eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przywrócenie pracownika do pracy
 • Przywrócenie do pracy - jakie zmiany?

  Przywrócenie do pracy - jakie zmiany?

  12:52 20.08.2019

  ... przywracające do pracy z uwagi na zbyt długi okres oczekiwania na rozstrzygniecie. W tym czasie stanowiska pracy są likwidowane lub zwyczajnie powrót do pracy takiego pracownika był nieracjonalny i kończyło się na zasądzeniu odszkodowania. Wprowadzona zmiana może też wpłynąć na zwiększenie liczby spraw w sądach z żądaniem o przywrócenie do pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie do pracy, przywrócenie pracownika do pracy, zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy
 • Przywrócenie do pracy na mocy wyroku

  Przywrócenie do pracy na mocy wyroku

  11:16 18.04.2012

  ... pracy. Co do świadectwa pracy wydawanego po rozwiązaniu stosunku pracy reaktywowanego na mocy wyroku, to powinno ono obejmować okres od podjęcia pracy po wyroku do zakończenia zatrudnienia. Wyrok sądu przywracający pracownika do pracy nie anuluje bowiem wcześniej wydanego świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie do pracy, zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
 • Kiedy przywrócenie do pracy jest niecelowe lub niemożliwe?

  Kiedy przywrócenie do pracy jest niecelowe lub niemożliwe?

  09:02 15.03.2010

  ... przywrócenia do pracy. Utrata zaufania Pomimo, że przepisy Kodeksu pracy nie posługują się terminem „zaufanie”, utrata zaufania może być przyczyną, która okaże się kluczowa aby uznać, że przywrócenie pracownika do pracy pozbawione jest celowości. Należy przy tym przypomnieć, że stwierdzenie, iż pracodawca stracił zaufanie do pracownika musi ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, nieprawne wypowiedzenie umowy
 • Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

  Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

  09:25 17.02.2010

  ... przysługuje za pracę wykonaną, ulega ograniczeniu w przypadku przywrócenia pracownika do pracy prawomocnym orzeczeniem sądowym. W tym bowiem przypadku powracającemu na łono firmy przysługuje wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, czyli za okres, w którym de facto nie świadczył pracy na rzecz danego pracodawcy. Jaka powinna być jego ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie, przywrócenie pracownika do pracy, przywrócenie do pracy, prawa pracownika
 • Przywrócenie do pracy: zgłoszenie gotowości a choroba

  Przywrócenie do pracy: zgłoszenie gotowości a choroba

  10:02 09.02.2010

  ... udaremnić złożenie oświadczenia o gotowości do pracy. Czy miał słuszność? Przypomnijmy, w następstwie orzeczenia o przywróceniu do pracy po bezprawnym zwolnieniu dochodzi do reaktywacji zatrudnienia. Pracodawca, zgodnie z art. 45 § 1 K.p., ma obowiązek przyjąć przywróconego pracownika do pracy na poprzednich warunkach, czyli zagwarantować ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie pracownika do pracy, przywrócenie do pracy, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Wypowiedzenie umowy po przywróceniu do pracy

  Wypowiedzenie umowy po przywróceniu do pracy

  11:02 14.12.2009

  ... pracę z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 K.p.), może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę po prawomocnym przywróceniu do pracy, o ile nadal zachowuje swą aktualność. Z przedstawionego orzeczenia wynika zatem, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca przy powtórnym rozstaniu z przywróconym do pracy pracownikiem powołał ... WIĘCEJ

  Tematy: przyczyna wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, przywrócenie pracownika do pracy, wypowiedzenie umowy
 • Przywrócenie do pracy niezależnie od wniesienia kasacji?

  Przywrócenie do pracy niezależnie od wniesienia kasacji?

  00:44 28.11.2009

  ... terminu na zgłoszenie gotowości do podjęcia obowiązków wynikających z reaktywowanego stosunku pracy. Szef nie miał zatem podstaw do odmowy w zakresie ponownego zatrudnienia podwładnego. WAŻNE! Niedopełnienie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika, który zgłosił gotowość do pracy w wyniku przywrócenia do pracy, powoduje dla pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie pracownika do pracy, przywrócenie do pracy, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Przywrócenie do pracy: inne zatrudnienie nie wadzi

  Przywrócenie do pracy: inne zatrudnienie nie wadzi

  12:09 28.10.2009

  ... pracodawcy, co zresztą było zgodne z prawdą. Czy podjęcie pracy rzeczywiście wyklucza możliwość przywrócenia? Przypomnijmy, następstwem orzeczenia o przywróceniu do pracy jest reaktywacją zatrudnienia. Pracodawca, zgodnie z art. 45 § 1 K.p., ma obowiązek przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach, czyli zapewnić mu (por. wyrok SN ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie pracownika do pracy, przywrócenie do pracy, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Sąd pracy: koszty egzekucji nie obciążają pracownika

  Sąd pracy: koszty egzekucji nie obciążają pracownika

  00:55 22.10.2009

  ... grzywny nie skłoniły szefa do zmiany postępowania. Ostatecznie pracodawca miał zostać aresztowany. Wówczas do pracownika zgłosił się komornik z żądaniem uiszczenia zaliczki na koszty osadzenia pracodawcy w areszcie. Czy wniesienie zaliczki jest warunkiem, który pozwoli na kontynuowanie postępowania? Przywrócenie do pracy na mocy wyroku sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie do pracy, przywrócenie pracownika do pracy, koszty sądowe, sąd pracy
 • Ponowne zatrudnienie pracownika

  Ponowne zatrudnienie pracownika

  00:12 22.09.2009

  ... sam zatrudniony może ubiegać się o powrót na łono byłego zakładu pracy. Przyjrzyjmy się, kiedy można spodziewać się takiego obrotu sytuacji. Przywrócenie do pracy decyzją sądu Jednym z najczęstszych chyba przypadków powrotu pracownika do firmy jest przywrócenie go do pracy na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Możliwość taką przewiduje art. 45 ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, tymczasowe aresztowanie pracownika, zwolnienia grupowe, przywrócenie pracownika do pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: