eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obowiązki sprawozdawcze
 • Zatory płatnicze - jakie zmiany w przepisach?

  Zatory płatnicze - jakie zmiany w przepisach?

  11:26 27.07.2022

  Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych funkcjonuje już od 2013 r. Wiąże się ona z szeregiem obowiązków dla przedsiębiorców, które mają na celu zminimalizowanie opóźnień w płatnościach za transakcje handlowe oraz zapobieżenie sytuacjom wykorzystywania przewagi negocjacyjnej i stosowania długich terminów płatności ... WIĘCEJ

  Tematy: zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach, transakcje handlowe, nieterminowe płatności
 • Nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych - nowe obowiązki i kary

  Nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych - nowe obowiązki i kary

  11:47 22.04.2022

  ... terminach zapłaty w transakcjach handlowych, z 31 stycznia do 30 kwietnia. Minister będzie publikował zbiorcze zestawienie przekazanych sprawozdań do 31 lipca. Nowe obowiązki W sprawozdaniu trzeba będzie wykazać nowe informacje. Chodzi o wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych lub spełnionych w terminach umownych, a nie jak obecnie w terminach ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcje handlowe, opóźnienia w płatnościach, nieterminowe płatności, ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  14:40 09.02.2021

  Z początkiem 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. To zatem one, a nie jak dotychczas ich wspólnicy, będą rozliczać dochód i płacić z tego tytułu podatek. Powyższe może jednak zostać odwleczone w czasie o cztery miesiące, tj. do 1 maja 2021 r. Powstały tutaj jednak wątpliwości, czy odraczając ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

  Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

  12:19 26.06.2020

  ... sprawozdania na temat informacji niefinansowych, w tym odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej. Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdań Z powyższych przesunięć mogą skorzystać podmioty realizujące obowiązki sprawozdawcze za rok obrotowy kończący się po 29 września 2019 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2020 r., a których termin wykonania ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Fiskus wyjaśnia: jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19

  Fiskus wyjaśnia: jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19

  13:40 28.05.2020

  ... z szeregu obowiązków, takich jak sporządzenie zeznań rocznych czy sprawozdań finansowych za 2019 r. Z uwagi na utrudnienia spowodowane pandemią, terminy podatkowe jak i sprawozdawcze zostały wydłużone, co jednak nie oznacza, że nastąpiło ich zniesienie Do poniedziałku (01 czerwca 2020 r.) podatnicy PIT i CIT w zdecydowanej większości ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  13:23 19.07.2019

  Przedsiębiorcy ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać w ustawowych terminach w formie elektronicznej (e-sprawozdanie) do Repozytorium Dokumentów Finansowych roczne sprawozdania finansowe. Podmiot, który nie dopełnił tego obowiązku w terminie podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  13:55 13.03.2019

  Obecnie sprawozdanie finansowe może zostać przekazane, czy to do KRS czy do urzędu skarbowego, tylko w formie elektronicznej. Tak sporządzone sprawozdanie musi też elektronicznie zostać podpisane (czy to e-podpisem czy profilem zaufanym). Jaka data zostanie tutaj potraktowana jako data sporządzenia sprawozdania? Rok 2019 przyniósł rewolucję w ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  12:46 12.10.2018

  15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej daty nie można już, jak wcześniej, składać sprawozdań finansowych w formie pisemnej. Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym utworzone zostało Repozytorium ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Jawność rozliczeń podatkowych podatników CIT

  Jawność rozliczeń podatkowych podatników CIT

  13:22 19.03.2018

  24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym indywidualne dane niektórych podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości. Ustawodawca deklaruje, że jego intencją było zwiększenie transparentności podatkowej największych i osiągających najwyższe przychody ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  13:15 16.06.2014

  Podstawowym obowiązkiem spółek kapitałowych w zakresie sprawozdawczości jest sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z ich działalności (art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 45 oraz 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej "RachunkU")). Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie wyników finansowych spółek i ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, zarząd spółki, obowiązki sprawozdawcze

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: