eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wypowiedzenie umowy odszkodowanie
 • Odszkodowanie za rozwiązanie umowy a odprawa rentowa

  Odszkodowanie za rozwiązanie umowy a odprawa rentowa

  07:18 01.09.2011

  ... na podstawie innego przepisu niż odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa. W opisanym przypadku pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi zarówno odszkodowanie, jak i odprawę rentową. 1. Za rozwiązanie umowy z naruszeniem przepisów sąd może zasądzić odszkodowanie Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy odszkodowanie, odszkodowanie dla pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy z naruszeniem przepisów
 • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia a składki ZUS

  Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia a składki ZUS

  13:23 18.08.2011

  ... wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy odszkodowanie, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, składki ZUS
 • Odszkodowanie dla pracownika i dla pracodawcy

  Odszkodowanie dla pracownika i dla pracodawcy

  13:50 28.06.2011

  ... "anuluje" wcześniejsze wypowiedzenie, w związku z czym pracownik może się odwołać i wnieść roszczenie o odszkodowanie od rozwiązania umowy w tym ostatnim trybie. Odszkodowanie przysługuje wówczas w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia (art. 60 K.p.). Odszkodowanie za nagłe wygaśnięcie umowy Zatrudnienie kończy się ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie dla pracownika, odszkodowanie dla pracodawcy, nieprawne wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy odszkodowanie
 • Nieterminowa wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

  Nieterminowa wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

  10:53 05.11.2010

  ... 30 sierpnia przekazał wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy (powód: za jeden miesiąc dostał wynagrodzenie o 5 dni za późno) żądając za miesiąc wrzesień odszkodowania. Dodam, że w pracy był tylko do 30 sierpnia, a we wrześniu już nie pracował. Czy pracownikowi należy się odszkodowanie i ewentualnie w jakiej wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy, wypłata wynagrodzenia
 • Bezprawne wypowiedzenie i zwolnienie: zbieg roszczeń

  Bezprawne wypowiedzenie i zwolnienie: zbieg roszczeń

  09:33 25.02.2010

  ... pracodawcy była wadliwa. Czy w związku z tym pracownik może domagać się wypłaty podwójnego odszkodowania? Odszkodowanie przy wadliwym wypowiedzeniu Przypomnijmy, zgodnie z art. 45 § 1 K.p., w razie ustalenia, że dokonane wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów, sąd pracy- ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, nieprawne wypowiedzenie umowy
 • Niewykonanie zobowiązania a wysokość odszkodowania

  Niewykonanie zobowiązania a wysokość odszkodowania

  13:59 21.07.2009

  ... wyłączona. SN odnosząc się do stanu faktycznego omawianej sprawy, stwierdził jednoznacznie, że w razie niewykonania zobowiązania wierzyciel, który nie odstąpił od umowy, może dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości, a należne mu odszkodowanie nie jest ograniczone do wysokości lub podwójnej wysokości zadatku.WIĘCEJ

  Tematy: wypłata odszkodowania, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy odszkodowanie, odszkodowanie
 • Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy a świadectwo pracy

  Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy a świadectwo pracy

  12:42 09.06.2009

  ... w świadectwie pracy należy za to wpisać ogólną informacje o wydaniu w tej sprawie orzeczenia przez sąd pracy. 1. Odszkodowanie - za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie W sytuacji, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy stosownie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy odszkodowanie, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o prace
 • Przywrócenie do pracy a prawa pracownika

  Przywrócenie do pracy a prawa pracownika

  12:02 29.12.2008

  ... pracownikowi w wielu przedemerytalnym. Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że wypowiedzenie umowy było bezprawne i przywrócił powoda do pracy. Po powrocie ... roszczenia powoda, od należnego mu wynagrodzenia odliczył jednak okres pobierania renty. Odszkodowanie zamiast przywrócenia W niektórych sytuacjach sąd, zamiast przywrócenia do pracy, może orzec ... WIĘCEJ

  Tematy: nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy odszkodowanie, nieprawne wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy
 • Nieprawne wypowiedzenie umowy o pracę a odszkodowanie

  Nieprawne wypowiedzenie umowy o pracę a odszkodowanie

  12:59 23.04.2008

  ... pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, skrócenia okresu wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Oznacza to, że od wypłaconego odszkodowania za nieprawne wypowiedzenie umowy o pracę nie należy naliczać i opłacać składek ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy odszkodowanie, nieprawne wypowiedzenie umowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: