eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aktywizacja zawodowa osób starszych
 • Starzenie się społeczeństwa, czyli nowe wyzwania dla rynku pracy

  Starzenie się społeczeństwa, czyli nowe wyzwania dla rynku pracy

  12:07 18.09.2019

  ... osób w wieku produkcyjnym, która wraz z odchodzeniem na emeryturę osób z powojennego wyżu demograficznego kurczyć się będzie w jeszcze większym stopniu. Rosnący udział starszych osób oznacza większe obciążenia dla służby zdrowia, ale również dla osób ... WIĘCEJ

  Tematy: starzenie się społeczeństwa, rynek pracy, problemy demograficzne, brak pracowników
 • Pora zmienić nastawienie do starszych pracowników

  Pora zmienić nastawienie do starszych pracowników

  00:50 18.08.2019

  ... z pikującą liczbą urodzeń jest wzrost udziału osób starszych w światowej populacji, co szczególnie uwidacznia się w ... osób w wieku powyżej 55 lat. „Aby liczba pracujących w gospodarce nie malała, konieczna staje się aktywizacja zawodowa ludności. Zważywszy, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie, a wskaźnik zatrudnienia osób ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, tendencje na rynku pracy, aktywność zawodowa
 • Musimy zadbać o aktywizację zawodową osób starszych

  Musimy zadbać o aktywizację zawodową osób starszych

  11:49 09.07.2019

  ... 55 lat. W naszym kraju aktywizacja zawodowa osób starszych pozostawia wiele do życzenia, plasując nas na 30 spośród 35 miejsc. Eksperci są przekonani, że rozprawianie się z mitami dotyczącymi dojrzałych pracowników i znajdowanie im miejsca na rynku pracy są dziś koniecznością. Stopa zatrudnienia osób pomiędzy 55. a 64. rokiem ... WIĘCEJ

  Tematy: aktywizacja zawodowa osób starszych, praca na emeryturze, Baby Boomers, seniorzy
 • Jeśli nie aktywizacja zawodowa seniorów, to co?

  Jeśli nie aktywizacja zawodowa seniorów, to co?

  11:58 01.03.2019

  ... , gdzie wskaźnik ten oscyluje na poziomie 76,1 proc. Sprawy mają się jeszcze gorzej w przypadku osób w wieku 65-69 - w przypadku tej grupy wiekowej stopa zatrudnienia to już zaledwie 9,9 proc. – Aktywizacja zawodowa osób starszych wciąż pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w Polsce. Liczba seniorów wciąż rośnie, a osoby starsze znacznie ... WIĘCEJ

  Tematy: wiek emerytalny, emerytury, przejście na emeryturę, osiągnięcie wieku emerytalnego
 • Aktywizacja zawodowa seniorów jest koniecznością?

  Aktywizacja zawodowa seniorów jest koniecznością?

  10:54 04.04.2016

  ... osób w wieku 65-69 lat sięga zaledwie 9%. To bardzo niewiele, zważywszy chociażby, że europejska średnia to 20%. Dlatego też aktywizacja zawodowa ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, praca po 50-tce, seniorzy, programy pracownicze
 • Rynek pracy: firmy powinny stawiać na seniorów

  Rynek pracy: firmy powinny stawiać na seniorów

  11:45 10.02.2016

  ... wyzwania – coraz większego znaczenia nabiera aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia. Work ... starszych pracowników. Jednak z naszych badań wynika, że 76% pracodawców nie posiada programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+ – powiedział Krzysztof Inglot. Pracodawcy, którzy zadeklarowali posiadanie w firmie programów pracowniczych dla osób ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, seniorzy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy
 • Aktywizacja bezrobotnych 50+ bezskuteczna

  Aktywizacja bezrobotnych 50+ bezskuteczna

  12:19 25.02.2014

  ... z młodszymi od siebie. Trzeba poszukać takich miejsc, aby pogodzić ich efektywność z wartościami dodanymi osób 50+ jakimi niewątpliwie są cierpliwość, komunikacja, team building… Nie ma określonych sektorów gdzie taka aktywizacja byłaby najbardziej skuteczna na przykład tam, gdzie rzeczywiście nie mamy do czynienia z wykorzystaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: seniorzy, szkolenia pracowników 50+, aktywizacja zawodowa osób starszych, osoby po 50
 • Seniorzy w Polsce: pakiet MPiPS

  Seniorzy w Polsce: pakiet MPiPS

  10:56 02.01.2014

  ... aktywizacja zawodowa, aktywność edukacyjna, obywatelska, kultura, wolontariat, srebrna gospodarka. Jednym z głównych priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. – W Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób ... WIĘCEJ

  Tematy: seniorzy, szkolenia pracowników 50+, aktywizacja zawodowa osób starszych, osoby po 50
 • Rynek pracy potrzebuje starszych

  Rynek pracy potrzebuje starszych

  13:00 26.03.2013

  ... przyczynić się do zatrzymania starszych pracowników jest zastosowanie elastycznych form pracy w przedsiębiorstwie. Celem takich uelastyczniających działań jest ustalenie takich godzin pracy, które zapewnią większą efektywność pracowników i jednocześnie pozwolą godzić pracę zawodową z życiem osobistym (w przypadku osób starszych np. opieką nad ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, pracownicy
 • Szkolenie pracowników 50+

  Szkolenie pracowników 50+

  09:49 27.09.2012

  ... finanse czy też usługi, pracuje stosunkowo mało pracowników starszych, to nawet tu pracodawcy coraz ... Istotnym aspektem jest adekwatna wiedza trenera o nauczaniu i uczeniu osób w tej grupie wiekowej. Mózg osoby dojrzałej ... kształcenie i ciągły rozwój kompetencji. Kształcenie skuteczne a adaptacja zawodowa Bieżąca ocena prowadzonych programów ... WIĘCEJ

  Tematy: programy szkoleniowe, szkolenia pracowników, szkolenia zawodowe, szkolenia pracowników 50+

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: