eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-III 2018

Praca w Polsce I-III 2018

2018-06-15 10:35

Praca w Polsce I-III 2018

Oferty pracy © 9dreamstudio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze statystyki dotyczące rynku pracy. Z opracowania wynika m.in., że pod koniec I kwartału br. mieliśmy 152,4 tys. wakatów, przede wszystkim w jednostkach, które prowadziły działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Sporo wolnych miejsc pracy oferowano również w handlu i naprawie pojazdów samochodowych oraz w budownictwie. Wolnych, nowo utworzonych miejsc pracy, było o niemal 40% więcej niż w poprzednim kwartale i o 36% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-XII 2017

Jak podaje GUS, u schyłku marca 2018 roku w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę było 152,4 tys.wolnych miejsc pracy, co względem poprzedniego kwartału oznacza wzrost o 34,6 tys., tj. o 29,4%. Jeśli porównać wyniki z I kwartałem 2017 r., to okaże się, że liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 33,6 tys., tj. o 28,3%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 37,1 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2018 r. utworzono o 80,4% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 14,4% więcej niż rok wcześniej. W okresie I kwartału 2018 r. zlikwidowano o 41,0% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 11,3% więcej niż w I kwartale 2017 r.

fot. mat. prasowe

Podstawowe wyniki badania

W końcu I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 152,4 tys.


fot. mat. prasowe

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według kwartałów (w tys.) Z

Począwszy od I kwartału 2016 r. liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy.


Z analizy powyższego szeregu danych wynika, że tylko w latach 2010 – 2012 dla IV kwartału liczba nowo utworzonych miejsc pracy była niższa od zlikwidowanych. Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

Wyniki badania popytu na pracę za I kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 789,0 tys. podmiotów, z czego 71,6% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 91,4% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 789,0 tys. podmiotów tylko 54,7 tys., tj. 6,9%, dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 92,0% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (63,4%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według liczby pracujących

Wolne miejsca pracy występowały głównie w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób.


Wolne miejsca pracy


Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2018 r. wyniosła 152,4 tys., z tego 135,6 tys. (89,0%) w sektorze prywatnym oraz 16,8 tys. (11,0%) w sektorze publicznym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób – 61,5 tys. (40,4%) i powyżej 49 osób – 58,3 tys. (38,2%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 34,3 tys. (22,5%), handlu; napraw pojazdów samochodowych – 30,0 tys. (19,6%) oraz budownictwa – 23,9 tys. (15,7%).

Przydatne linki:
Oferty pracy


W I kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników – 42,3 tys. (27,7%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 25,1 tys. (16,4%) oraz specjalistów – 22,4 tys. (14,7%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według wybranych sekcji PKD na koniec I kwartału 2018 r.

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego.


Nowo utworzone miejsca pracy


W ciągu I kwartału 2018 r. utworzono 258,0 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 115,0 tys. (80,4%) więcej niż w poprzednim kwartale i o 32,5 tys. (14,4%) więcej niż w I kwartale 2017 r. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów zatrudniających do 9 osób – 122,6 tys. (47,5%), jak również w podmiotach od 10 do 49 pracujących – 71,5 tys. (27,7%). Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 57,9 tys. (22,4%), śląskim – 29,9 tys. (11,6%) oraz wielkopolskim – 27,4 tys. (10,6%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwie podlaskim – 4,2 tys. (1,6%), lubuskim – 4,8 tys. (1,9%) oraz opolskim – 5,8 tys. (2,2%). Nowo utworzone miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 65,9 tys. (25,5%), przetwórstwa przemysłowego – 48,3 tys. (18,7%) oraz budownictwa – 33,9 tys. (13,1%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach prowadzących działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją – 2,1 tys. (0,8%), obsługą rynku nieruchomości – 2,3 tys. (0,9%) oraz w administracji publicznej, obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 3,6 tys. (1,4%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według województw na koniec I kwartału 2018 r. (w tys.)

W końcu I kwartału 2018 r. największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowało województwo mazowieckie (20,5%), śląskie (13,1%) i małopolskie (11,2%)


W końcu I kwartału 2018 r. nie obsadzone było jeszcze 37,1 tys. (14,4%) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym – 35,5 tys. (95,6%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób – 17,4 tys. (47,0%).
W porównaniu z kwartałem poprzednim liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy wzrosła o 12,7 tys. (51,8%), a w porównaniu z I kwartałem 2017 r. wzrosła o 9,9 tys. (36,4%).

Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy pozostało w województwie mazowieckim – 8,7 tys. (23,3%), małopolskim – 6,2 tys. (16,8%) oraz kujawsko-pomorskim – 4,0 tys. (10,7%), najmniej zaś w województwie podlaskim – 0,4 tys. (0,9%), opolskim – 0,4 tys. (1,0%), warmińsko-mazurskim – 0,4 tys. (1,1%).

Nowo utworzone miejsca pracy nie zostały obsadzone głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych – 9,5 tys. (25,6%), przetwórstwa przemysłowego – 7,2 tys. (19,5%) oraz budownictwa – 6,0 tys. (16,2%).

Przeznaczone były one głównie dla robotników przemysłowych i rzemieślników – 9,0 tys. (24,1%), specjalistów – 7,0 tys.(18,9%) oraz pracowników usług i sprzedawców – 5,1 tys. (13,8%).

Zlikwidowane miejsca pracy


W ciągu I kwartału 2018 r. zostało zlikwidowanych 87,9 tys. miejsc pracy, tj. o 25,6 tys. (41,0%) więcej niż w poprzednim kwartale i o 8,9 tys. (11,3%) więcej niż w I kwartale 2017 r. Miejsca pracy były likwidowane najczęściej w zbiorowości podmiotów do 9 osób pracujących –46,6 tys. (53,0%), jak również w podmiotach od 10 do 49 pracujących – 24,3 tys. (27,7%).

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zostało zanotowanych w województwie mazowieckim – 16,3 tys. (18,5%), śląskim – 11,8 tys. (13,5%) i wielkopolskim – 8,1 tys. (9,2%), natomiast najmniej w województwie opolskim – 1,2 tys. (1,4%), podlaskim – 2,1 tys. (2,4%) i lubuskim – 2,4 tys. (2,8%).

Miejsca pracy likwidowano najczęściej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych – 30,4 tys. (34,6%), przetwórstwa przemysłowego – 12,7 tys. (14,4%) oraz budownictwa – 9,7 tys. (11,0%), a najrzadziej w podmiotach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją – 0,7 tys. (0,8%), administracją państwową i obroną narodową; obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi – 1,1 tys (1,3%) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 1,3 tys. (1,5%).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: