eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
 • Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  14:11 15.02.2017

  ... obowiązki pracownicze lub w trakcie trwania umowy popełni przestępstwo. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 KP jako nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka
 • Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania

  08:10 12.03.2014

  ... informację na temat rozwiązania umowy o pracę umieścić w świadectwie pracy? Odpowiedź: Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika. Okres pobytu pracownika w areszcie tymczasowym stanowi okres ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tymczasowe aresztowanie pracownika
 • Utrata prawa jazdy = utrata pracy?

  Utrata prawa jazdy = utrata pracy?

  00:10 18.05.2013

  ... podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi pamiętać, że nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Konieczne jest także podanie informacji dotyczącej powodu zwolnienia pracownika. Pracodawca ma także obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo jazdy, utrata prawa jazdy, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Utrata prawa jazdy grozi bezrobociem

  Utrata prawa jazdy grozi bezrobociem

  00:10 01.12.2012

  ... decyzję o zwolnieniu rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi pamiętać, że nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Konieczne jest także podanie informacji dotyczącej powodu zwolnienia pracownika. Pracodawca ma także obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo jazdy, utrata prawa jazdy, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Praca na zwolnieniu lekarskim a dyscyplinarka

  Praca na zwolnieniu lekarskim a dyscyplinarka

  13:42 17.05.2010

  ... , która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi. Reasumując, decyzja o natychmiastowym zwolnieniu pracownika z powodu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem powinna być podejmowana z dużą dozą ostrożności. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 K.p. jest ostatecznością, wobec czego wskazane jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
 • Utrata uprawnień a bieg terminu zwolnienia

  Utrata uprawnień a bieg terminu zwolnienia

  03:23 26.09.2009

  ... podstawę zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym. Kodeks pracy stanowi jednak, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez szefa wiadomości o okolicznościach uzasadniających zwolnienie. Kiedy rozpoczyna się bieg tego terminu? Czy utrata uprawnień pracownika musi ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, zwolnienie pracownika
 • Pirackie programy w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

  Pirackie programy w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

  00:55 08.09.2009

  ... ? Decydując się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 K.p.) trzeba pamiętać, że jest to nadzwyczajny sposób rozstania z podwładnym, który powinien znajdować zastosowanie jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Należy się więc zastanowić, czy korzystanie przez pracownika z nielegalnego oprogramowania można ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, zwolnienie pracownika
 • Dyscyplinarka a samowolne opuszczenie miejsca pracy

  Dyscyplinarka a samowolne opuszczenie miejsca pracy

  13:39 01.09.2009

  ... ? Pożegnanie pracownika w trybie natychmiastowym, a więc rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego, jest możliwe w trzech sytuacjach wskazanych przez art. 52 § 1 K.p. Należą do nich: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, zwolnienie pracownika
 • Zwolnienie dyscyplinarne gdy pracownik odmawia dyskrecji?

  Zwolnienie dyscyplinarne gdy pracownik odmawia dyskrecji?

  04:05 30.08.2009

  ... trzeba przypomnieć, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika możliwe jest jedynie w kilku sytuacjach, wskazanych w art. 52 § 1 K.p. I tak, szef ma prawo natychmiast pożegnać podwładnego, który: dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, zwolnienie pracownika
 • Zwolnienie dyscyplinarne z powodu unikania szkoleń?

  Zwolnienie dyscyplinarne z powodu unikania szkoleń?

  11:49 29.05.2009

  ... rozwiązanie umowy o pracę jego nieprzydatnością zawodową. Pracownik musi mieć bowiem świadomość, że unikanie szkoleń to czynnik, który niewątpliwie wpływa negatywnie na jego przydatność w firmie. Z drugiej zaś strony trudno oczekiwać od pracodawcy, starającego się o doskonalenie kwalifikacji personelu, tolerancji wobec pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, zwolnienie pracownika

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: