eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-III 2014

Praca w Polsce I-III 2014

2014-07-07 14:09

Praca w Polsce I-III 2014

Praca w Polsce I-III 2014 © Marco2811 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec I kwartału bieżącego roku na rynku istniało ponad 54 tysięcy wolnych miejsc pracy. Najwięcej wakatów oferowały przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym.

Przeczytaj także: Praca w Polsce X-XII 2013

Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę. Od 2007 roku badanie to ma charakter reprezentacyjny, a jego wyniki są uogólniane dla zbiorowości podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących: do 9 osób jako jednostki małe, 10 do 49 osób jako jednostki średnie i powyżej 49 osób jako jednostki duże. Wyniki badania obejmującego I kwartał 2014 roku są reprezentatywne dla 667,0 tys. jednostek, z czego 11,1% jednostek należało do sektora publicznego, a 88,9% do sektora prywatnego; 8,5% podmiotów były to jednostki duże, 22,7% średnie, a 68,8% małe.

fot. mat. prasowe

Wolne i nowo utworzone miejsca pracy

Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2014 roku wynosiła 54,2 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,0%) i w jednostkach dużych (46,3%).


Podstawowe informacje, jakie można uzyskać z badania popytu na pracę to: pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów, rodzajów działalności1 oraz dane na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym, a od I kwartału 2009 roku również informacje o liczbie zlikwidowanych miejsc pracy.

Zagospodarowane i niezagospodarowane miejsca pracy w I kwartale 2014 r.

Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu I kwartału 2014 roku wyniosła 11138,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (71,2%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 55,7%, w jednostkach średnich – 26,1% oraz małych – 18,2%. Najwięcej pracujących było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), handlu; napraw pojazdów samochodowych (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), edukacji (z przewagą sektora publicznego i jednostek dużych i średnich) oraz budownictwa (głównie w jednostkach sektora prywatnego). W ogólnej liczbie pracujących największą grupę stanowili specjaliści – 21,4% (w głównej mierze specjaliści szkolnictwa), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 15,5% (najczęściej robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni) oraz pracownicy biurowi (przede wszystkim pracownicy obsługi klienta), a także pracownicy usług i sprzedawcy (głównie sprzedawcy i pokrewni) po 13,3%.

Na ogólną liczbę 667,0 tys. podmiotów, 23,1 tys., tj. 3,5% dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 11,1% to jednostki sektora publicznego, a 88,9% jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy wg sektorów i wielkości jednostek

Na ogólną liczbę 667,0 tys. podmiotów, 23,1 tys., tj. 3,5% dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 11,1% to jednostki sektora publicznego, a 88,9% jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.


Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2014 roku wynosiła 54,2 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,0%) i w jednostkach dużych (46,3%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (25,0%), głównie zaliczanych do działalności związanej z produkcją metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcją artykułów spożywczych, produkcją odzieży, produkcją maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowaną, produkcją wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli, produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz produkcją wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli.

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji na koniec I kwartału 2014 roku

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (25,0%)


Dość dużą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (15,6%), budownictwa (10,5%) oraz informacji i komunikacji (7,5%).

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy ogółem wzrosła (o 22,4%), najbardziej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii (o 77,6%), pozostałej działalności usługowej (o 57,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 39,4%), przetwórstwa przemysłowego (o 34,3%), budownictwa (o 23,2%), a także w zakresie handlu i napraw pojazdów samochodowych (o 21,0%). W niektórych rodzajach działalności zanotowano spadek wolnych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jak np. w podmiotach prowadzących działalność w zakresie w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (o 22,8%), a także w górnictwie i wydobywaniu (o 21,7%).
Przeczytaj także: Praca w Polsce I-III 2015 Praca w Polsce I-III 2015

 

1 2 3

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: