eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › uprawnienia pracodawcy
 • Zwolnienie lekarskie, a brak wypłaty

  Zwolnienie lekarskie, a brak wypłaty PORADA

  Witam, moja mama pracuje w firmie sprzątającej i w połowie miesiąca doznała kontuzji łokcia. Lekarz wystawił zwolnienie, które zostało dostarczone do firmy zgodnie z prawem w ciągu 7 dni. Teraz pracodawca powiedział, że nie wypłaci wynagrodzenia, gdyż nie należy jej się ... WIĘCEJ

  Tematy: kontuzja w pracy, L4, zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy
 • Porzucenie pracy w Niemczech

  Porzucenie pracy w Niemczech PORADA

  Witam, jak w tytule, porzuciłam pracę bez wcześniejszego wypowiedzenia u niemieckiego pracodawcy na okresie próbnym. Okres próbny był na 6 miesięcy, a ja przepracowałam tam 3 i pół miesiąca. Dodatkowo miałam kilka nadgodzin i zaległy urlop. Pracodawca twierdzi, że w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: porzucenie pracy, umowa na okres próbny, Niemcy, nadgodziny
 • Czy pracodawca może ustalić inny wymiar pracy niż w umowie?

  Czy pracodawca może ustalić inny wymiar pracy niż w umowie? PORADA

  Pracuję w pewnej firmie prywatnej. Mam podpisaną umowę o pracę na etat, 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku za najniższym wynagrodzeniem. Faktycznie pracujemy 9 godzin dziennie z wynagrodzeniem godzinowym 9 zł/godzinę. Lista obecności ukazująca taki wymiar pracy jest niszczona ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar czasu pracy, godziny nadliczbowe, nadgodziny, praca na pełny etat
 • Czy pracodawca może nakazać wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych?

  Czy pracodawca może nakazać wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych? PORADA

  Ostatnio w pracy dostaliśmy pisemny nakaz wykonania godzin nadliczbowych w sobotę, gdyż pracownicy dobrowolnie nie chcieli przyjść do pracy nie wiedząc za jakie pieniądze mamy przyjść. Moje pytanie: czy jest to zgodne z kodeksem pracy, ile takich nakazów, godzin nadliczbowych może ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, nadgodziny, czas pracy, godziny pracy
 • Zmiana brygady

  Zmiana brygady PORADA

  Dzień dobry, mój mąż pracuje w systemie zmianowym na tzw. czterobrygadówce (4 dni, pierwsza zmiana, dzień wolnego, 4 dni, druga zmiana, dzień wolnego i 4 dni trzecia zmiana, dzień wolnego). W tej firmie od początku na jednej z brygad mąż pracuje około 2 lat. Kierownik mojego ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na zmiany, czterobrygadówka w ruchu ciągłym, warunki pracy, zmiana stanowiska pracy
 • Urlopy wypoczynkowe zaległe i bieżące po rodzicielskim

  Urlopy wypoczynkowe zaległe i bieżące po rodzicielskim PORADA

  Dzień dobry, nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na poniższe pytanie: Dnia 12.12.2016 r. pracownica zakończyła urlop macierzyński i rodzicielski, złożyła wnioski o udzielenie zaległych urlopów wypoczynkowych za 2015 r. i 2016 r. (urlopy otrzymała). W trakcie drugiego ... WIĘCEJ

  Tematy: urlopy wypoczynkowy, zaległy urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu, wniosek o urlop wypoczynkowy
 • Zmiana stanowiska po macierzyńskim a wynagrodzenie

  Zmiana stanowiska po macierzyńskim a wynagrodzenie PORADA

  Przed urlopem macierzyńskim byłam kierownikiem i moje wynagrodzenie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, stażowego i dodatku funkcyjnego. Po powrocie z macierzyńskiego pracodawca zaproponował mi zmianę stanowiska na niższe, które z założenia nie przewiduje dodatku funkcyjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, wynagrodzenie dla pracownika, wysokość wynagrodzenia
 • Czy dyrektor może zwolnić nauczyciela mianowanego lub ograniczyć mu etat?

  Czy dyrektor może zwolnić nauczyciela mianowanego lub ograniczyć mu etat? PORADA

  Witam, jestem nauczycielem mianowanym na całym etacie, razem ze mną pracuje jeszcze czterech nauczycieli również zatrudnionych na podstawie mianowania. Ostatnio dyrektor szkoły poinformował nas, że nie ma dla nas godzin gdyż musi zapewnić pół etatu dla nauczyciela kontraktowego ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel mianowany, zmniejszenie etatu, zmiana umowy o pracę, zwolnienie z pracy
 • Narzucony urlop wypoczynkowy

  Narzucony urlop wypoczynkowy PORADA

  Witam serdecznie, moje pytanie dotyczy ''narzucania'' urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę. W firmie, w której pracuję 6 lat, to szef decyduje o tym w jakim terminie będzie urlop wypoczynkowy. Chcę jednocześnie zaznaczyć że w owym terminie jest tzw.''postój'' i wszyscy pracownicy mają ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu, prawo do urlopu wypoczynkowego, ilość dni urlopu
 • Zaległy urlop wypoczynkowy po macierzyńskim. Czy pracodawca może odmówić?

  Zaległy urlop wypoczynkowy po macierzyńskim. Czy pracodawca może odmówić? PORADA

  Kończy mi się urlop rodzicielski, podczas którego zlikwidowano moje stanowisko. Z chwilą powrotu mam otrzymać wypowiedzenie. Mam zaległy urlop wypoczynkowy. Czy mogę z niego skorzystać bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, czy pracodawca może odmówić wypłacając ekwiwalent? Jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop rodzicielski, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Zmiana regulaminu wynagradzania: co wolno pracodawcy?

  Zmiana regulaminu wynagradzania: co wolno pracodawcy?

  ... działania. Prawnicy Kancelarii Gajek i Wspólnicy nie wykluczają jednak możliwości zmiany regulaminu wynagradzania i wskazują na kilka orzeczeń sprzyjających zatrudniającym. Na korzyść pracodawcy działa m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2010 roku wskazujący na możliwość odpowiedniego stosowania przepisów o układach zbiorowych pracy do ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wynagrodzenie za pracę, uprawnienia pracodawcy
 • Prywatny adres e-mail nie dla pracodawcy?

  Prywatny adres e-mail nie dla pracodawcy?

  ... danych osobowych może żądać pracodawca. Pracownik nie ma więc obowiązku podania pracodawcy prywatnego adresu e-mail, podobnie jak pracodawca nie ma prawa żądać od podwładnego podania prywatnego numeru telefonu. Zgodnie z orzecznictwem, polecenie pracodawcy nakładające na pracownika obowiązek udzielenia danych osobowych niewymienionych w art. 221 ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, ochrona danych, dane osobowe, dane pracownika
 • Rekrutacja a ochrona danych osobowych i prywatności

  Rekrutacja a ochrona danych osobowych i prywatności

  ... jako proces naboru pracowników jest dość ograniczona w zakresie działania przyszłego Pracodawcy i nie możemy tych danych, ani sprzedać, ani wykorzystać w jakimkolwiek ... innego pracownika. Rekrutacja jest dość niebezpiecznym tematem z punktu widzenia przyszłego Pracodawcy. Skarga do GIODO jest uprawnieniem coraz powszechniej stosowanym wśród ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, ochrona danych, dane osobowe, dane pracownika
 • Dress code to nie zawsze to samo

  Dress code to nie zawsze to samo

  Wyniki ankiety przeprowadzonej przez portal Praca.pl wskazują na istnienie tendencji do zwiększania swobody pracowników w decyzjach dotyczących ich biznesowego dress code'u. Jednocześnie spora grupa polskich pracowników przestrzega na co dzień ustalonych w firmie zasad doboru stroju. Czym jest dress code? Dress code jest swojego rodzaju "granicą" ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracodawcy, obowiązki pracownika, ubiór pracownika, zasady ubioru w pracy
 • Dress code a ubranie robocze

  Dress code a ubranie robocze

  ... że swoim zachowaniem (w tym wypadku: niewłaściwym ubiorem) naraził go na straty bądź zagraża interesom pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie norm ubioru w pracy nie musi być od razu ... tytułu ekwiwalent pieniężny. Podobnie, ekwiwalent taki należy się pracownikowi, który ubrania robocze (należące do pracodawcy) będzie samodzielnie ... WIĘCEJ

  Tematy: ubiór pracownika, dress code, ubranie robocze, zasady ubioru w pracy
 • Kiedy dopuszczalne jest przeszukanie pracownika?

  Kiedy dopuszczalne jest przeszukanie pracownika?

  ... za zgodą osoby przeszukiwanej. W przypadku, w którym pracownik nie wyrazi zgody, przeszukanie jest niedopuszczalne, wówczas przeszukanie może przeprowadzić jedynie policja. Uprawnienia pracodawcy do przeszukania nie należy mylić z rewizją osobistą, do której uprawnione są tylko polskie organy ścigania. Szczegółowe przeszukanie pracownika mające ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola pracowników, kontrola pracowników w firmie, kontrola osobista, przeszukanie pracowników
 • Dress code w pracy

  Dress code w pracy

  ... 2005 r. (I PK 153/04) potwierdził, że pracownika za brak stroju korporacyjnego, można zwolnić dyscyplinarnie, tylko wówczas, gdy swoim zachowaniem zagraża interesom pracodawcy – dodaje Agnieszka Janowska, radca prawny w TGC Corporate Lawyers. Jeśli natomiast do zasad nie dostosowuje się pracownik, którego stanowisko pracy wymaga ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracodawcy, obowiązki pracownika, ubiór pracownika, zasady ubioru w pracy
 • Jakie są uprawnienia związków zawodowych?

  Jakie są uprawnienia związków zawodowych?

  ... swoje struktury krajowe, których komórkami mogą być zakładowe organizacje związkowe. U jednego pracodawcy może działać więcej niż jedna organizacja związkowa. Także ... doraźnej czynności wynikającej z pełnionej funkcji związkowej poza zakładem pracy. Wymienione uprawnienia mają potencjalną moc wpływania na politykę kraju i zachowania pracodawców, ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, prawa związków zawodowych, uprawnienia pracownika, uprawnienia pracodawcy
 • Kontrola trzeźwości pracownika za pomocą alkomatu

  Kontrola trzeźwości pracownika za pomocą alkomatu

  ... do każdorazowego badania stanu trzeźwości pracownika za pomocą alkomatu został wezwany organ powołany do ochrony porządku publicznego, jako że uprawnienie pracodawcy do dokonywania badania stanu trzeźwości pracownika może zostać podważone. Zmiana przepisów z jednej strony dała pracodawcom możliwość zlecania (odpowiedniemu organowi) kontroli ... WIĘCEJ

  Tematy: trzeźwość pracownika, kontrola trzeźwości, uprawnienia pracodawcy
 • Potwierdzenie niekaralności pracownika służby cywilnej

  Potwierdzenie niekaralności pracownika służby cywilnej

  ... w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Pytanie: Zgodnie z art. 4 ustawy z 21 listopada ... WIĘCEJ

  Tematy: zaświadczenie o niekaralności, Krajowy Rejestr Karny, uprawnienia pracodawcy, pracownicy służby cywilnej

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 62

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.