eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wskaźnik optymizmu XII 2013

Wskaźnik optymizmu XII 2013

2014-01-03 11:27

Wskaźnik optymizmu XII 2013

Wskaźnik optymizmu XII 2013 © ra2 studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

W grudniu nastroje konsumentów uległy obniżeniu. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek o 3 pkt. osiągając poziom 81.80 pkt. – mimo tego nadal jest to jeden z najwyższych poziomów notowanych w tym roku.

Przeczytaj także: Wskaźnik optymizmu XI 2013

Grudniowe spadki nastrojów konsumenckich (w stosunku do pomiarów listopadowych) powtarzają się z dużą regularnością. Od 2009 roku za każdym razem pomiar grudniowy był niższy niż ten notowany w listopadzie danego roku.

Pomimo spadku, poziom wskaźnika WOK jest na zdecydowanie wyższym poziomie (o 9.85 pkt.) niż w grudniu 2012 roku.

W ostatnim pomiarze obniżeniu uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.

W stosunku do poprzedniego miesiąca największy spadek zanotował Wskaźnik Skłonności do Zakupów (o -3.93 pkt.) a także wskaźnik oczekiwań wzglądem przyszłości (zmiana o 3,89 pkt.).

Zmalał nieco odsetek Polaków uważających, że obecnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku (z 14 proc. w listopadzie do 11 proc. w grudniu). O jeden punkt procentowy wzrósł natomiast odsetek Polaków twierdzących, że w obecnej sytuacji nie warto odkładać pieniędzy (z 31 proc. w listopadzie do 32 proc. w grudniu). Więcej z nas niż przed miesiącem jest też zdania, że w najbliższych 12 miesiącach nie uda się odłożyć jakiś pieniędzy. W listopadzie takie obawy sygnalizowało 70 proc. Polaków, podczas gdy w grudniu 72 proc.
Blisko co czwarty z nas (24 proc.) jest zdania, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy obserwować będziemy wolniejsze tempo wzrostu cen lub ich spadek - w pomiarze z listopada takiego zdania było 25 proc. Polaków.

fot. ra2 studio - Fotolia.com

Wskaźnik optymizmu XII 2013

W stosunku do poprzedniego miesiąca największy spadek zanotował Wskaźnik Skłonności do Zakupów (o -3.93 pkt.) a także wskaźnik oczekiwań wzglądem przyszłości (zmiana o 3,89 pkt.).


Mniej z nas uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległa poprawie. W grudniu takie opinie wyrażało 7 proc. badanych, podczas gdy w listopadzie odsetek wyniósł 9 proc. Podobnie mniej optymistycznie oceniamy to, jak będzie się zmieniać sytuacja gospodarcza w Polsce w nadchodzącym roku – w listopadzie nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej widziało 12 proc. Polaków, podczas gdy w grudniu 10 proc.

Myśląc o przyszłości, mniej Polaków przewiduje polepszenie sytuacji materialnej domu w ciągu najbliż-szych 12 miesięcy – w grudniu takiej poprawy spodziewało się 15 proc. Polaków, podczas gdy w listopa-dzie 20 proc.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik optymizmu XII 2013

W grudniu nastroje konsumentów uległy obniżeniu. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek o 3 pkt. osiągając poziom 81.80 pkt.


Informacje o badaniu
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6 – 12 grudnia 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1013 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Przeczytaj także: Wskaźnik optymizmu X 2013 Wskaźnik optymizmu X 2013

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: