eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-VI 2018

Praca w Polsce I-VI 2018

2018-09-12 11:43

Praca w Polsce I-VI 2018

Pracownicy © shefkate - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec II kwartału bieżącego roku na rynku istniało niemal 165 tys. wolnych miejsc pracy, które koncentrowały się głównie w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób. Najwięcej wakatów oferowały przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych.

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-III 2018

Jak podkreśla GUS, począwszy od I kwartału 2016 r. liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest wyraźnie wyższa od liczby likwidowanych stanowisk. Na wzrost lub spadek statystyk wpływ wywiera zarówno sytuacja w gospodarce, jak i sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

Poniżej zaprezentowane wyniki badania popytu na pracę za II kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 773,2 tys. podmiotów, z czego 70,7% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Wśród badanych jednostek 91,2% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 773,2 tys. podmiotów tylko 56,1 tys., tj. 7,3%, dysponowało w końcu II kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 91,8% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (57,3%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według kwartałów (w tys.)

W II kwartale 2018 r. utworzono znacząco mniej nowych miejsc pracy i mniej zlikwidowano w porównaniu do poprzedniego kwartalnego okresu.


Wolne miejsca pracy


Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału 2018 r. wyniosła 164,7 tys., z tego 145,7 tys. (88,5%) w sektorze prywatnym oraz 19,0 tys. (11,5%) w sektorze publicznym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób – 72,1 tys. (43,8%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 38,4 tys. (23,3%), budownictwa – 30,8 tys. (18,7%) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych – 27,9 tys. (17,0%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według liczby pracujących

Wolne miejsca pracy na koniec II kwartału 2018 r. koncentrowały się głównie w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (43,8%)


W II kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników – 48,8 tys. (29,6%), specjalistów – 25,7 tys. (15,6%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 25,0 tys. (15,2%).

Nowo utworzone miejsca pracy


W I półroczu 2018 r. utworzono 426,0 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 35,4,0 tys. (9,0%) więcej niż w I półroczu 2017 r. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów zatrudniających do 9 osób – 199,6 tys. (46,9%), jak również w podmiotach od 10 do 49 pracujących – 120,0 tys. (28,2%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według wybranych sekcji PKD

Najwięcej wolnych miejsc pracy istniało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (23,3%).


Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 90,4 tys. (21,2%), śląskim – 56,1 tys. (13,2%) oraz wielkopolskim – 44,3 tys. (10,4%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwie podlaskim – 7,8 tys. (1,8%), lubuskim – 8,1 tys. (1,9%) oraz opolskim – 8,6 tys. (2,0%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według zawodów

Na pracę mogli liczyć przed wszystkim robotnicy.


Nowo utworzone miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 101,5 tys. (23,8%), przetwórstwa przemysłowego – 81,6 tys. (19,2%) oraz budownictwa – 59,2 tys. (13,9%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach prowadzących działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją – 3,9 tys. (0,9%), obsługą rynku nieruchomości – 4,1 tys. (1,0%) oraz pozostałą działalnością usługową 5,3 tys. (1,2%)

W końcu II kwartału 2018 r. nie obsadzonych było jeszcze 42,5 tys. (10,0%) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym – 40,1 tys. (94,2%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób – 18,4 tys. (43,4%).

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy wzrosła o 5,4 tys. (14,6%), a w porównaniu z II kwartałem 2017 r. wzrosła o 17,8 tys. (71,8%).

Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy pozostało w województwie mazowieckim – 11,3 tys. (26,6%), śląskim – 6,0 tys. (14,0%) oraz małopolskim – 5,3 tys. (12,5%), najmniej zaś w województwie podlaskim – 0,3 tys. (0,8%), lubuskim – 0,4 tys. (0,9%), i świętokrzyskim – 0,5 tys. (1,1%).

Nowo utworzone miejsca pracy nie zostały obsadzone głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie budownictwa – 8,8 tys. (20,6%), przetwórstwa przemysłowego – 8,4 tys. (19,8%) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych – 8,1 tys. (19,0%) – patrz wykres 3. Przeznaczone były one głównie dla robotników przemysłowych i rzemieślników – 12,8 tys. (30,1%), specjalistów – 8,0 tys.(18,7%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 5,1 tys. (12,0%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według województw na koniec II kwartału 2018 r. (w tys.)

W końcu II kwartału 2018 r. największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowało województwo mazowieckie (22,6%), śląskie (13,0%) i wielkopolskie (10,7%)


Zlikwidowane miejsca pracy


W I półroczu 2018 r. zostało zlikwidowanych 146,7 tys. miejsc pracy, tj. o 6,7 tys. (4,8%) więcej niż w I półroczu 2017 r. Miejsca pracy były likwidowane najczęściej w zbiorowości podmiotów do 9 osób pracujących –74,1 tys. (50,5%), jak również w podmiotach od 10 do 49 pracujących – 44,7 tys. (30,5%).

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD

W I półroczu 2018 r. zlikwidowano 146,7 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (93,0%)


Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zostało zanotowanych w województwie mazowieckim – 27,3 tys. (18,6%), śląskim – 20,6 tys. (14,0%) i wielkopolskim – 14,3 tys. (9,8%), natomiast najmniej w województwie opolskim – 1,9 tys. (1,3%), podlaskim – 3,7 tys. (2,4%) i lubuskim – 3,8 tys. (2,6%). Miejsca pracy likwidowano najczęściej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych – 45,4 tys. (30,9%), przetwórstwa przemysłowego – 22,1 tys. (15,1%) oraz budownictwa – 18,6 tys. (12,7%), a najrzadziej w podmiotach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją – 1,3 tys. (0,9%), administracją państwową i obroną narodową; obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi – 1,7 tys (1,2%) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 2,5 tys. (1,7%).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: