eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-XII 2017

Praca w Polsce I-XII 2017

2018-03-14 12:09

Praca w Polsce I-XII 2017

Ile nowych miejsc pracy powstało w 2017 roku? © REDPIXEL - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec IV kwartału minionego roku na rynku istniało 117,8 wolnych miejsc pracy, które koncentrowały się głównie w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób. To bardzo dobry wynik, o niemal 40 tys. (51%) lepszy od odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwięcej wakatów oferowały przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym.

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-IX 2017

Jeśli przyjrzeć się danym dla okresu I kwartał 2012 – IV kwartał 2017, to okaże się, że tylko w jednym kwartale (IV kwartał 2012 r.) liczba zlikwidowanych miejsc pracy przewyższała liczbę nowo utworzonych stanowisk. We wszystkich pozostałych kwartałach tendencja była odwrotna (przeważała liczba nowo utworzonych miejsc pracy). Począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

Wyniki badania popytu na pracę za IV kwartał 2017 r. są reprezentatywne dla 737,9 tys. podmiotów, z czego 70,7% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 91,0% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 737,9 tys. podmiotów tylko 41,1 tys., tj.5,6%, dysponowało w końcu IV kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 89,4% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (57,3%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

fot. mat. prasowe

Podstawowe wyniki badania

W końcu IV kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 117,8 tys.

fot. mat. prasowe

Porównanie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według kwartałów

Od I kwartału 2012 do IV kwartału 2017 tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych.


Wolne miejsca pracy


Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału 2017 r. wyniosła 117,8 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,2%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (46,3%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według wielkości jednostek

Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,2%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (46,3%).


Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (25,6%), handlu; napraw pojazdów samochodowych (15,7%) oraz budownictwa (15,2%).

Przydatne linki:
Oferty pracy


W IV kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (28,1%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (17,1%) oraz specjalistów (15,9%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według wybranych sekcji PKD na koniec IV kwartału 2017 r.

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego.

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według zawodów

W IV kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników.


Nowo utworzone miejsca pracy


W 2017 roku utworzono o 12,2% (75,4 tys.) więcej miejsc pracy w porównaniu z 2016 r. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów zatrudniających do 9 osób (47,7%). Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 150,5 tys. (21,7%), śląskim – 81,4 tys. (11,7%) oraz wielkopolskim – 75,1 tys. (10,8%). Najmniej nowo utworzonych miejsc pracy wystąpiło w województwie opolskim – 13,2 tys. (1,9%), lubuskim – 14,3 tys. (2,1%) oraz świętokrzyskim – 15,2 tys. (2,2%). Nowo utworzone miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (23,0%), przetwórstwa przemysłowego (18,0%) oraz budownictwa (11,4%). Najmniej utworzono nowych miejsc pracy w podmiotach prowadzących działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (0,9%), obsługą rynku nieruchomości (1,2%), pozostałą działalność usługową (1,3%) oraz w administracji publicznej, obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (1,8%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według województw na koniec IV kwartału 2017 r.

W końcu IV kwartału 2017 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (21,7%), śląskie (12,4%) i wielkopolskie (11,7%)


W końcu IV kwartału 2017 r. nie obsadzone było jeszcze 24,4 tys. (3,5%) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (92,0%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (46,5%).

W porównaniu z kwartałem poprzednim liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy zmalała o 3,3 tys. (11,8%), ale w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. (3,2% – 19,7 tys.) wzrosła o 23,8%.

fot. mat. prasowe

Wolne nowo utworzone miejsca pracy według wielkości jednostek

W ciągu 2017 r. powstało 694,1 tys. nowych miejsc pracy.


Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy pozostało w województwie mazowieckim – 6,5 tys. (26,8%), małopolskim – 3,2 tys. (13,1%) oraz śląskim – 2,6 tys. (10,7%), najmniej zaś w województwie świętokrzyskim – 0,2 tys. (0,6%), opolskim – 0,2 tys. (0,9%), warmińsko-mazurskim – 0,3 tys. (1,4%).

Nowo utworzone miejsca pracy były nieobsadzone głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (19,4%), handlu; napraw pojazdów samochodowych (18,7%) oraz budownictwa (13,8%).

Przeznaczone były one głównie dla specjalistów (21,3%), robotników przemysłowych i rzemieślników (17,8%) oraz pracowników usług i sprzedawców (16,2%).

Zlikwidowane miejsca pracy


W porównaniu z III kwartałem 2017 r. liczba zlikwidowanych miejsc pracy w IV kwartale wzrosła o 0,8%.

W 2017 r. liczba zlikwidowanych miejsc pracy zmalała o 20,0 tys. (7,0%) w porównaniu z 2016 r (284,2 tys.).

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zanotowano w województwie mazowieckim – 59,1 tys. (22,4%), śląskim – 30,7 tys. (11,6%) i wielkopolskim – 26,4 tys. (10,0%), natomiast najmniej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w województwie opolskim – 2,9 tys. (1,1%), podlaskim – 5,3 tys. (2,0%) i świętokrzyskim – 6,2 tys. (2,3%). Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (26,0%), przetwórstwa przemysłowego (15,5%) oraz budownictwa (13,0%), a najmniej w podmiotach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją (1,0%), pozostałą działalnością usługową (1,1%) oraz obsługą rynku nieruchomości (1,7%).

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD w 2017 r.

W ciągu 2017 r. zlikwidowano 264,2 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (90,7%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (45,9%).


Zestawienie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w 2017 r. według sekcji PKD wskazuje, że w podmiotach prowadzących działalność w handlu, przetwórstwie przemysłowym i budownictwie występuje największa rotacja miejsc pracy, tj. tworzy się najwięcej miejsc pracy i najwięcej miejsc pracy jest likwidowane.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: