eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy

  Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy

  00:25 20.07.2012

  ... przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Tak stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Przy czym nieobecności w pracy mogą mieć różne przyczyny. Część z nich wynika z przepisów Kodeksu pracy, jak np. wszelkie ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności, nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy
 • Opady śniegu: nieobecność w pracy a wynagrodzenie

  Opady śniegu: nieobecność w pracy a wynagrodzenie

  13:16 21.01.2011

  ... , czy ma prawo do urlopu wypoczynkowego, czy już nie. Jakie przyczyny usprawiedliwiają nieobecność w pracy? Kodeks pracy ani też przepisy dotyczące usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie przewidują takiej sytuacji jak katastrofa lub klęska żywiołowa. Nie oznacza to jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności, usprawiedliwiona nieobecność
 • Nieobecność w pracy a złe warunki atmosferyczne

  Nieobecność w pracy a złe warunki atmosferyczne

  10:39 23.04.2010

  ... usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281), dalej: „rozporządzenie”. Absencje usprawiedliwione Zgodnie z § 1 rozporządzenia, przyczynami stanowiącymi usprawiedliwienie dla nieobecności ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Nieterminowe usprawiedliwienie nieobecności w pracy

  Nieterminowe usprawiedliwienie nieobecności w pracy

  11:44 25.02.2010

  ... sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.). Co do zasady, o powodzie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy pracodawca powinien zostać uprzedzony (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Jest to jednak możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przyczyna tej nieobecności ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności, nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika
 • Wezwanie do sądu to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

  Wezwanie do sądu to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

  14:00 16.02.2009

  ... natomiast z rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (dalej: „rozporządzenie”). I ... o powstaniu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pracownika. Co z wynagrodzeniem? Co do zasady, za czas zwolnienia od pracy na okoliczność rozprawy sądowej ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Nieobecność w pracy: co ją usprawiedliwia?

  Nieobecność w pracy: co ją usprawiedliwia?

  13:50 05.09.2008

  ... ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. ... powiadomić o nieobecności? Co do zasady, podwładny powinien uprzedzić przełożonego o powodzie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności pracownika

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności pracownika

  13:51 07.08.2008

  ... nieobecności, ustawodawca bowiem zobowiązał pracodawcę do ustalenia tej kwestii w regulaminie pracy. Ustalenie sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy Pracodawca może przyjąć w zakresie ustalenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy zasady jednakowe, jak te, które wynikają z rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności ... WIĘCEJ

  Tematy: nieobecność pracownika, nieobecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: