eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo pracy
 • Nagana

  Nagana

  17:37 15.08.2018 PORADA

  Wyczytałem w prawie pracy mniej wiecej: Kara nie może być stosowana po upływie dwóch tygodni od uzyskania informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego.. . Oowe naruszenie zostało mi przedstawione przez menadżera ochrony, a na decyzję o naganie czekam teraz aż z urlopu wróci ... WIĘCEJ

  Tematy: nagana dla pracownika, nagana, prawo pracy, prawa pracownika
 • RODO a zmiany w prawie pracy

  RODO a zmiany w prawie pracy

  10:34 14.05.2018

  ... . 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy wskazuje, że jest to obowiązek pracodawcy (aktualnie Kodeks pracy posługuje się sformułowaniem „Pracodawca ma prawo żądać”, a więc ... pracy Konieczność dostosowania przepisów prawa pracy do wymogów stawianych przez RODO spowodowała, że wreszcie w Kodeksie pracy uregulowano kwestie związane z monitoringiem w miejscu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: RODO, ochrona danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych, zmiany w prawie pracy
 • Sprawdzenie aktualnego miejsca pracy

  Sprawdzenie aktualnego miejsca pracy

  17:33 23.04.2018 PORADA

  Dzień dobry, niedługo zaczynam nową pracę, u mojego aktualnego pracodawcy. Nie chciałabym wspominać, gdzie będę pracować (pomimo ciągłych pytań ze strony przełożonych), jednak dowiedziałam się, że w dziale kadr mogą później sprawdzić skąd pochodzą składki (jakoś poprzez ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana pracy, miejsce pracy, prawo pracy
 • Zwolnienie dyscyplinarne a L4 od psychiatry

  Zwolnienie dyscyplinarne a L4 od psychiatry

  16:08 05.04.2018 PORADA

  Witam, przebywam na zwolnieniu L4, od lekarza psychiatry. Obecnie trwa wobec mnie postępowanie dyscyplinarne. Czy pracodawca może mnie zwolnić w trakcie trwania L4 z art. 52 KP? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, L4 od psychiatry, zwolnienie lekarskie, L4
 • Nowy Kodeks pracy przyniesie rewolucję?

  Nowy Kodeks pracy przyniesie rewolucję?

  12:59 03.04.2018

  ... pracy zatrudnionego do przepisów BHP. Jak ocenia Jakub Łosoś-Czernicki ideą tego pomysłu jest to aby nie korzystać ze zwolnienia lekarskiego podczas lekkiego przeziębienia, a móc pracować z domu. – W tym przypadku prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, Kodeks pracy, zatrudnianie pracowników, umowy śmieciowe
 • Zmiany w prawie 2018 ważne dla przedsiębiorców

  Zmiany w prawie 2018 ważne dla przedsiębiorców

  00:16 01.01.2018

  ... podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca może otrzymać z Funduszu Pracy grant w wysokości do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. PRAWO PRACY Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, rok 2018, podatek dochodowy, JPK
 • Koniec umowy na okres próbny. Czy muszę podpisać kolejną umowę?

  Koniec umowy na okres próbny. Czy muszę podpisać kolejną umowę?

  14:39 02.11.2017 PORADA

  Pracuję w zakładzie na produkcji, dostałam umowę na okres próbny 3 miesięcy, jednak wiem, że kompletnie nie odnajduję się w tej firmie. Co oznacza ta umowa na okres próbny? Czy to jest tzw. umowa przedwstępna i że teraz muszę już tam zostać? Czy mogę nie podpisywać kolejnej umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, prawa pracownika, prawo pracy
 • Ile wyniesie okres wypowiedzenia?

  Ile wyniesie okres wypowiedzenia?

  15:17 11.10.2017 PORADA

  Witam, podpisałem umowę o pracę na okres próbny trzech miesięcy. Na umowie widniał zapis, że okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Wszędzie czytam, że w takim wypadku okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Który zapis jest wiążący, ten na umowie czy ten w kodeksie pracy? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, okres wypowiedzenia, długość okresu wypowiedzenia, kodeks pracy
 • Umowa zlecenia i umowa na czas określony a ciąża

  Umowa zlecenia i umowa na czas określony a ciąża

  09:19 20.07.2017 PORADA

  Witam serdecznie, wiem, że temat ciąży w pracy jest powielany, jednak nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie po zasiłku macierzyńskim podjęłam się nowej pracy na umowę zlecenie zawartej na okres 3 miesięcy. Teraz mija drugi miesiąc. Następna umowę jaka mam podpisać to ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, przedłużenie umowy o pacę, umowa na czas określony, ciąża
 • Jak uzyskać świadectwo pracy?

  Jak uzyskać świadectwo pracy?

  22:18 18.07.2017 PORADA

  Jak mogę uzyskać świadectwo pracy od nieistniejącej od 2007 roku firmy (Plus Discount) WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, likwidacja firmy, prawa pracownika, kodeks pracy
 • Jak wycofać regulamin pracy i regulamin wynagradzania?

  Jak wycofać regulamin pracy i regulamin wynagradzania?

  12:10 29.06.2017

  ... obwiązujących dotychczas dokumentów bez zgody załogi, jeśli w firmie działają związki zawodowe. Organizacje związkowe od stycznia 2017 mają prawo do złożenia wniosku o utrzymanie lub wprowadzenie regulaminu pracy. Jeśli skorzystają z tego uprawnienia, pracodawca będzie musiał się do niego dostosować – dodaje Cezary Karolczyk. Takie stanowisko ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, prawo pracy, porady dla pracodawcy
 • Artykuł 23 KP a przywileje pracowników

  Artykuł 23 KP a przywileje pracowników

  11:29 21.06.2017 PORADA

  Witam, pewna osoba pracowała w firmie energetycznej, w której 14 sierpnia (dzień energetyka) był dniem wolnym od pracy. Osoba ta przeszła do innej firmy na podstawie art. 23 KP. Moje pytanie brzmi czy wolne w dniu 14 sierpnia też przysługuje w ramach przywilejów pracowniczych? WIĘCEJ

  Tematy: art. 23 kodeksu pracy, kodeks pracy, dzień wolny od pracy, prawo pracy
 • Żywienie zbiorowe a ilość kucharek

  Żywienie zbiorowe a ilość kucharek

  10:07 20.02.2017 PORADA

  Witam, na ile osób w żywieniu zbiorowym wg prawa pracy może gotować jedna kucharka? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: żywienie zbiorowe, prawo pracy, kodeks pracy, gastronomia
 • Najniższa krajowa w 2017

  Najniższa krajowa w 2017

  20:25 10.02.2017 PORADA

  Witam, chciałam zapytać, czy najniższa krajowa, czyli 2000 zł brutto obowiązuje dla wszystkich pracowników zatrudnionych o umowę o pracę? Pewna firma zasłania się artykułami prawnymi i nie chce podnieść stawki godzinowej w związku z podwyższeniem minimalnej krajowej. WIĘCEJ

  Tematy: najniższa krajowa, minimalne wynagrodzenie, stawka godzinowa, prawo pracy
 • Jakie zmiany w prawie w 2017 roku?

  Jakie zmiany w prawie w 2017 roku?

  11:11 16.01.2017

  ... na pracowników, jak i na rynek pracy oraz zapoczątkowały pozytywne zmiany w postawach pracodawców. Noworoczne zmiany objęły także prawo podatkowe w zakresie tzw. kwoty ... pracowników. Założenia ograniczają też m. in. obowiązki związane z wydawaniem świadectw pracy tym pracownikom, z którymi podpisuje się kolejną umowę o pracę, a także wprowadzają ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, rok 2017, minimalne wynagrodzenie, prawo pracy
 • Najważniejsze zmiany w prawie i podatkach w 2017 roku

  Najważniejsze zmiany w prawie i podatkach w 2017 roku

  11:16 30.12.2016

  ... pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Tak więc sobota uzyska kwalifikację alternatywnie taką samą jak dzień ustawowo wolny od pracy. PRAWO PRACY ... pracy. Co do zasady, każdy pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, zmiany w podatkach, podatki, prawo gospodarcze
 • Czy nowy Kodeks Pracy będzie odpowiedzią na realne potrzeby?

  Czy nowy Kodeks Pracy będzie odpowiedzią na realne potrzeby?

  00:50 07.10.2016

  ... Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Nowelizacja Kodeksu Pracy obejmuje następujące propozycje: prawo żądania zaświadczenia o niekaralności przez pracodawcę podlegającego nadzorowi KNF (pracodawca podlegający nadzorowi KNF będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: 100 zmian dla firm, nowelizacja kodeksu pracy, kodeks pracy, zmiany w prawie
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2016 r.

  12:09 03.10.2016

  ... podstawie której m.in.: wprowadzono obowiązek zawarcia umowy o pracę z zachowaniem formy pisemnej przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z dotychczas przyjętym rozwiązaniem, pracodawca mógł najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, podatek od sprzedaży detalicznej, prawo pracy, kodeks pracy
 • Zmiany w Kodeksie Pracy: umowa o pracę przed jej podjęciem

  Zmiany w Kodeksie Pracy: umowa o pracę przed jej podjęciem

  13:52 06.09.2016

  ... wypadku, nagle okazywało się, że taki pracownik w świetle regulacji o ubezpieczeniu wypadkowym nie był odpowiednio zabezpieczony. Przydatne linki: Kodeks pracy Nowelizacja kodeksu pracy Ustawa nowelizująca kodeks pracy, która weszła w życie w dniu 01 września 2016 r. ma zapobiec tego rodzaju nadużyciom. Obliguje bowiem pracodawcę do wręczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo pracy, umowa o pracę, obowiązki pracodawcy
 • Uwaga pracodawcy! Nadchodzą korzystne zmiany w prawie

  Uwaga pracodawcy! Nadchodzą korzystne zmiany w prawie

  12:49 29.08.2016

  ... prawa pracy: 1) Powiększenie kręgu pracodawców, mogących żądać od kandydatów do pracy podania danych o niekaralności, o pracodawcę, będącego podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 174 i 615). Aktualnie pracodawca ma prawo żądać ... WIĘCEJ

  Tematy: Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, prawo pracy, Kodeks pracy, zmiany w prawie

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.