eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-IX 2017

Praca w Polsce I-IX 2017

2017-12-12 11:16

Praca w Polsce I-IX 2017

Praca © Andrey Popov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze wyniki badań popytu na pracę obejmujących sytuację z III kwartału bieżącego roku. Z opracowania wynika m.in., że pod koniec badanego okresu na rynku istniało 131,2 tys. wakatów, przede wszystkim w jednostkach, które prowadziły działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Sporo wolnych miejsc pracy oferowano również w budownictwie oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych. Wolnych miejsc pracy było o 7,5% więcej niż w poprzednim kwartale i o ponad 37% więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-VI 2017

Najświeższe wyniki badania popytu na pracę za III kwartał 2017 r. są reprezentatywne dla 754,1 tys. podmiotów, z czego większość (70,8%) stanowią jednostki zatrudniające do 9 osób. 90,9% badanych jednostek to przedstawiciele sektora prywatnego. U schyłku III kwartału br. wolnymi miejscami pracy dysponowało zaledwie 46,8 tys. przedsiębiorstw, a więc 6,2% badanych. 90,4% z nich stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (59,9%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec III kwartału 2017 r. sięgnęła 131,2 tys. Najłatwiej było o nie w sektorze prywatnym (88,9%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (42,9%). Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (25,6%), handlu; napraw pojazdów samochodowych (15,9%) oraz budownictwa (15,5%). W III kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (29,6%), specjalistów (16,0%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,8%).

fot. mat. prasowe

Wolne i nowo utworzone miejsca pracy wg wielkości jednostek

Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w jednostkach, gdzie liczba pracujących wynosiła od 10-49 osób.


W końcu III kwartału 2017 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (23,2%), śląskie (12,8%) i wielkopolskie (10,6%), a najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie podlaskim (1,5%), opolskim (1,6%) oraz świętokrzyskim (2,0%).

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. powstało 551,1 tys. nowych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (89,5%). Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów zatrudniających do 9 osób (48,5%). W okresie trzech kwartałów 2017 r. najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 124,4 tys. (22,6%), śląskim – 67,8 tys. (12,3%) oraz wielkopolskim – 59,0 tys. (10,7%). Najmniej nowo utworzonych miejsc pracy wystąpiło w województwie lubuskim – 10,0 tys. (1,8%), opolskim – 10,1 tys. (1,8%) oraz podlaskim – 10,2 tys. (1,9%). Nowo utworzone miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (22,1%), przetwórstwa przemysłowego (18,2%) oraz budownictwa (13,1%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według wybranych sekcji PKD na koniec III kwartału 2017 r

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego.


W końcu III kwartału 2017 r. nie obsadzone było jeszcze 27,7 tys. (5,0%) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (91,4%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (43,3%). Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy pozostało w województwie mazowieckim – 8,0 tys. (29,0%), małopolskim – 4,0 tys. (14,3%) oraz śląskim – 3,7 tys. (13,2%), najmniej zaś w województwie opolskim – 0,3 tys. (1,0%), warmińsko-mazurskim – 0,3 tys. (1,1%) i podlaskim – 0,4 tys. (1,4%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według zawodów

Na koniec III kw. 2017 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (29,6%).

Nowo utworzone miejsca pracy były nie obsadzone głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (20,4%), handlu; napraw pojazdów samochodowych (16,7%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (12,5%). Przeznaczone były one głównie dla specjalistów (24,4%), robotników przemysłowych i rzemieślników (19,6%) oraz pracowników usług i sprzedawców (16,0%).

Przydatne linki:
Oferty pracy


W ciągu trzech kwartałów 2017 r. zlikwidowano 201,8 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (90,5%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (47,3%). Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zanotowano w województwie mazowieckim – 42,7 tys. (21,1%), śląskim – 22,6 tys. (11,2%) i wielkopolskim – 20,9 tys. (10,3%), natomiast najmniej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w województwie opolskim – 2,4 tys. (1,2%), podlaskim – 3,5 tys. (1,8%) i lubuskim – 4,9 tys. (2,4%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według województw na koniec III kwartału 2017 r. (w tys.)

W końcu III kwartału 2017 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (23,2%).


Z analizy danych dla okresu I kwartał 2012 – III kwartał 2017 wynika, że tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych (IV kwartał 2012 r.), natomiast we wszystkich pozostałych kwartałach tendencja była odwrotna (przeważała liczba nowo utworzonych miejsc pracy). Począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD

Nowo utworzone miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych.

fot. mat. prasowe

Porównanie liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy wg kwartałów

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. zlikwidowano 201,8 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym.


Źródłem zaprezentowanych danych jest reprezentacyjne badanie popytu na pracę, realizowane z częstotliwością kwartalną w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę. Podstawowymi informacjami, jakie uzyskujemy z badania przedsiębiorstw na formularzu Z–05, jest popyt zrealizowany i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym według cech charakteryzujących zakłady pracy, a mianowicie rozmieszczenia przestrzennego, sektorów własności, rodzajów działalności oraz wielkości jednostek.

Uwagi metodyczne:
Wolne miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nie obsadzone, 2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób. Nowo utworzone miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: