eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-III 2015

Praca w Polsce I-III 2015

2015-07-01 12:38

Praca w Polsce I-III 2015

Praca w Polsce I-III 2015 © airdone - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Są już znane najnowsze wyniki kwartalnie realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny badań popytu na pracę. Opracowanie dowodzi m.in., że pod koniec I kwartału bieżącego roku na rynku istniało ponad 60 tysięcy wakatów, a więc o niemal 37% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pracę proponowały przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Sporo wolnych miejsc pracy oferowano również w zakresie handlu.

Przeczytaj także: Praca w Polsce X-XII 2014

Wyniki badania popytu na pracę za I kwartał 2015 roku są reprezentatywne dla 753,1 tys. podmiotów, z czego 72,4% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 89,9% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 753,1 tys. podmiotów tylko 30,1 tys., tj. 4,0%, dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 9,5% to jednostki sektora publicznego, a 90,5% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (62,2%) to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2015 roku wyniosła 74,6 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (90,2%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (42,1%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (21,8%) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych (21,7%). W I kwartale 2015 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (22,0%), specjalistów (18,3%), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14,1%).

W końcu I kwartału 2015 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (26,2%), wielkopolskie (11,5%) i śląskie (11,0%), a najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie podlaskim (1,1%), podkarpackim (1,9%) oraz warmińsko-mazurskim (2,3%).

W okresie I kwartału 2015 roku powstało 192,8 tys. nowych miejsc pracy, z tego 8,6% w sektorze publicznym, a 91,4% w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów zatrudniających do 9 osób (41,5%).

W I kwartale 2015 r. najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim - 39,8 tys. (20,6%), śląskim – 22,9 tys. (11,9%) oraz wielkopolskim – 22,0 tys. (11,4%). Najmniej nowo utworzonych miejsc pracy wystąpiło w województwie podlaskim – 2,3 tys. (1,2%), opolskim – 2,9 tys. (1,5%) oraz świętokrzyskim – 3,9 tys. (2,0%).

Przydatne linki:
Wyszukiwarka ofert pracy

Nowo utworzone miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (26,5%), przetwórstwa przemysłowego (19,3%) oraz budownictwa (11,2%). Nowe miejsca pracy przeznaczone były przede wszystkim dla specjalistów (22,4%), pracowników usług i sprzedawców (22,0%), a także robotników przemysłowych i rzemieślników (12,8%).

fot. mat. prasowe

Podstawowe wyniki badania

W końcu I kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 74,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 20,2, tys., tj. o 37,2%.


W końcu I kwartału 2015 r. nie obsadzone było jeszcze 18,9 tys. (9,8%) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (93,8%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (46,6%). Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy wystąpiło w województwie mazowieckim - 5,2 tys. (27,7%), małopolskim – 2,6 tys. (13,9%) oraz wielkopolskim – 2,5 tys. (13,2%), najmniej zaś w województwie opolskim – 0,1 tys. (0,8%), podlaskim – 0,2 tys. (1,1%) i podkarpackim – 0,3 tys. (1,6%). Nowo utworzone wolne miejsca pracy wystąpiły głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (25,/%), przetwórstwa przemysłowego (16,6%) oraz informacji i komunikacji (10,5%), przeznaczone były głównie dla specjalistów (22,4%), pracowników usług i sprzedawców (22,0%) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (12,8%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według województw na koniec I kwartału 2015 roku (w tys.)

Zdecydowanie największą ilością wolnych miejsc pracy dysponowało woj. mazowieckie


W okresie I kwartału 2015 roku zlikwidowano 95,8 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (91,3%) oraz jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (48,1%). Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zanotowano w województwie mazowieckim - 22,9 tys. (23,9%), śląskim – 13,8 tys. (14,4%), małopolskim – 9,3 tys. (9,7%), a najmniej w województwie opolskim – 1,4 tys. (1,4%), podlaskim – 1,6 tys. (1,7%) oraz lubelskim – 1,9 tys. (2,0%).

fot. mat. prasowe

Porównanie liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według kwartałów (w tys.)

W okresie I kwartału 2015 roku zlikwidowano 95,8 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym


Z analizy ostatnich porównywalnych zakresowo danych dla okresu I kwartał 2012 – I kwartał 2015 roku wynika, że tylko w jednym kwartale liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa od nowo utworzonych (IV kwartał 2012 r.), natomiast we wszystkich pozostałych kwartałach tendencja była odwrotna (przeważała liczba nowo utworzonych miejsc pracy). W ostatnim roku, w porównaniu z latami poprzednimi, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

Informacje o badaniu
Źródłem zaprezentowanych danych jest reprezentacyjne badanie popytu na pracę, realizowane z częstotliwością kwartalną w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę. Podstawowymi informacjami, jakie uzyskujemy z badania przedsiębiorstw na formularzu Z–05, jest popyt zrealizowany i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym według cech charakteryzujących zakłady pracy, a mianowicie rozmieszczenia przestrzennego, sektorów własności, rodzajów działalności oraz wielkości jednostek.
Przeczytaj także: Praca w Polsce I-IX 2014 Praca w Polsce I-IX 2014

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: