eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce X-XII 2014

Praca w Polsce X-XII 2014

2015-03-16 14:21

Praca w Polsce X-XII 2014

Najwięcej ofert pracy w regionie centralnym © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec IV kwartału minionego roku na rynku istniało ponad 54 tysięcy wolnych miejsc pracy, tj. o 38,7% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Najwięcej wakatów oferowały przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego, najmniej - z Podlasia.

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-IX 2014

W IV kwartale 2014 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały specjalistów (21,5%), głównie do spraw ekonomicznych i zarządzania, a także robotników przemysłowych i rzemieślników (20,7%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,3%), pracowników usług i sprzedawców (12,1%) oraz pracowników biurowych (11,0%).

W końcu IV kwartału 2014 r. największą liczbą ofert pracy dysponował region centralny (29,7% ogółu wolnych miejsc pracy), głównie województwo mazowieckie, a najskromniejszą ofertą – region wschodni (6,7%), w tym najmniejszą w województwie podlaskim.

fot. mat. prasowe

Podstawowe wyniki

W końcu IV kwartału 2014 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 54,4 tys. tj. o 9,5% mniejbyła niższa niż w kwartale poprzednim


W okresie od I do IV kwartału 2014 roku powstało 614,8 tys. nowych miejsc pracy, z tego 8,6% w sektorze publicznym, a 91,4% w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób (41,5%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według sektorów i jednostek

Najwięcej wolnych miejsc pracy oferował, tradycyjnie już, sektor prywatny.


Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy w okresie I – IV kwartał 2014 roku powstało w województwie mazowieckim – 163,0 tys., a także w województwach: wielkopolskim – 71,8 tys., śląskim – 61,7 tys., małopolskim – 48,9 tys. oraz dolnośląskim – 44,6 tys., natomiast najmniej miejsc pracy utworzono w województwie podlaskim – 7,4 tys., lubuskim – 11,6 tys. oraz w województwie opolskim – 12,2 tys.

W końcu IV kwartału 2014 r. nie obsadzone było jeszcze 12,9 tys. (8,0%) nowo utworzonych miejsc pracy.

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone miejsca pracy według wybranych sekcji PKD

W okresie od I do IV kwartału 2014 roku najwięcej nowych miejsc pracy powstało w sekcji handel; naprawa pojazdów.


W okresie I – IV kwartał 2014 roku zlikwidowano 319,9 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (89,8%) oraz jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (35,6%). Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (26,2%), przetwórstwa przemysłowego (18,4%), budownictwa (14,1%), a także działalności w zakresie administrowania i działalności wspierającej (6,3%) i działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej po (5,8%).

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy w okresie I – IV kwartału 2014 roku zanotowano w regionie centralnym (27,9%), głównie w województwie mazowieckim (74,1 tys.) i regionie południowym (18,2%), a najmniej w regionie południowo-zachodnim (10,4%).

Przydatne linki:
- Wyszukiwarka ofert pracy


Z analizy ostatnich 12 kwartałów, tj. dla okresu I kwartał 2012 – IV kwartał 2014 roku wynika, że tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych (IV kwartał 2013 r.), natomiast we wszystkich pozostałych kwartałach tendencja była odwrotna (przeważała liczba nowo utworzonych miejsc pracy). W ostatnim roku, w porównaniu z latami poprzednimi, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone miejsca pracy według województw w okresie I – IV kwartał 2014 roku (w tys.)

Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce.


Źródłem zaprezentowanych danych jest reprezentacyjne badanie popytu na pracę, realizowane z częstotliwością kwartalną. Podstawowymi informacjami, jakie uzyskujemy z badania przedsiębiorstw na formularzu Z–05, jest popyt zrealizowany i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym według cech charakteryzujących zakłady pracy, a mianowicie rozmieszczenie przestrzenne, sektor własności, rodzaj działalności oraz wielkość jednostek.

fot. mat. prasowe

Porównanie liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według kwartałów (w tys.)

Tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-III 2015 Praca w Polsce I-III 2015

Przeczytaj także

Inflacja II 2015

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: