eGospodarka.pl

eGospodarka.plZasoby serwisuW › wskaźnik l

Znajdź w serwisie

Szukana fraza: wskaźnik l
Liczba wyników: 10872
Dział: wszystkie

 • Zarządzanie klientami - wskaźnik CLV

  Zarządzanie klientami - wskaźnik CLV

  ... klient zaspokaja swoje potrzeby w wybranej kategorii, korzystając z oferty danej marki lub firmy. Wskaźnik SOW jest stosowany głównie w celu ustalenia, czy klient jest lojalny wobec ... dając każdemu z nich 25% udziału w swoim portfelu (a więc wskaźnik SOW na poziomie 25%). Indywidualny wskaźnik SOW oblicza się, dzieląc wartość sprzedaży (S) danej ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XI 2012

  Wskaźnik optymizmu XI 2012

  ... wskaźnika WOK jest zbieżna z informacjami GUS na temat koniunktury gospodarczej. Wskaźnik koniunktury gospodarczej mierzony przez GUS ukształtował się w listopadzie na poziomie ... 19% Polaków (wzrost o 6 punktów proc. w stosunku do października). Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XII 2013

  Wskaźnik optymizmu XII 2013

  ... roku. W ostatnim pomiarze obniżeniu uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów. W stosunku do poprzedniego miesiąca największy spadek zanotował Wskaźnik Skłonności do Zakupów (o -3.93 pkt.) a także wskaźnik oczekiwań wzglądem przyszłości (zmiana o 3,89 pkt.). Zmalał nieco odsetek Polaków uważających, że obecnie jest dobry moment ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XI 2011

  Wskaźnik optymizmu XI 2011

  ... Gospodarczego, którego notowania spadły o 17 pkt, osiągając poziom 63,1 pkt. Obniżeniu uległ także wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej - zarówno oceny sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (Wskaźnik Bieżący spadł o 8,3 pkt). Zmalała Skłonność do Zakupów, uzyskując wynik 86,2 pkt (różnica w porównaniu ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XII 2011

  Wskaźnik optymizmu XII 2011

  ... wyniku WOK najbardziej przyczyniła się gorsza ocena sytuacji bieżącej zarówno sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (Wskaźnik Bieżący spadł o 3,2 pkt). Obniżeniu uległ także wskaźnik oceny Klimatu Gospodarczego, którego notowania spadły o 2,3 pkt, osiągając poziom 60,8 pkt. Przyczynę tego stanu rzeczy można ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu VI 2012

  Wskaźnik optymizmu VI 2012

  ... Optymizmu Konsumentów (WOK). W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ten wzrósł w czerwcu aż o 8,5 pkt, osiągając poziom 87,5 ... wskaźnik wzrósł o 13,9 pkt, do 76,6 pkt. Zdecydowanie poprawił się również wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej - zarówno oceny sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (Wskaźnik ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu V 2013

  Wskaźnik optymizmu V 2013

  ... miesiąca poprawiła się aż o 8,79 pkt (uzyskując wynik 68,57 pkt). Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji ... deklarowało się 15 proc. Polaków, podczas gdy w maju 18 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu VI 2013

  Wskaźnik optymizmu VI 2013

  ... 2012). Niewielkie pogorszenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów Ipsos jest zbieżne z danymi GUS - wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej mierzony prze GUS kształtował się w czerwcu na niższym ... obniżyła się o 2,09 pkt. (uzyskując wynik 66,48 pkt.). Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XI 2010

  Wskaźnik optymizmu XI 2010

  ... . Obecny wynik jest zbliżony do poziomu jaki wskaźnik osiągnął w listopadzie ubiegłego roku (obecny pomiar jest wyższy o 1,3 pkt). Wskaźnik Klimatu Gospodarczego spadł o 2,7 pkt. i ... uważających obecny okres za niekorzystny na takie zakupy. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu V 2011

  Wskaźnik optymizmu V 2011

  ... wskaźnika zanotowanego w tym roku wynosi tylko 3 pkt. Wzrost o 7 pkt zanotował także Wskaźnik Klimatu Gospodarczego, który obecnie wynosi 70,7 pkt. Wyraźnie więcej osób ... nie zmieni, jednocześnie ubyło nieco osób oczekujących jej pogorszenia. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu VII 2011

  Wskaźnik optymizmu VII 2011

  ... czwartego Polaka największym problemem jest zła sytuacja materialna gospodarstw domowych - wysokie ceny, różnice w dochodach, niskie zarobki czy emerytury. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu IX 2012

  Wskaźnik optymizmu IX 2012

  ... (uzyskując wynik 57,16 pkt). W tym roku jeszcze nigdy ten wskaźnik nie osiągnął tak niskiego poziomu. Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, ... we wrześniu odsetek ten wzrósł do poziomu 60 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XII 2012

  Wskaźnik optymizmu XII 2012

  ... , w stosunku do listopada spadła aż o 9,32 pkt. uzyskując wynik 55,23 pkt. Wskaźnik bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji ... było 19% Polaków, podczas gdy w grudniu już tylko 14 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu I 2013

  Wskaźnik optymizmu I 2013

  ... do grudnia wzrosła aż o 6,38 pkt. uzyskując wynik 61,61 pkt. Wyraźnie wzrósł także Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i ... zdania było 73 proc. Polaków, podczas gdy w styczniu 70 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu II 2013

  Wskaźnik optymizmu II 2013

  ... stosunku do stycznia wzrosła aż o 5 pkt. uzyskując wynik 66,63 pkt. Nieznacznie wzrósł Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i ... sygnalizowało 57 proc. respondentów, podczas gdy w lutym 51 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu - IX 2003

  Wskaźnik optymizmu - IX 2003

  ... w kraju. Wskaźnik klimatu gospodarczego stracił 1,07 pkt. i przyjmuje obecnie wartość 69,05 pkt.. W porównaniu z ubiegłym miesiącem poprawie uległ natomiast wskaźnik skłonności do ... najwyższą od 3 lat (90,82 pkt.). We wrześniu wskaźnik skłonności do zakupów zyskał 1,5 pkt. Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przyjmować wartości od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik Optymizmu IX 2007

  Wskaźnik Optymizmu IX 2007

  ... obecnego czasu pod względem dokonywania zakupów dóbr trwałych nieznacznie się poprawiły. Wskaźnik skłonności do zakupów przyjmuje obecnie wartość 105,63 pkt. Warto zauważyć ... powinny zyskiwać na wartości. Tak zazwyczaj działo się w przeszłości. Informacje o badaniu Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XII 2007

  Wskaźnik optymizmu XII 2007

  ... znajdziemy wśród osób najmłodszych oraz najlepiej sytuowanych. W tej ostatniej grupie, w grupie osób dysponujących najwyższymi zarobkami poziom optymizmu jest naprawdę imponujący – wskaźnik WOK przyjmuje wartość blisko 142 punkty. Z drugiej strony, najmniej optymistyczni są emeryci i renciści. W tej grupie wartość wskaźnika WOK nie przekroczyła ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu VIII 2010

  Wskaźnik optymizmu VIII 2010

  ... podwyżki VAT bardziej atrakcyjnym, by kupować dobra trwałego użytku. Wskaźnik Skłonności do Zakupów pozostał praktycznie na dotychczasowym poziomie w okolicach punktu ... osób preferujących raty wzrósł o 15 pkt. procentowych do poziomu 36%. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu II 2011

  Wskaźnik optymizmu II 2011

  ... Ipsos, poziom Skłonności do Zakupów ustabilizował się. Po nieznacznym wzroście o 0,3 pkt. wskaźnik ten wynosi obecnie 94,6 pkt. Jednym z pozytywnych czynników jest zmniejszenie obaw ... że w przyszłości nie będą one rosły tak silnie jak w styczniu. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu VIII 2011

  Wskaźnik optymizmu VIII 2011

  ... Jeśli te obawy będą nadal wzrastać, z pewnością przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji materialnej gospodarstw domowych również ulegną wkrótce pogorszeniu. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 4 a 11 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu I 2012

  Wskaźnik optymizmu I 2012

  ... rozporządzeń, których zapisy w znaczący sposób utrudnią dostęp do kredytów. Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości mimo wszystko zanotował jednak wzrost w stosunku do zeszłego miesiąca o ... materialnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (spadek do 19 pkt). Informacja o badaniu: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu II 2012

  Wskaźnik optymizmu II 2012

  ... , jednak w lutym mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów obniżył się o 3,9 pkt, osiągając poziom 73,3 pkt. Obecny Wskaźnik Optymizmu jest na poziomie z kwietnia 2009 ... poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 4 pkt (uzyskując wynik 57,3 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu III 2012

  Wskaźnik optymizmu III 2012

  ... Jeszcze w lutym mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów obniżał się, osiągając poziom 73,3 pkt. Obecny Wskaźnik Optymizmu jest na poziomie 77 punktów ... będzie spadać (w lutym takiego zdania było 6% z nas, obecnie 9%). Informacja o badaniu: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu IV 2012

  Wskaźnik optymizmu IV 2012

  ... Polaków. Zaobserwowany w poprzednim miesiącu wzrost został, przynajmniej chwilowo, zahamowany. W marcu mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wreszcie ruszył do góry (po kilkumiesięcznych spadkach), osiągając poziom 77 pkt. Obecny Wskaźnik Optymizmu jest na poziomie 75 punktów - zbliżoną wartość miał w grudniu ubiegłego roku. Według ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu V 2012

  Wskaźnik optymizmu V 2012

  ... wzrost zanotowały wszystkie składowe wskaźniki WOK. Ocena Klimatu Gospo-darczego w stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się o 1,7 pkt (uzyskując wynik 62,4 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, wzrósł o 2,4 pkt (osiągając poziom 65 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu X 2012

  Wskaźnik optymizmu X 2012

  ... pogorszyła się, (uzyskując wynik 55,87 pkt, co oznacza spadek o 1,29 pkt). Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji ... gdy w październiku odsetek ten wzrósł do poziomu 78 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu III 2013

  Wskaźnik optymizmu III 2013

  ... stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 6 pkt (uzyskując wynik 61 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji ... się także, że w kraju będzie rosnąć bezrobocie (54 proc.). Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu IV 2013

  Wskaźnik optymizmu IV 2013

  ... poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 1,29 pkt (uzyskując wynik 59,84 pkt). Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji ... obawiało się 17 proc. Polaków, podczas gdy w kwietniu 15 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu VIII 2013

  Wskaźnik optymizmu VIII 2013

  ... 0,02 pkt. w stosunku do po-przedniego miesiąca, do poziomu 69,59 pkt.), podczas gdy Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i ... lipcu odsetek ten wynosił 15 proc., w sierpniu 19 proc.). Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu IX 2013

  Wskaźnik optymizmu IX 2013

  ... bo aż o 4,15 pkt (uzyskując wynik 65,44 pkt), podczas gdy Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji ... połowa społeczeństwa obawia się, że w kraju będzie rosnąć bezrobocie (49 proc.). Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu XI 2013

  Wskaźnik optymizmu XI 2013

  ... Wskaźnika Oczekiwań, który uzyskał wynik 92.69 pkt. (wzrost o 4.53 pkt.). Wskaźnik Skłonności do Zakupów, w stosunku do poprzedniego miesiąca, uległ wzrostowi o 2.40 ... spodziewało się 20 proc. Polaków, podczas gdy w październiku 16 proc. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 ... WIĘCEJ

 • Państwa UE: wskaźnik zaufania w 2008 r.

  Państwa UE: wskaźnik zaufania w 2008 r.

  ... , jak i całej UE odnotowano spadki poszczególnych składników ESI, które odzwierciedlają ogólny spadek nastrojów gospodarczych. W obu strefach zmniejszył się wskaźnik zaufania konsumentów do sytuacji w przemyśle. Wskaźnik zaufania do sektora usług był w listopadzie, zarówno w Strefie Euro, jak i we wszystkich Państwach Członkowskich UE na najniższym ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu IX 2009

  Wskaźnik optymizmu IX 2009

  ... Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK oscylował w zakresie od 79 do 87pkt. (gdy wskaźnik przyjmuje wartość 100 oznacza to, że liczba optymistów jest równa liczbie pesymistów). We wrześniu Wskaźnik ... sytuację własną w porównaniu z sytuacją gospodarczą kraju. Informacje o badaniu Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału ... WIĘCEJ

 • Wskaźnik optymizmu IX 2010

  Wskaźnik optymizmu IX 2010

  ... jeszcze większy niż miesiąc wcześniej. Wskaźnik osiągnął wartość 87,2 pkt, co z jednej strony odpowiada najwyższemu wynikowi ubiegłorocznemu, z ... w ubiegłym miesiącu, co związane było z zapowiedziami podwyżki podatku VAT. Informacje o badaniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar ... WIĘCEJ

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 311

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: