). Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jeżeli wydanie świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Jakie zmiany w prawie pracy istotne dla firmy?

  Jakie zmiany w prawie pracy istotne dla firmy?

  00:20 12.01.2012

  ... świadectwa pracy W świetle aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy (art. 97) – w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, zmiany w prawie, zmiany w podatkach, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Umowy na zastępstwo a świadectwo pracy

  Umowy na zastępstwo a świadectwo pracy

  11:05 27.12.2011

  ... zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. Oznacza to, że nawet w trakcie trwania obecnej umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa pracownik może zawnioskować o wydanie świadectwa pracy obejmującego okres poprzedniej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy na zastępstwo, umowy terminowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Przedsiębiorcy krytykują świadectwa pracy

  Przedsiębiorcy krytykują świadectwa pracy

  09:46 14.10.2011

  ... Pracy PKPP Lewiatan. A zatem pomimo wystawienia świadectwa pracy, na żądanie pracownika, obejmującego pewien okres, w kolejnym świadectwie pracodawca ponownie będzie musiał wskazać ten sam okres pracy (z informacją, że za ten okres wydał już wcześniej świadectwo pracy i jaka była podstawa prawna wydania poprzedniego świadectwa pracy). Tymczasem ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, zasady wydawania świadectwa pracy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: