eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zarząd spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

  Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

  09:58 27.10.2022

  ... upadłości nastąpiło bez jego winy; nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Istotnym jest zatem, ... te zostały celowo ukryte przez spółkę i trudno jest przyjąć, że jednoosobowy zarząd nie wiedział o ukrywaniu sprzedaży przez spółkę. Wobec celowych działań, członek zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe, spółka z o.o.
 • Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  Odpowiedzialność członka zarządu - nowe zasady

  00:54 27.09.2022

  ... biznesowej. Skąd mogą pochodzić? Ich źródłem mogą być pracownicy spółki, doradcy zewnętrzni, np. podatkowi, współpracownicy zatrudnieni przez zarząd do ich przygotowania, a także sam zarząd. Przy czym należy pamiętać, że to członek zarządu odpowiada wobec spółki za niedochowanie należytej staranności, zatem samo powierzenie innej osobie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki. Jak się bronić?

  10:13 04.08.2022

  ... Ponadto członkowie zarządu mogą wskazać majątek spółki, z którego wierzyciel może się zaspokoić. Kiedy następuje bezskuteczność egzekucji wobec spółki? Wśród najczęściej występujących przesłanek powodujących odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej wymienia się bezskuteczność egzekucji wobec spółki. To stan, w którym wierzyciel nie może ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd spółki
 • Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  Odpowiedzialność za długi spółki a działania członków zarządu

  09:04 04.02.2022

  ... zarządu. Kiedy zarząd odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki? Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna
 • Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  19:12 31.05.2021 PORADA

  Dzień dobry, ze znajomym planujemy założyć Spółkę z o.o., w której tylko we dwóch bylibyśmy udziałowcami. Znajomy wraz z rodziną pobierają zasiłek z MOPSu. Czy sam fakt posiadania udziałów w spółce oraz bycia w jej zarządzie (bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia) może ... WIĘCEJ

  Tematy: MOPS, pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej, prawo do świadczeń
 • Rada nadzorcza. Dobre praktyki to już konieczność?

  Rada nadzorcza. Dobre praktyki to już konieczność?

  10:39 19.11.2019

  ... Warunków, które powinna spełniać sprawnie działająca rada, jest jednak znacznie więcej. Ich poważne potraktowanie to odpowiedni krok w kierunku wspierania rozwoju spółki. Lista dobrych praktyk rad nadzorczych jest częścią składową opracowanego przez Deloitte raportu pt. „Rady nadzorcze w Polsce: funkcje, odpowiedzialności, priorytety.” Opracowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: rada nadzorcza, zarząd spółki, ład korporacyjny
 • Zarząd firmy ciągle nie dla kobiet?

  Zarząd firmy ciągle nie dla kobiet?

  11:47 12.03.2019

  Wprawdzie dane Eurostatu dowodzą, że nasz kraj może poszczycić się najwyższym w UE odsetkiem kobiet na kierowniczych stanowiskach (41,8 proc.), to jednak na huraoptymizm w tej kwestii jest nieco za wcześnie. Analizy firmy Deloitte wskazują bowiem, że w radach nadzorczych udział ten to już tylko nieco ponad 15 proc., a w zarządach firm (500 spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: kobiety, kobiety w biznesie, sytuacja kobiet na rynku pracy, rada nadzorcza
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - jakie zmiany w prawie?

  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - jakie zmiany w prawie?

  00:44 11.02.2019

  ... podmiotu zbiorowego. Koncepcję tzw. sygnalistów z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa należy uznać za wartościową, ponieważ umożliwia ona pozyskanie przez zarząd informacji o ewentualnych nieprawidłowościach na wczesnym etapie. W przypadku uzyskania określonego rodzaju informacji mających wpływ na odpowiedzialność podmiotu zbiorowego ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, podmioty zbiorowe, zarząd spółki
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  00:13 05.02.2019

  ... Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy tj. np. przestępstw związanych z zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej w odpowiednim terminie czy różnego rodzaju czynami związanymi z bezprawnym głosowaniem na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości, przestępstw przeciwko ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, podmioty zbiorowe, zarząd spółki
 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  00:10 16.01.2019

  ... jest właściwe jedyną możliwością na przedstawienie swojego stanowiska co do dalszego prowadzenia spraw Spółki. W związku z powyższym, istotne jest, aby przystępując do obrad podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników zarząd spółki w sposób dostateczny przygotował się merytorycznie do rozpatrzenia właściwych sprawozdań, gdyż w przeciwnym wypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, sprawozdanie finansowe
 • Kto może wydać świadectwo pracy, w przypadku braku organu zarządu w spółce?

  Kto może wydać świadectwo pracy, w przypadku braku organu zarządu w spółce?

  22:01 20.09.2017 PORADA

  W firmie, od której powinnam uzyskać świadectwo pracy brak aktualnie zarządu spółki. Firma nie prowadzi działalności i nie zatrudnia pracowników. Kto może wystawić mi świadectwo pracy? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, zarząd spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu: najczęstsze przestępstwa

  Odpowiedzialność członków zarządu: najczęstsze przestępstwa

  14:00 10.08.2017

  ... własnym majątkiem), jak i wobec osób trzecich (np. klientów spółki). Zgodnie z art. 293 k.s.h. wobec spółki członkowie zarządu odpowiadają za sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy działanie lub zaniechanie, chyba że nie ponoszą winy. Ponadto, zarząd spółki odpowiada wobec spółki za bezprawne rozporządzenie jej majątkiem narażając ją tym ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd spółki, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu
 • Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  08:25 24.05.2017 PORADA

  W spółce z o.o. jest dwóch wspólników będących w zarządzie i posiadających po 50% udziałów. Czy mogą dodatkowo założyć spółkę cywilną zajmującą się taką samą działalnością, jak w sp. z o.o.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki cywilne, wspólnicy spółki, zarząd spółki
 • Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  13:47 12.02.2017 PORADA

  Firma kupiła w 1993 roku 12 ha gruntu. Transakcja ta została ujęta w księgach jako "Długoterminowa inwestycja w nieruchomości". W roku 2008 zarząd spółki podjął uchwałę, że na tym terenie zostanie wybudowane osiedle mieszkaniowe, które będzie składać się z czterech etapów. W ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, zarząd spółki, spółka, sprzedaż towaru
 • Jaki typ działalności dla jednej firmy i wielu marek oraz czy warto?

  Jaki typ działalności dla jednej firmy i wielu marek oraz czy warto?

  01:00 08.12.2016 PORADA

  Witam serdecznie kieruję się do Państwa z prośbą o doradzenie mi przy wystartowaniu z własnym biznesem zlokalizowanym głównie w sieci. Od pewnego czasu prowadzę własną małą społeczność internetową, którą chciałbym przerodzić w pełni działającą firmę na wielu ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zakładanie działalności gospodarczej, e-bznes, spółka
 • Zwrot premii. Czy to dozwolone?

  Zwrot premii. Czy to dozwolone?

  14:02 22.09.2016 PORADA

  Dzień dobry, zarząd pewnej spółki dopatrzył się niegospodarności finansowej presesa. Zarząd oraz nowy prezes podjął decyzję o zwolnieniu kilku pracowników z przyczyn ekonomicznych oraz nakazał zwrot premii. Czy takie działnie jest dozwolone? WIĘCEJ

  Tematy: zarząd spółki, spółka, niegospodarność finansowa, zwolnienie z pracy
 • Spółka z o.o. na umowie o pracę

  Spółka z o.o. na umowie o pracę

  09:21 12.10.2014 PORADA

  Witam, planuję założyć spółkę z o.o. jednak mam wątpliwości co do jej formy. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innej firmie. 1. Czy założyć spółkę jednoosobową? Jak wtedy wygląda ZUS - tylko ubezpieczenie zdrowotne (z uwagi na posiadaną umowę o pracę) ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., zarząd spółki, umowa o pracę, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Jak odebrać zaległe wynagrodzenie z umowy zlecenia?

  Jak odebrać zaległe wynagrodzenie z umowy zlecenia?

  18:02 15.09.2014 PORADA

  Czy jest możliwość odebrania zaległych wynagrodzeń z umowy zlecenia od firmy, która prawdopodobnie ogłosi upadłość? Od prawie 2 lat pracuję w jednej firmie, na umowę zlecenie, jak 80% pracowników. Za miesiąc lipiec i sierpień nie dostaliśmy swoich zarobionych pieniędzy. Spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ogłoszenie upadłości, spółka z o.o., zaległe wynagrodzenie
 • Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  13:00 03.06.2014 PORADA

  Do końca 2013 byłem pracownikiem spółki akcyjnej. Z dniem 1 stycznia 2014 r. przeszedłem na emeryturę. Do 1 lipca 2013 r. zajmowałem się gospodarką nieruchomościami. W sierpniu 2013 r. gmina zwróciła się do zarządu spółki z petycją o niezapłacony podatek. Obecny zarząd ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika, spółka akcyjna, przejście na emeryturę, emerytura
 • Wynagrodzenie dla członka zarządu w sp. z o.o.

  Wynagrodzenie dla członka zarządu w sp. z o.o.

  14:47 29.12.2013 PORADA

  Jaka struktura wynagrodzenia członka zarządu w sp. z o.o. jest optymalna? WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, zarząd spółki, spółka z o.o., wynagrodzenie dla pracownika

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: