eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › tymczasowe aresztowanie pracownika
 • Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  08:10 12.03.2014

  ... być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Należy podkreślić, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 12 października 1976 r. (sygn. akt I PZP 49/76) tymczasowe aresztowanie pracownika nie stanowi samo przez się podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Przydatne linki ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tymczasowe aresztowanie pracownika
 • Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  10:29 11.05.2012

  ... wskazania jest, że prawomocne orzeczenie sądu karnego uniewinniające pracownika, wyłącza możliwość przyjęcia, że przestępstwo miało charakter oczywisty. Czy tymczasowe aresztowanie pracownika może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę? Tymczasowe aresztowanie pracownika (o ile nie świadczy o oczywistości popełnienia przestępstwa) nie stanowi ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika
 • Areszt a rozwiązanie umowy o pracę

  Areszt a rozwiązanie umowy o pracę

  11:58 05.11.2010

  ... przestępstwem lub przynajmniej uzasadnioną obawa jego popełnienia. Co za tym idzie, tymczasowe aresztowanie nie jest stosowane w przypadku małych wykroczeń czy przestępstw, co ... może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, powołując się na winę pracownika, w razie popełnienia przez pracownika, w czasie trwania umowy o pracę, przestępstwa, które ... WIĘCEJ

  Tematy: tymczasowe aresztowanie pracownika, aresztowanie pracownika, prawa pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Wygaśnięcie umowy o pracę a areszt tymczasowy

  Wygaśnięcie umowy o pracę a areszt tymczasowy

  09:37 18.05.2010

  ... i pracodawca już nigdy nie odnowią swych relacji. Zgodnie bowiem z art. 66 § 2 K.p., pracodawca, pomimo wygaśnięcia stosunku pracy, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy w sprawie zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu zgłosił ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, tymczasowe aresztowanie pracownika, kodeks pracy
 • Ponowne zatrudnienie pracownika

  Ponowne zatrudnienie pracownika

  00:12 22.09.2009

  ... . 471 K.c. w zw. z art. 300 K.p. W razie ewentualnego sporu ocena możliwości ponownego zatrudnienia pracownika, z którym umowa o pracę została rozwiązana na podstawie art. 53 § 1 K.p., powinna uwzględniać zarówno okoliczności dotyczące pracodawcy jak i tego pracownika (por. wyrok SN z 12 stycznia 1998 r. (I PKN 459/97). Prawo do powrotu dla ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, tymczasowe aresztowanie pracownika, zwolnienia grupowe, przywrócenie pracownika do pracy
 • Popełnienie przestępstwa a zwolnienie dyscyplinarne

  Popełnienie przestępstwa a zwolnienie dyscyplinarne

  14:22 19.06.2009

  ... pożegnanie się z podwładnym w trybie art. 52 § 1 pkt 2 K.p. (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika)? Nie zawsze przestępstwo znaczy „dyscyplinarka” Art. 52 § 1 pkt 2 zezwala pracodawcy na dyscyplinarne zwolnienie pracownika w przypadku, gdy dopuścił się on przestępstwa (a nie wykroczenia!) ściganego w trybie postępowania karnego ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwolnienie bez wypowiedzenia
 • Kodeks pracy a wygaśnięcie umowy o pracę

  Kodeks pracy a wygaśnięcie umowy o pracę

  14:17 19.03.2009

  ... , którym należą się świadczenia po zmarłym. Tymczasowe aresztowanie W myśl art. 66 § 1 K.p., umowa o pracę wygasa z mocy prawa wraz z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w firmie, spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, chyba że pracodawca wcześniej rozwiązał ją bez wypowiedzenia z winy pracownika. Samo postanowienie sądu o aresztowaniu nie ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, śmierć pracownika, tymczasowe aresztowanie pracownika
 • Tymczasowe aresztowanie pracownika - jakie skutki?

  Tymczasowe aresztowanie pracownika - jakie skutki?

  11:22 07.12.2008

  Tymczasowe aresztowanie pracownika rodzi określone skutki dla stosunku pracy. Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja pracownika, który zadarł z wymiarem sprawiedliwości, mając jednocześnie na względzie, aby tymczasowego aresztowania nie utożsamiać z karą pozbawienia wolności, w przypadku której omawiane regulacje ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, prawa pracownika, aresztowanie pracownika, obowiązki pracodawcy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: