eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce X-XII 2013

Praca w Polsce X-XII 2013

2014-03-31 10:44

Praca w Polsce X-XII 2013

Praca w Polsce X-XII 2013 © MK-Photo - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec IV kwartału bieżącego roku na rynku istniało ponad 39 tysięcy wolnych miejsc pracy, co jest wynikiem nieco niższym od zanotowanego w poprzednich 3 miesiącach. Najwięcej wakatów oferowały przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym.

Przeczytaj także: Praca w Polsce VII-IX 2012

Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę. Od 2007 roku badanie to ma charakter reprezentacyjny, a jego wyniki są uogólniane dla zbiorowości podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących: do 9 osób jako jednostki małe, 10 do 49 osób jako jednostki średnie i powyżej 49 osób jako jednostki duże. Wyniki badania obejmującego IV kwartał 2013 roku są reprezentatywne dla 562,3 tys. jednostek, z czego 12,8% jednostek należało do sektora publicznego, a 87,2% do sektora prywatnego; 9,5% podmiotów były to jednostki duże, 25,0% średnie, a 65,5% małe.

fot. mat. prasowe

Podstawowe wyniki badania

Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę.


Podstawowe informacje, jakie można uzyskać z badania popytu na pracę to: pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów, rodzajów działalności oraz dane na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym, a od I kwartału 2009 roku również informacje o liczbie zlikwidowanych miejsc pracy.

Zagospodarowane i niezagospodarowane miejsca pracy w IV kwartale 2013 r.

Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu IV kwartału 2013 roku wyniosła 10593,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (68,6%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 58,7%, w jednostkach średnich – 25,3% oraz małych – 16,0%. Najwięcej pracujących było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), handlu; napraw pojazdów samochodowych (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych), edukacji (z przewagą sektora publicznego i jednostek dużych i średnich). W ogólnej liczbie pracujących największą grupę stanowili specjaliści – 22,1% (w głównej mierze specjaliści szkolnictwa), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 15,4% (najczęściej robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni), pracownicy biurowi (przede wszystkim pracownicy obsługi klienta) - 13,1%, a także pracownicy usług i sprzedawcy (głównie sprzedawcy i pokrewni) - 13,0%.

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy wg sektorów i wielkości jednostek

Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału 2013 roku wynosiła 39,2 tys. Koncentrowały się one głównie w sektorze prywatnym (85,0%).


Na ogólną liczbę 562,3 tys. podmiotów, 15,0 tys., tj. 2,7% dysponowało w końcu IV kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 15,6% to jednostki sektora publicznego, a 85,4% jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.

Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału 2013 roku wynosiła 39,2 tys. Koncentrowały się one głównie w sektorze prywatnym (85,0%). Pod względem wielkości jednostek wolne miejsca pracy w większości występowały w jednostkach dużych (56,6%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (21,2%), głównie zaliczanych do działalności związanej z produkcją metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcją artykułów spożywczych, produkcją odzieży, produkcją maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowaną, produkcją wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji na koniec IV kwartału 2013 roku

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (21,2%), głównie zaliczanych do działalności związanej z produkcją metalowych wyrobów gotowych.


Dość dużą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (19,1%), budownictwa (9,1%), informacji i komunikacji (7,1%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (7,0%).

Wolne miejsca pracy występowały najczęściej w jednostkach sektora prywatnego i jednostkach dużych.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy ogółem wzrosła o 10,5%, najbardziej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomi (o 85,6%), budownictwa (o 39,4%), administrowania i działalności wspierającej (o 37,4%), handlu; napraw pojazdów samochodowych (o 37,3%) oraz edukacji (o 29,9%). W niektórych rodzajach działalności wystąpił spadek liczby wolnych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jak np.: w podmiotach prowadzących działalność w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 35,5%), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 26,2%), obsługi rynku nieruchomości (o 22,5%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 22,2%).

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone miejsca pracy według wybranych sekcji w okresie I - IV kwartał 2013 roku

Najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w handlu; naprawach pojazdów samochodowych (25,3%), przetwórstwie przemysłowym (20,3%).


Przeczytaj także: Praca w Polsce I-III 2015 Praca w Polsce I-III 2015

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: