eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › usprawiedliwienie nieobecności
 • Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy

  Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy

  00:25 20.07.2012

  ... okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W razie niemożności stawienia się do pracy, pracownik zawiadamia pracodawcę o przyczynie nieobecności niezwłocznie, nie później niż w jej 2. dniu. Niedotrzymanie 2-dniowego terminu na usprawiedliwienie nieobecności mogą usprawiedliwiać ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności, nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy
 • Opady śniegu: nieobecność w pracy a wynagrodzenie

  Opady śniegu: nieobecność w pracy a wynagrodzenie

  13:16 21.01.2011

  ... wskazał, że pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za okres takiej nieobecności. Pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za okres nieobecności pracownika Pracodawca może oczywiście podjąć decyzję o wypłacie wynagrodzenia za okres nieobecności pracownika z powodu gwałtownych śnieżyc, powodzi lub innych trudnych sytuacji pogodowych lub ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności, usprawiedliwiona nieobecność
 • Nieobecność w pracy członka OSP

  Nieobecność w pracy członka OSP

  00:19 10.07.2010

  ... przewidzianych w odrębnych przepisach. Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281). Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, usprawiedliwiona nieobecność, nieobecność pracownika, usprawiedliwienie nieobecności
 • Nieobecność w pracy a złe warunki atmosferyczne

  Nieobecność w pracy a złe warunki atmosferyczne

  10:39 23.04.2010

  ... z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281), dalej: „rozporządzenie”. Absencje usprawiedliwione Zgodnie z § 1 rozporządzenia, przyczynami stanowiącymi usprawiedliwienie dla nieobecności pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności przewidziane ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Nieterminowe usprawiedliwienie nieobecności w pracy

  Nieterminowe usprawiedliwienie nieobecności w pracy

  11:44 25.02.2010

  ... przełożonego o przyczynie i okresie nieobecności natychmiast po ustaniu powodu, który uniemożliwiał terminowe zawiadomienie (§ 2 ust. 3 rozporządzenia). Nie pozostawia żadnych wątpliwości fakt, że we wspomnianym we wstępie przypadku pracownik nie dotrzymał terminu przysługującego mu na usprawiedliwienie nieobecności. Wydaje się jednak, że ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności, nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika
 • Wezwanie do sądu to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

  Wezwanie do sądu to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

  14:00 16.02.2009

  ... „czas niezbędny”, ponieważ jest to po prostu niemożliwe- wymiar czasowy nieobecności w pracy jest uzależniony od konkretnej sytuacji procesowej. Pracownik powinien natomiast zadbać, aby szef z wyprzedzeniem dowiedział się o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Jeżeli tak właśnie postąpi, może udać się ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Tymczasowe aresztowanie pracownika - jakie skutki?

  Tymczasowe aresztowanie pracownika - jakie skutki?

  11:22 07.12.2008

  ... (wyjątkiem jest tu ogłoszenie upadłości bądź likwidacji firmy). W przeważającej części doktryny utrzymuje się też pogląd, że do upływu trzech miesięcy nieobecności pracownika pracodawca nie może rozwiązać umowy w trybie art. 53 K.p. (bez wypowiedzenie z przyczyn niezawinionych przez pracownika). Samo aresztowanie nie daje również ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, prawa pracownika, aresztowanie pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Nieobecność w pracy: co ją usprawiedliwia?

  Nieobecność w pracy: co ją usprawiedliwia?

  13:50 05.09.2008

  ... się w pracy jest choroba pracownika lub konieczność osobistego sprawowania przez niego opieki nad chorym członkiem rodziny. W tej sytuacji dowodem na usprawiedliwienie nieobecności jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy. Pracownik, który, ze względu ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Jak uregulować prywatne wyjście z pracy?

  Jak uregulować prywatne wyjście z pracy?

  13:53 22.08.2008

  ... przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Definicję tą można odnieść nie tylko do przypadków nieobecności w pracy, obejmujących całą dniówkę pracownika, ale i do nieobecności przez część dnia pracy. Poza przypadkami, w których przepisy Kodeksu pracy, innych ustaw, bądź rozporządzeń nakładają na ... WIĘCEJ

  Tematy: prywantne wyjście, wyjście z pracy, prawo pracy, czas pracy
 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności pracownika

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności pracownika

  13:51 07.08.2008

  ... nieobecności, ustawodawca bowiem zobowiązał pracodawcę do ustalenia tej kwestii w regulaminie pracy. Ustalenie sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy Pracodawca może przyjąć w zakresie ustalenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy zasady jednakowe, jak te, które wynikają z rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: