eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › walne zgromadzenie
 • Nieważna uchwała walnego zgromadzenia działa wstecz

  Nieważna uchwała walnego zgromadzenia działa wstecz

  00:36 19.03.2019

  ... z 27 lutego 2019 r.) Dzięki takiemu wyrokowi, sytuacja prawna byłych akcjonariuszy została ukształtowana bardzo korzystnie. Orzeczenie zapadło w następującym stanie prawnym. Walne zgromadzenie spółki PGE w czerwcu 2010 r. podjęło uchwałę, na podstawie której część akcjonariuszy została pozbawiona prawa do dywidendy. Akcjonariusze pozbawieni tego ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie, uchwała wspólników, nieważność uchwały
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy po przerwie musi być zwołane w ciągu 30 dni

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy po przerwie musi być zwołane w ciągu 30 dni

  00:22 18.07.2018

  ... tego, czy dzień, w którym odbywa się walne zgromadzenie akcjonariuszy należy wliczyć do 30-dniowego terminu. Otóż, w przypadku gdy na walnym zgromadzeniu zarządzono przerwę, to bieg terminu rozpoczyna się od następnego dnia kalendarzowego. Z kolei dzień, w którym odbywa się walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęte po zarządzonej przerwie, należy ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, zgromadzenie akcjonariuszy, prawa akcjonariuszy
 • Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  00:16 19.09.2014

  ... między innymi uprawnienie do obecności akcjonariusza na walnym oraz wypowiadania się w jego toku, jak również prawa głosowania nad podejmowanymi przez walne zgromadzenie uchwałami. W związku z możliwością wykonywania omawianego uprawnienia przez pełnomocnika, nie ma ono charakteru stricte osobistego. Art. 412 § 3 KSH wskazuje, że pełnomocnik ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółka akcyjna, pełnomocnik, akcjonariusz
 • Podjęcie czynności prawnej bez zgody zgromadzenia wspólników

  Podjęcie czynności prawnej bez zgody zgromadzenia wspólników

  13:55 04.11.2013

  ... nadzorczą (tak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej) albo przez walne zgromadzenie (spółka akcyjna), czy też odwołania przez radę nadzorczą (w obu typach spółek kapitałowych) albo zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie; drugim możliwym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki (tak ... WIĘCEJ

  Tematy: zgromadzenie wspólników, uchwała wspólników, walne zgromadzenie, zarząd spółki
 • Spółka akcyjna - uprawnienia akcjonariuszy

  Spółka akcyjna - uprawnienia akcjonariuszy

  12:47 21.05.2013

  ... , zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Powstanie roszczenia o wypłatę konkretnej sumy dywidendy jest więc w typowych przypadkach uzależnione od podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w tym zakresie. Akcjonariuszom przysługuje także tzw. prawo poboru, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa akcjonariuszy, prawa akcjonariusza w spółce, akcjonariusz, spółka akcyjna
 • Zamknięcie roku obrotowego w spółkach kapitałowych - obowiązki zarządu

  Zamknięcie roku obrotowego w spółkach kapitałowych - obowiązki zarządu

  11:47 09.04.2013

  ... lub zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powinny zostać zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli zatem rok obrotowy spółki kończy się wraz z zakończeniem roku kalendarzowego (co jest zasadą w przypadku większości spółek), to zwyczajne zgromadzenie wspólników lub zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie roku obrotowego, spółki kapitałowe, sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy: e-uczestnictwo

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy: e-uczestnictwo

  09:53 20.06.2012

  ... się w klasyczny. Oznacza to, że na chwile obecną kontrowersyjne jest przeprowadzenia walnego zgromadzenia wyłącznie w sieci (tzw. wirtualne walne zgromadzenia). Kodeks spółek handlowych wymaga, by walne zgromadzenie odbywało się w dowolnym określonym w statucie miejscu na terytorium RP. W przypadku wirtualnego zgromadzenia jego miejsca odbywania ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółka akcyjna, kodeks spółek handlowych, prawa akcjonariuszy
 • Walne zgromadzenia I-VI 2011

  Walne zgromadzenia I-VI 2011

  00:12 08.08.2011

  ... uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Z ogólne liczby walnych zgromadzeń w pierwszym półroczu 2011 r. 599 z nich to zwyczajne walne zgromadzenia, a 199 – nadzwyczajne walne zgromadzenia. 779 zdarzeń dotyczyło spółek krajowych, a 19 – spółek zagranicznych. WZ w regionach Najwięcej walnych zgromadzeń przeprowadziły spółki zarejestrowane ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółki giełdowe, walne zgromadzenie spółki publicznej, spółki publiczne
 • Polski model ładu korporacyjnego

  Polski model ładu korporacyjnego

  13:37 12.01.2011

  ... hegemonii menedżerskiej, jak również raporty z przeprowadzonych badań empirycznych, w tym badań krajowych. W polskich spółkach akcyjnych najwyższym organem władzy jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, jego kompetencje mają charakter konstytutywny dla spółki, zarówno w fazie założycielskiej, jak i w trakcie jej funkcjonowania. Innymi słowy, jest ... WIĘCEJ

  Tematy: ład korporacyjny, spółka akcyjna, rada nadzorcza, walne zgromadzenie
 • Nabycie mienia przez spółkę akcyjną a zgoda WZA

  Nabycie mienia przez spółkę akcyjną a zgoda WZA

  13:07 28.10.2010

  ... badaniu przez biegłego rewidenta. Odstąpienie od tego badania jest możliwe w okolicznościach określonych przez prawo. W przypadku spełnienia przez zarząd powyższych warunków Walne Zgromadzenie podejmuje odpowiednią uchwałę. Dla udzielenia zgody wymagana jest większość 2/3 głosów, chyba że statut spółki wprowadza bardziej surowe wymagania. WYJĄTKI ... WIĘCEJ

  Tematy: WZA, walne zgromadzenie, spółka akcyjna, prawa akcjonariuszy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: