eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki kapitałowe
 • Własny biznes: jak założyć firmę i przetrwać na rynku?

  Własny biznes: jak założyć firmę i przetrwać na rynku?

  10:50 29.05.2023

  ... Kodeks spółek handlowych. Według niego mamy: spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna spółki osobowe: spółka partnerska spółka jawna spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna. Jak podaje GUS, oprócz jednoosobowych działalności gospodarczych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najbardziej popularną formą ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  12:09 04.04.2023

  ... połączenie spółki A ze spółkami B i C. Sprawa wynikała z postępowania interpretacyjnego dotyczącego połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką jawną. Połączenie miało nastąpić przez przejęcie spółki jawnej, w trybie uproszczonym, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółka osobowa, przejęcie spółki, przychód spółki
 • Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  10:39 06.03.2023

  ... rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej, przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej”. Poza kwestią wzrostu opłat za przeprowadzenie badania, kluczowa będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, posiedzenie rady nadzorczej, rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych
 • Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  10:52 21.10.2022

  ... , członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej. Przepisy te mają wyłącznie zastosowanie do spółek prywatnych. Obecnie panującymi trendami w relacjach między spółkami jest holding faktyczny, natomiast holdingi umowne i tzw. podatkowe grupy kapitałowe zdarzają się bardzo rzadko. Stąd, na skutek nowelizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  00:54 27.09.2022

  ... ocenianych jest jako potrzebne i pożądane. Przykładem są nowe zapisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki, dzięki którym wszystkie spółki kapitałowe obowiązywać będą te same, spójne zasady. Rolą członków zarządu spółki jest prowadzenie jej bieżących spraw i reprezentowanie jej interesów na zewnątrz. Wymaga to podejmowania szeregu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Rada Nadzorcza w spółce kapitałowej z nowymi uprawnieniami

  Rada Nadzorcza w spółce kapitałowej z nowymi uprawnieniami

  13:32 05.09.2022

  ... mogły „(…) badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.” (vide: art. 219 § 4, art. 30071§ 11, ... radom nadzorczym prawa do zlecania zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (vide: art. 2192, ... WIĘCEJ

  Tematy: rada nadzorcza, spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, prosta spółka akcyjna
 • Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  14:16 22.08.2022

  ... spółek kapitałowych, nie tylko tworzących PGK. Warto się przygotować i zabezpieczyć Powyższe wnioski skłaniają do konkluzji, że działające w ramach grupy spółki kapitałowe powinny się dobrze przygotować do nowych regulacji, dokonać audytu swojej działalności, statutów i struktur organizacyjnych, i dzięki temu zabezpieczyć interes wspólnego ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  10:13 04.08.2022

  Spółki kapitałowe są dobrą alternatywą dla wspólników, którzy chcieliby uniknąć odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem biznesu. Jednak warto pamiętać, że ochrona zapewniana przez te podmioty nie jest bezwzględna. W niektórych sytuacjach członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki akcyjnej, z o.o., lub PSA. Kiedy pojawia się ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  11:31 27.06.2022

  ... przez sąd. Likwidacja spółki handlowej W przypadku rozwiązania spółki, w tym również z powodu wystąpienia z niej wspólnika, należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Rozwiązanie spółki następuje wskutek: wystąpienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki (np. osiągnięcie celu ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka handlowa, spółki handlowe, spółki kapitałowe
 • Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  09:04 04.02.2022

  ... odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki? Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: