eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aresztowanie pracownika
 • Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  08:10 12.03.2014

  ... pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika. Okres pobytu pracownika ... Sądu Najwyższego z 12 października 1976 r. (sygn. akt I PZP 49/76) tymczasowe aresztowanie pracownika nie stanowi samo przez się podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę na ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tymczasowe aresztowanie pracownika
 • Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  Popełnienie przestępstwa a rozwiązanie umowy o pracę

  10:29 11.05.2012

  ... wskazania jest, że prawomocne orzeczenie sądu karnego uniewinniające pracownika, wyłącza możliwość przyjęcia, że przestępstwo miało charakter oczywisty. Czy tymczasowe aresztowanie pracownika może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę? Tymczasowe aresztowanie pracownika (o ile nie świadczy o oczywistości popełnienia przestępstwa) nie stanowi ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, kodeks pracy, zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika
 • Areszt a rozwiązanie umowy o pracę

  Areszt a rozwiązanie umowy o pracę

  11:58 05.11.2010

  ... pierwszy rzut oka aresztowanie wydaje się wystarczającym powodem, aby rozwiązać umowę o pracę, nawet bez wypowiedzenia. Czasami jednak okazuję się, że osoba została aresztowana niesłusznie. Co w takim razie może i powinien uczynić pracodawca w przypadku powzięcia informacji o tymczasowym aresztowaniu jego pracownika? Rozważmy następującą sytuację ... WIĘCEJ

  Tematy: tymczasowe aresztowanie pracownika, aresztowanie pracownika, prawa pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Popełnienie przestępstwa a zwolnienie dyscyplinarne

  Popełnienie przestępstwa a zwolnienie dyscyplinarne

  14:22 19.06.2009

  ... pożegnanie się z podwładnym w trybie art. 52 § 1 pkt 2 K.p. (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika)? Nie zawsze przestępstwo znaczy „dyscyplinarka” Art. 52 § 1 pkt 2 zezwala pracodawcy na dyscyplinarne zwolnienie pracownika w przypadku, gdy dopuścił się on przestępstwa (a nie wykroczenia!) ściganego w trybie postępowania karnego ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwolnienie bez wypowiedzenia
 • Tymczasowe aresztowanie pracownika - jakie skutki?

  Tymczasowe aresztowanie pracownika - jakie skutki?

  11:22 07.12.2008

  Tymczasowe aresztowanie pracownika rodzi określone skutki dla stosunku pracy. Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja pracownika, który zadarł z wymiarem sprawiedliwości, mając jednocześnie na względzie, aby tymczasowego aresztowania nie utożsamiać z karą pozbawienia wolności, w przypadku której omawiane regulacje ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, prawa pracownika, aresztowanie pracownika, obowiązki pracodawcy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: