eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pełnomocnik
 • Pełnomocnictwo "notarialne"

  Pełnomocnictwo "notarialne"

  10:52 08.12.2020 PORADA

  Mój syn, przebywający za granicą, udzielił mężowi (swojemu ojcu) sporządzone u notariusza pełnomocnictwo, pozwalające na odbieranie przez męża wszelkiego rodzaju korespondencji,  przesyłek pocztowych, listów poleconych w tym przesyłek/pism sądowych itp. Oraz kwitowania ich odbioru. ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, pełnomocnik, udzielenie pełnomocnictwa, przesyłki pocztowe
 • Pełnomocnictwo notarialne do prowadzenia jdg

  Pełnomocnictwo notarialne do prowadzenia jdg

  12:19 13.08.2020 PORADA

  Dzień dobry, Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moja żona pracuje na etacie, a dodatkowo będzie sprzedawać urządzenia Thermomix. Aby mogła sprzedawać te urządzenia nie mając własnej działalności musi posiadać pełnomocnictwo notarialne do mojej działalności i w ten ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, pełnomocnictwo, pełnomocnik, żona
 • Kupowanie samochodu dla kogoś

  Kupowanie samochodu dla kogoś

  16:01 03.08.2020 PORADA

  Witam, jadę za kilka dni po samochód dla mojego ojca, ponieważ oferta sprzedaży jest w moim mieście, a rodzice mieszkają na drugim końcu Polski i nie mają możliwości po niego pojechać. Czy w takim przypadku umowa powinna zostać zawarta na moje dane czy jest możliwość sporządzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, współwłasność samochodu, umowa kupna-sprzedaży, rejestracja samochodu
 • Upoważnienie czy pełnomocnictwo? Jaka różnica?

  Upoważnienie czy pełnomocnictwo? Jaka różnica?

  00:50 23.01.2020

  ... można rozumieć je i stosować zamiennie? Obecny porządek prawny pozwala, aby w imieniu zainteresowanego występowała osoba trzecia, na przykład członek rodziny lub pełnomocnik. Do podejmowania określonych czynności (pobranie pieniędzy, występowanie w sądzie lub przed urzędami), potrzebne jest jednak stosowne pełnomocnictwo. To właśnie ono stanowi ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik, pełnomocnictwo, upoważnienie, Kodeks cywilny
 • Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

  Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

  12:03 21.06.2019

  Przesłanki przedawnienia zobowiązań podatkowych od zawsze budziły wiele kontrowersji. Niejasna i nieczytelna konstrukcja przepisów Ordynacji podatkowej wielokrotnie stawała się przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. W ostatnim czasie najwięcej emocji budzi przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia w postaci wszczęcia ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Postępowania podatkowe: doręczanie pism pełnomocnikowi

  Postępowania podatkowe: doręczanie pism pełnomocnikowi

  11:56 06.05.2019

  ... § 2 Ordynacji podatkowej pisma doręcza się stronie, a jeśli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik, to temu pełnomocnikowi. Oznacza to, że jeżeli podatnik ustanowi w swej ... takiej sytuacji i organ w dalszym ciągu musi doręczyć pismo pełnomocnikowi. Jedyny pełnomocnik Często jednak organy podatkowe są odmiennego zdania, w związku z czym pomijają ( ... WIĘCEJ

  Tematy: e-podpis, deklaracje podatkowe, podpis elektroniczny, e-deklaracje podatkowe
 • Możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów przy jednoosobowej działalności gospodarczej

  Możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów przy jednoosobowej działalności gospodarczej

  15:07 06.02.2019 PORADA

  Witam, czy świadcząc usługi pełnomocnika w spółce z o.o. na zasadach samozatrudnienia (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), to czy mogę korzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania? Jeżeli tak, to z jakiej najniższej stawki? WIĘCEJ

  Tematy: działalność usługowa, jednoosobowa działalność gospodarcza, samozatrudnienie, ryczałt ewidencjonowany
 • Pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym i karnym skarbowym

  Pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym i karnym skarbowym

  00:19 10.04.2018

  ... wszystkim czuwanie nad zgodnością przesłuchania z obowiązującą procedurą oraz dbałość o to, by pytania stawiane świadkowi zmierzały do ustalenia tzw. prawdy obiektywnej. Pełnomocnik powinien zatem m.in. żądać od przesłuchującego precyzowania pytań niejasnych, składać zastrzeżenia do protokołu z uwagami oraz we własnym zakresie zadawać pytania ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik świadka, pełnomocnik, postępowanie karne, postępowanie karne skarbowe
 • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  00:33 07.06.2016

  Przed wyjaśnieniem problematyki związanej z zasadami reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że reprezentacja sp. z o.o. dotyczy działań podejmowanych przez uprawnione podmioty w stosunkach zewnętrznych, zaś prowadzenie spraw sp. z o.o. odnosi się do czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentacja spółki, spółka z o.o., członek zarządu
 • Doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi substytucyjnemu nieskuteczne?

  Doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi substytucyjnemu nieskuteczne?

  00:20 16.05.2016

  ... Reck i Partnerzy. Stanowisko takie oparł Sąd na analizie stosownych uregulowań ustawy Prawo o adwokaturze (art. 14), z których wynika zdaniem Sądu, iż pełnomocnik substytucyjny jest jedynie zastępcą ustanowionego w sprawie przez stronę pełnomocnika procesowego. Art. 133 § 2 k.p.c. stanowi przy tym, iż jeżeli w sprawie ustanowiono pełnomocnika ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik, pełnomocnik substytucyjny, pismo procesowe, substytut
 • Pełnomocnik: do czego można go upoważnić?

  Pełnomocnik: do czego można go upoważnić?

  09:29 27.04.2016

  ... ze względu na treść czynności prawnej wyłączona została możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Dyrektywa ta ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony. Pełnomocnik posiada także kompetencje, by ustanowić dla swojego mocodawcy innych pełnomocników, jednak tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik, pełnomocnictwo, kodeks postępowania administracyjnego
 • Etat, L4, a pełnomocnik

  Etat, L4, a pełnomocnik

  16:45 10.03.2016 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona u ojca na etacie, jestem w ciąży i idę na L4, czyli nie wykonuję od tego momentu żadnej pracy jako pracownik firmy. Czy w takim przypadku mogę w urzędach załatwiać sprawy jako pełnomocnik taty, a nie pracodawcy? Jakie stanowisko ma ZUS? WIĘCEJ

  Tematy: praca na etat, ciąża, L4 w ciąży, zatrudnianie rodziny
 • Czy decyzje administracyjne powinien otrzymywać pełnomocnik?

  Czy decyzje administracyjne powinien otrzymywać pełnomocnik?

  14:22 07.03.2016

  ... czynności z jakichś względów wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych - a więc pełnomocnik, w świetle prawa, nie jest zobowiązany do posiadania szczególnych kwalifikacji. Z kolei art. 40 § 2 k.p.a. dodaje, że jeśli strona ustanowiła w danej sprawie pełnomocnika ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzje administracyjne, decyzja administracyjna, pełnomocnik, kodeks postępowania administracyjnego
 • Przedsiębiorca na L4. Czy partner na takiej samej działalności może w zastępstwie wystawiać fakturę?

  Przedsiębiorca na L4. Czy partner na takiej samej działalności może w zastępstwie wystawiać fakturę?

  14:28 29.10.2015 PORADA

  Witam, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą współpracując z dużą korporacją. Jestem w ciąży i lekarz zalecił mi zwolnienie. Partner (nie mamy ślubu, ale mieszkamy razem), wykonuje taką samą działalność dla tej samej korporacji. Ponieważ co miesiąc przez kilka lat ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, prowizja, ciąża, L4 w ciąży
 • Własna działalność a ciąża

  Własna działalność a ciąża

  10:13 07.07.2015 PORADA

  Witam serdecznie, prowadzę własną działalność i jestem w 8. tygodniu ciąży. Muszę iść jak najszybciej na zwolnienie. Działalność prowadzę sama, to mały sklepik i nie mam zatrudnionych osób, więc co mam zrobić? Księgowa mi doradziła, że nie ma innej opcji i mam zamknąć ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ciąża, L4 w ciąży, zasiłek dla bezrobotnych
 • Pełnomocnik firmy na zwolnieniu lekarskim

  Pełnomocnik firmy na zwolnieniu lekarskim

  12:03 22.06.2015 PORADA

  Witam, czy pełnomocnik mojej firmy (mąż, żona), nie będący jej pracownikiem, a przebywający na zwolnieniu lekarskim, może wykonywać czynności związane z prowadzeniem działalności? Między innymi podpisywać dokumenty, umowy, faktury itp.? Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik, współmałżonek, zwolnienie lekarskie, działalność gospodarcza
 • Ustanowienie pełnomocnika firmy: kiedy i na jakich zasadach?

  Ustanowienie pełnomocnika firmy: kiedy i na jakich zasadach?

  00:45 20.04.2015

  ... zaufanej osoby. Niekiedy wymaga to ustanowienia pełnomocnictwa. Jakie uprawnienia posiada pełnomocnik, jak go ustanowić i kto w ogóle może nim zostać? Wyróżnia się ... . Ważne, żeby miał zdolność do czynności prawnych. Niekiedy wymaga się, aby pełnomocnik był adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (w przypadku reprezentowania przed sądem). ... WIĘCEJ

  Tematy: ustanowienie pełnomocnika, pełnomocnik firmy, pełnomocnik, udzielenie pełnomocnictwa
 • Pełnomocnictwo w sądzie rejonowym

  Pełnomocnictwo w sądzie rejonowym

  21:21 25.11.2014 PORADA

  Mam pytanie, czy osoba niebędąca prawnikiem czy adwokatem może mnie reprezentować w sądzie? Czy jeśli postanowienie sądu jeszcze nie jest prawomocne, to mogę złożyć odwołanie? W jakim terminie? WIĘCEJ

  Tematy: sąd rejonowy, postępowanie sądowe, pełnomocnik, odwołanie od decyzji sądu
 • Pełnomocnik w jednoosobowej działalności gospodarczej

  Pełnomocnik w jednoosobowej działalności gospodarczej

  12:17 13.10.2014 PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy zakresu obowiązków jakie mogą być pełnione przez pełnomocnika. Czy w momencie przejścia osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na L4 pełnomocnik może wystawiać faktury i prowadzić działalność pod nieobecność przedsiębiorcy? WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, pełnomocnik, zakres obowiązków pracownika, L4
 • Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  00:16 19.09.2014

  ... przez pełnomocnika można przyjąć za uzasadnione stanowisko, zgodnie z którym, z części akcji prawo głosu może wykonywać akcjonariusz, a z części ustanowiony pełnomocnik. Umożliwienie odmiennego głosowania z każdej akcji może prowadzić do sytuacji, że pełnomocnik będzie głosował odmiennie z różnych pakietów akcji posiadanych przez akcjonariusza.WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółka akcyjna, pełnomocnik, akcjonariusz

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: