eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-IX 2014

Praca w Polsce I-IX 2014

2015-01-07 10:52

Praca w Polsce I-IX 2014

Praca w Polsce I-IX 2014 © igor - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze wyniki badań popytu na pracę obejmujących trzeci kwartał minionego roku. Z opracowania wynika m.in., że pod koniec badanego okresu na rynku istniało ponad 60 tysięcy wakatów, przede wszystkim w jednostkach, które prowadziły działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Sporo wolnych miejsc pracy oferowano również w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych, budownictwa oraz transportu i gospodarki magazynowej

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-III 2014

Zagospodarowane i niezagospodarowane miejsca pracy w III kwartale 2014 r.


Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu III kwartału 2014 roku wyniosła 11212,4 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (71,8%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 55,9%, w jednostkach średnich – 26,3% oraz małych – 17,8%. Najwięcej pracujących było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), handlu; napraw pojazdów samochodowych (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), edukacji (z przewagą sektora publicznego oraz jednostek średnich i dużych) oraz budownictwa (głównie w jednostkach sektora prywatnego oraz jednostek średnich). W ogólnej liczbie pracujących największą grupę stanowili specjaliści – 21,1% (w głównej mierze specjaliści nauczania i wychowania), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 15,9% (najczęściej robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (głównie sprzedawcy i pokrewni) – 13,4% a także pracownicy biurowi (przede wszystkim pracownicy obsługi klienta), – 13,2%.

Na ogólną liczbę 637,5 tys. podmiotów, 24,0 tys., tj. 3,8% dysponowało w końcu III kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 11,9% to jednostki sektora publicznego, a 88,1% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.

fot. mat. prasowe

Wolne i nowo utworzone miejsca pracy w końcu kwartału (w tys.)

Pod koniec trzeciego kwartału minionego roku przedsiębiorstwa dysponowały ponad 60 tysiącami wolnych miejsc pracy.


Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec III kwartału 2014 roku wyniosła 60,1 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,8%) oraz w jednostkach dużych (50,9%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (24,5%), głównie zaliczanych do działalności związanej z produkcją metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcją artykułów spożywczych, produkcją mebli, naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, produkcją maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowaną, produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli, produkcja urządzeń elektrycznych, produkcją wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych.

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy wg sektorów i wielkości jednostek

Najwięcej wolnych miejsc pracy oferował sektor prywatny.


Dużą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały także jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (18,1%), budownictwa (9,2%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (8,1%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji na koniec III kwartału 2014 roku

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego


W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła liczba wolnych miejsc pracy ogółem (o 31,8%), najbardziej w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (o 126,2%), pozostałą działalność usługową (o 100%), działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do urządzeń klimatyzacyjnych (o 76,3%), działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (o 65,2%), transportu i gospodarki magazynowej (58,3%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 51,9%). W niektórych rodzajach działalności zanotowano spadek wolnych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak np. w podmiotach prowadzących działalność w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (o 13,1%), a także w zakresie administrowania i działalności wspierającej (o 11,1%).
Przeczytaj także: Praca w Polsce I-III 2015 Praca w Polsce I-III 2015

 

1 2 3

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: