eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rynek pracy a bezrobotni po 50-tce

Rynek pracy a bezrobotni po 50-tce

2008-03-05 13:45

Rynek pracy a bezrobotni po 50-tce

Na czym polega specyfika osób bezrobotnych w wieku 50+? Odpowiedzi w zależności od typu badanej inst © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Na zlecenie Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce instytut badawczy Ipsos przeprowadził badanie pt. "Rynek Pracy a osoby bezrobotne 50 + - bariery i szanse". Celem badania była analiza sytuacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat.

Przeczytaj także: Rynek pracy: jest praca po 50-tce

Projekt Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce "Rynek Pracy a osoby bezrobotne 50 + - bariery i szanse" miało przybliżyć oczekiwania, potrzeby i motywację tej grupy do podjęcia pracy, przeanalizować postawy pracodawców i politykę wobec starszych pracowników, opisać oferty wsparcia osób w wieku powyżej 50 lat ze strony instytucji pośrednictwa pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów rynku pracy. Badaniem objęto osoby długotrwale bezrobotne w wieku 50 lat i więcej, pracodawców, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe działające na obszarze rynku pracy oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształtowanie rynku pracy.

Bezrobotni 50+ - charakterystyka grupy

fot. mat. prasowe

Na czym polega specyfika osób bezrobotnych w wieku 50+? Odpowiedzi w zależności od typu badanej inst

Na czym polega specyfika osób bezrobotnych w wieku 50+? Odpowiedzi w zależności od typu badanej instytucji. N=216

Grupa osób bezrobotnych po 50 roku życia ustawowo została uznana za znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bardzo ważne jest by myśląc o sytuacji osób w tym wieku pamiętać, że ich problemy na rynku pracy, a co za tym idzie również ich zła sytuacja społeczno-ekonomiczna nie rozpoczęła się w momencie przekroczenia 50 roku życia, tylko uwarunkowana jest czynnikami, które zaczęły się już dużo wcześniej. Jak pokazują statystyki prowadzone przez GUS w grupie 50+ w czerwcu 2007 bezrobotni stanowili 6,3%, tj. prawie 400 tys. Dane BAEL pokazują, że odsetek jest nawet mniejszy i wynosi około 4,4%, co stanowi około 280 tys.

Ważnym podkreślenia jest fakt dezaktywizacji zawodowej zwłaszcza kobiet, które odchodzą z rynku pracy na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Po 54 roku życia tylko co czwarta z nich pozostaje aktywna zawodowo. Podobna sytuacja obserwowalna jest również w grupie mężczyzn, jednak nie jest, aż tak nasilona. Po 60 roku życia co drugi z mężczyzn pozostaje aktywny zawodowo. Do osób biernych zawodowo zalicza się również te, które pobierają świadczenia emerytalne. Według szacunków BAEL w przedziale wiekowym 50-64 lata znajduje się 1mln.15 tys. emerytów, wśród nich, aż 811 tys. jest bierna zawodowo.

Wśród bezrobotnych 50+ przeważają mężczyźni, choć generalna tendencja wśród całej populacji wskazuje na przewagę kobiet. Bezrobocie w tej grupie ma charakter miejski, skupione jest w aglomeracjach. Przewaga bezrobotnych 50+ widoczna jest w województwach: dolnośląskim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Dyskryminacja ze względu na wiek

Wiek osób bezrobotnych przekraczających 50-ty rok życia postrzegany jest przez badanych przedstawicieli instytucji rynku pracy jako druga, po niskich kwalifikacjach, najczęściej wymieniana bariera zatrudnienia. Jedna trzecia przedstawicieli instytucji rynku pracy twierdzi, że osoby w wieku powyżej 50 lat są dyskryminowane na rynku pracy.

 

1 2 3

następna

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: