eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wskaźnik optymizmu VI 2013

Wskaźnik optymizmu VI 2013

2013-07-01 13:02

Wskaźnik optymizmu VI 2013

WOK Ipsos zanotował niewielki spadek © Africa Studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Czerwcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki spadek. Jest to jednak nadal jeden z najwyższych poziomów wskaźnika obserwowany w tym roku.

Przeczytaj także: Wskaźnik optymizmu V 2013

Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w czerwcu br. plasuje się na nieco niższym poziomie niż w maju (zmiana o -1,09 pkt. ). Rok do roku zmiana jest bardziej istotna (81,57 pkt. obecnie w stosunku do 87,50 pkt. w czerwcu 2012).

Niewielkie pogorszenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów Ipsos jest zbieżne z danymi GUS - wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej mierzony prze GUS kształtował się w czerwcu na niższym poziomie niż przed miesiącem i przed rokiem.

W maju b.r. niewielkiemu spadkowi uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.
Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyła się o 2,09 pkt. (uzyskując wynik 66,48 pkt.).

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sy-tuacji materialnej gospodarstw domowych spadł o 1,34 pkt. osiągając poziom 69,66 pkt.

Więcej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w maju takie obawy sygna-lizowało 66 proc. respondentów, natomiast w czerwcu – 70 proc. Zmalała ilość osób optymistycznie po-strzegających sytuacje kraju (w maju pozytywne opinie wyrażało 26 proc. z nas a obecnie 21 proc.). Po-łowa z nas jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległa pogorsze-niu.

Wzrósł odsetek Polaków uważających, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy bezrobocie będzie ro-sło. W maju tego zdania było 45 proc. osób, podczas gdy w czerwcu 49 proc.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

WOK Ipsos zanotował niewielki spadek

Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w czerwcu br. plasuje się na nieco niższym poziomie niż w maju (zmiana o -1,09 pkt. ). Niewielkiemu spadkowi uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.


Niewielkiej zmianie (in minus) uległ wymiar Skłonności do Zakupów, uzyskując wynik 91,63 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła -0,43 pkt.). Wzrósł z kolei nieco odsetek osób twierdzących, że w obecnej sytuacji nie warto odkładać pieniędzy – w maju br. taką opinię wyrażało 31 proc. respondentów, podczas gdy w czerwcu 28 proc.

Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości, w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalał o 0,9 pkt. (osiągając poziom 89,62 pkt.).

27 proc. Polaków jest zdania, że obecnie nie ma dobrego okresu na kupowanie dóbr trwałego użytku. W stosunku do maja odsetek ten wzrósł o 4 pkt. proc.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik optymizmu VI 2013

Czerwcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki spadek. Jest to jednak nadal jeden z najwyższych poziomów wskaźnika obserwowany w tym roku.


Informacje o badaniu
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 13 – 20 czerwca 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1007 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Przeczytaj także: Wskaźnik optymizmu XII 2013 Wskaźnik optymizmu XII 2013

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: