eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • Dotacje unijne a upadłość firmy. Co z dofinansowaniem?

  Dotacje unijne a upadłość firmy. Co z dofinansowaniem?

  12:25 23.02.2023

  ... - dofinansowanie nie może być udzielone "przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej". Jednak poważne problemy mogą pojawić się także w trakcie już zatwierdzonego wsparcia finansowego z Unii. ... tym celu konieczne jest jednak wykazanie, że złożenie wniosku upadłościowego nie poprzedzały nieprawidłowości w wydatkowaniu środków, ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacje unijne dla firm, dotacje unijne, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dotacje z UE
 • Ustalenie podstawy opodatkowania konsorcjum - ważny podstawowy cel gospodarczy

  Ustalenie podstawy opodatkowania konsorcjum - ważny podstawowy cel gospodarczy

  11:55 14.10.2022

  ... przeniesienia praw autorskich do utworów, w tym udzielać na nie sublicencji pozostałym partnerom. Dofinansowanie kosztów realizacji Środki finansowe otrzymane przez instytut w ramach konsorcjum od partnera wiodącego stanowią dofinansowanie kosztów ponoszonych przez instytut wyłącznie w związku z realizacją projektu, w ramach powierzonych mu ... WIĘCEJ

  Tematy: konsorcjum, umowa konsorcjum, opodatkowanie VAT, podatek VAT
 • Regionalne Programy Operacyjne: na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy?

  Regionalne Programy Operacyjne: na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy?

  00:30 25.08.2015

  ... środków przeznaczonych na programy regionalne w Polsce wzrósł z 25 do 40% budżetu (niemal 31 mld euro), a część działań została przeniesiona z poziomu centralnego do regionów. Przedsiębiorcy, którzy np. ubiegali się o dofinansowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: Regionalne Programy Operacyjne, dotacje unijne, RPO, fundusze unijne
 • Fundusze europejskie: jakie programy na lata 2014-2020?

  Fundusze europejskie: jakie programy na lata 2014-2020?

  00:45 31.07.2015

  ... dofinansowanie m.in. na rozpoczęcie działalności na rynkach międzynarodowych, wdrożenie na rynek wyników prac badawczo-rozwojowych czy stworzenie strategii wzorniczej. Informacje o programie: www.popw.gov.pl. Programy Europejskiej ... wdrażających programy. Dodatkowo ze środków pomocy technicznej realizowane są działania informacyjno-promocyjne, ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze europejskie, dotacje unijne, fundusze unijne, dotacje z UE
 • Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce 2014

  Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce 2014

  01:20 18.10.2014

  ... środków, co zostanie omówione w następnych punktach niniejszego raportu. Tempo wydatkowania środków jest już wyraźnie wyższe niż kontraktacji. Wynika to ze ... podpisywanych umów wyniosła w tym okresie 4,0 mld zł, w tym dofinansowanie z funduszy unijnych wynosiło 2,8 mld zł, a wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność wynosiła ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze europejskie, Regionalne Programy Operacyjne, dotacje unijne, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  00:15 12.02.2014

  ... . A jednym z celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie standardów, tak aby wszystkim obywatelom Zjednoczonej Europy żyło się tak samo dobrze. W okresie 2014-20 województwa ze ... własnych prac B+R. Klastry będą mogły liczyć na dofinansowanie min. inwestycji (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), doradztwa biznesowego, działań ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze europejskie, fundusze unijne, Regionalne Programy Operacyjne, dotacje unijne
 • Fundusze europejskie 2014-2020

  Fundusze europejskie 2014-2020

  00:36 05.07.2013

  ... sumy, którą będzie dysponował ten region. Z pozostałych środków – 1,4 mln euro beneficjenci skorzystają w programach krajowych. Będą one dotyczyły m.in. infrastruktury, rozwoju Polski Wschodniej czy wsparcia edukacji. Warszawa dzięki pomocy z Unii Europejskiej zamierza zrealizować 3 przedsięwzięcia – „Warszawa społeczna”, „Warszawa innowacyjna ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze europejskie, Regionalne Programy Operacyjne, dotacje unijne, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce

  Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce

  12:21 19.10.2012

  ... PKB. Wielkim wyzwaniem jest wynegocjowanie dla Polski i dla Unii Europejskiej jak najlepszego budżetu i nowej polityki spójności na ... 2012 rok planu dotyczącego podpisywania umów z beneficjentami o dofinansowanie z funduszy europejskich i wydatkowania w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, ... , w tym na projekty dofinansowane ze środków ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze europejskie, Regionalne Programy Operacyjne, dotacje unijne, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • Fundusze europejskie w Europie Środkowo-Wschodniej

  Fundusze europejskie w Europie Środkowo-Wschodniej

  10:07 25.07.2012

  ... roku 2010 osiągnęła Bułgaria (79%). Skuteczność wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej Porównując wskaźnik zakontraktowanych środków w poszczególnych krajach regionu do średniej zawieranych umów w Europie Środkowo-Wschodniej, można wyróżnić dwie grupy beneficjentów: kraje ze wskaźnikiem zawieranych umów powyżej średniej oraz pięć krajów poniżej ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze europejskie, Regionalne Programy Operacyjne, dotacje unijne, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • Dotacja z UE a przychody podatkowe firmy

  Dotacja z UE a przychody podatkowe firmy

  05:07 06.04.2012

  ... finansowanej ze środków Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 09.03.2012 r. nr ILPB2/415-746/08/12-S/AJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca w ramach prowadzonej firmy otrzymuje dofinansowanie z funduszy ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dotacje unijne, przychody podatkowe, dotacje dla firm

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: