eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › bezrobotni po 50
 • Seniorzy w Polsce: pakiet MPiPS

  Seniorzy w Polsce: pakiet MPiPS

  10:56 02.01.2014

  ... po 60. roku życia będą stanowić blisko 25% ludności Polski. Zmiany w strukturze demograficznej wymagają specjalnie przygotowanych rozwiązań wobec osób starszych. Pierwszym programem skierowanym do osób starszych był program „Solidarność pokoleń” przyjęty przez rząd w 2008 r., zmierzający do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50. roku ... WIĘCEJ

  Tematy: seniorzy, szkolenia pracowników 50+, aktywizacja zawodowa osób starszych, osoby po 50
 • Pokolenie 50+ narażone na depresję

  Pokolenie 50+ narażone na depresję

  10:59 01.07.2013

  ... 50+ w Czechach, 24% w Niemczech i poniżej 14% w Danii i Szwecji. Badanie SHARE pokazuje również, że kryzys miał niekorzystny wpływ na zdrowie osób starszych, co jest szczególnie widoczne dla obszarów charakteryzujących się rosnącym bezrobociem. Bezrobotne osoby po ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie osób starszych, aktywizacja zawodowa, praca po 50-tce, bezrobotni po 50
 • Praca po 50-tce: mało miejsc pracy

  Praca po 50-tce: mało miejsc pracy

  12:04 13.07.2012

  ... zwiększenia zatrudnienia osób po 50 roku życia do poziomu 50 proc. w roku 2020. ... po to, by zrozumieć, że taki stan rzeczy jest nieunikniony. I tylko od nas wszystkich zależy czy do zmian demograficznych przygotujemy się odpowiednio wcześnie i będziemy potrafili się do nich korzystnie dostosować. Dopiero wówczas program aktywizacji osób w wieku 50 ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, zatrudnianie osób starszych
 • Rynek pracy: jest praca po 50-tce

  Rynek pracy: jest praca po 50-tce

  13:47 13.03.2012

  ... po pięćdziesiątce „oszczędza” 20 dni w przypadku choroby pracownika – już po 14 dniach zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Dodatkowo kolejnym profitem, jaki pracodawcy odnajdują w zatrudnieniu osób starszych jest refundacja kosztów – firma, zatrudniając osobę, która ukończyła 50 lat (zarejestrowaną w Urzędzie Pracy), może otrzymać zwrot nawet do 50 ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, zatrudnianie osób starszych
 • PO KL dla osób po 50. roku życia

  PO KL dla osób po 50. roku życia

  01:43 30.09.2009

  ... podjęcie działalności gospodarczej. W ramach PO KL przewidziano szereg form wsparcia adresowanych do osób po 50. roku życia, które mają charakter aktywizacyjno-zawodowy, edukacyjny, profilaktyczno-zdrowotny czy integracyjny. Nie ma w PO KL osobnych, wydzielonych działań w całości skierowanych do osób w wieku +50. Udział tych osób w poszczególnych ... WIĘCEJ

  Tematy: osoby po 50, po KL, bezrobotni po 50, praca po 50-tce
 • Program Solidarność pokoleń przyjęty

  Program Solidarność pokoleń przyjęty

  08:12 25.10.2008

  ... zawodowej osób w wieku "50+", przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Zadaniem programu będzie wydłużenie aktywności zawodowej pracowników po 50-tym roku życia. Na ... 55-64 lata na poziomie 50 proc. W Polsce wskaźnik ten spadł z 34 proc. w 1997 r. do 28 proc. w 2006 r. Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób po 50. roku życia jest ... WIĘCEJ

  Tematy: program Solidarność pokoleń, praca po 50-tce, bezrobotni po 50, aktywizacja zawodowa osób starszych
 • Starzenie się społeczeństwa: co na to firmy?

  Starzenie się społeczeństwa: co na to firmy?

  13:41 25.09.2008

  ... zapełnienia luki niedoboru pracowników jest aktywizacja osób po 50. roku życia. Wyniki badania Nowe spojrzenie na pracowników 50+ dla Polski są jednak alarmujące – ... emerytalnych Z raportu Manpower wynika, że pokolenie, które do roku 2025 osiągnie wiek 50 lub 50+ w krajach Unii Europejskiej, Japonii i Stanach Zjednoczonych, wykazuje jak wielka ... WIĘCEJ

  Tematy: praca po 50-tce, aktywizacja zawodowa osób starszych, osoby starsze, zatrudnianie osób starszych
 • Rynek pracy a bezrobotni po 50-tce

  Rynek pracy a bezrobotni po 50-tce

  13:45 05.03.2008

  ... Badaniem objęto osoby długotrwale bezrobotne w wieku 50 lat i więcej, pracodawców, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe działające na obszarze rynku pracy oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształtowanie rynku pracy. Bezrobotni 50+ - charakterystyka grupy Grupa osób bezrobotnych po 50 roku życia ustawowo została uznana za ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotni, rynek pracy, osoby starsze, seniorzy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: