eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki kapitałowe
 • Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  09:04 04.02.2022

  ... odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki? Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna
 • Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  12:50 13.02.2017

  ... zakres tej sukcesji określa się w piśmiennictwie. Zgodnie z przywołanymi w powyższym orzeczeniu przez sąd poglądami doktryny, wejście spółki niemającej osobowości prawnej w prawa i obowiązki spółki kapitałowej - na gruncie podatków dochodowych - może dotyczyć skutków podatkowych zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej (spółce kapitałowej ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Członek zarządu "zakładnikiem" korporacji?

  Członek zarządu "zakładnikiem" korporacji?

  11:55 09.05.2016

  ... zasad składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu lub jedynego likwidatora spółki kapitałowej. Ukształtowała się bowiem linia orzecznicza zakładająca, że osoba ... powinna być skuteczna po prostu z chwilą przekazania jej pod adres zarządu spółki. Przydatne linki: Kodeks spółek handlowych Z rozwiązań przedstawionych w tej uchwale wynikałoby więc, ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., członek zarządu, rezygnacja członka zarządu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przejęcie/łączenie spółek w podatku dochodowym (CIT)

  Przejęcie/łączenie spółek w podatku dochodowym (CIT)

  09:05 27.12.2015

  ... , nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej. Dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Spółka kapitałowa w organizacji: kto odpowiada za zobowiązania?

  Spółka kapitałowa w organizacji: kto odpowiada za zobowiązania?

  00:30 09.09.2014

  Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, w okresie od ich zawiązania do uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, mają postać spółek w organizacji. Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z chwilą zawarcia umowy spółki, natomiast spółki akcyjnej z chwilą objęcia wszystkich akcji tej ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki kapitałowe, zobowiązania spółki kapitałowej, spółka kapitałowa, spółka kapitałowa w organizacji
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  13:15 16.06.2014

  ... ust. 2 RachunkU). Sprawozdanie z działalności spółki zawiera zaś w szczególności informacje o zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność spółki w danym okresie rozliczeniowym, przewidywanym rozwoju jednostki, wskazaniu czynników ryzyka i opis ewentualnych zagrożeń (art. 49 ust. 2 RachunkU). Ponadto spółki kapitałowe mają obowiązek zwołania ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, zarząd spółki, obowiązki sprawozdawcze
 • Spółki kapitałowe: zakaz pełnienia funkcji cz. II

  Spółki kapitałowe: zakaz pełnienia funkcji cz. II

  00:59 12.12.2013

  ... sposób jak skutki prawne czynności prawnej dokonanej przez skutecznie odwołanego, ale niewykreślonego z rejestru członka zarządu spółki. Zgodnie z art. 14 ustawy o KRS, jeżeli taką czynność prawną ... spółkę w późniejszym czasie. Podobnie czynność prawna dokonana przez członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji będzie bezwzględnie nieważna, gdyż ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki kapitałowe, członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, kodeks spółek handlowych
 • Spółki kapitałowe: zakaz pełnienia funkcji

  Spółki kapitałowe: zakaz pełnienia funkcji

  10:56 06.12.2013

  ... „rozciągnąć” działanie zakazu także na członków zarządu spółki partnerskiej czy likwidatorów spółek osobowych. Moim zdaniem art. 18 § 2 k.s.h. celowo został przez legislatora umieszczony w dziale k.s.h. zatytułowanym „Spółki kapitałowe”, w związku z czym dotyczy tylko i wyłącznie spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Zakaz ustaje z upływem piątego roku ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki kapitałowe, członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, kodeks spółek handlowych
 • Spółki osobowe - stosunki majątkowe

  Spółki osobowe - stosunki majątkowe

  00:10 28.05.2013

  ... Stanowi podstawę naliczania odsetek należnym wspólnikom wg art. 53 k.s.h., podstawę obliczenia sumy pieniężnej w razie podziału majątku spółki w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki albo rozwiązaniem spółki. Dodatkowo, wielkość ta może być powiązana w umowie z określonymi uprawnieniami i obowiązkami, a jej zmniejszenie wymaga zgody wszystkich ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki osobowe, wspólnicy spółki, spółki kapitałowe, odpowiedzialność wspólników
 • Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  00:15 27.05.2013

  ... Drugi istotny termin to wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych termin 10 dni na złożenie we właściwym dla danej spółki urzędzie skarbowym: rocznego sprawozdania finansowego, opinii i raportu biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało audytowi), odpisu uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: