eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki na fgśp
 • Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  00:20 19.10.2012

  ... obowiązuje w zakresie opłacania składki na FGŚP. Korekta deklaracji ZUS DRA W sytuacji gdy płatnik naliczał składki na FP i FGŚP za osoby które ukończyły 55 i 60 lat, powinien złożyć korektę deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA składanych za poszczególne miesiące i w tych deklaracjach powinien wykazać odpowiednio niższe składki na te fundusze. Po ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, składki na fgśp, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy
 • Składki na FGŚP: kto i za kogo płaci?

  Składki na FGŚP: kto i za kogo płaci?

  10:25 01.08.2012

  ... składki na FGŚP za takie osoby. Niepewność w tej kwestii potęguje wspólne prowadzenie z przedsiębiorcą gospodarstwa domowego. Zasadniczo na każdym pracodawcy, wobec którego stosuje się przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ciąży obowiązek opłacania składki na FGŚP za osoby zatrudnione m.in. na ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fgśp, FGŚP, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwolnienie z opłacania składek
 • Spółka cywilna a opłacanie składki na FGŚP

  Spółka cywilna a opłacanie składki na FGŚP

  00:15 06.05.2012

  ... na społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy również składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Odpowiedź: Tak, należy opłacać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z przepisami ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy do opłacania składek na ... WIĘCEJ

  Tematy: FGŚP, składki na fgśp, wymiar składek emerytalno-rentowych, obowiązki pracodawcy
 • Zatrudnienie starszych pracowników - korzyści

  Zatrudnienie starszych pracowników - korzyści

  10:58 03.01.2012

  ... na rynku pracy, do których zalicza się m.in. bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia. Zatrudniając taką osobę w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych pracodawcy mogą bowiem otrzymać refundację części kosztów poniesionych na jej wynagrodzenia oraz składki na ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie pracownika, składki na fp i fgśp, składki na Fundusz Pracy, składki na fgśp
 • Powrót z urlopu ojcowskiego a składki na FP i FGŚP

  Powrót z urlopu ojcowskiego a składki na FP i FGŚP

  13:35 22.11.2010

  ... lub urlopu wychowawczego. Podobne zapisy znajdują się w przepisach dotyczących składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W obu przypadkach zwolnienie ... na FP i FGŚP. Nie ma w nich mowy o urlopie ojcowskim. Oznacza to, że za pracowników wracających do pracy z tego rodzaju urlopu pracodawcy muszą naliczać składki na FP i FGŚP na ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop ojcowski, składki na FP, składki na fp i fgśp, urlop macierzyński
 • Umowa zlecenia emeryta a składki na FP i FGŚP

  Umowa zlecenia emeryta a składki na FP i FGŚP

  08:40 27.01.2010

  ... kwocie minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na FP, o ile zleceniobiorca nie ukończył 60 lat. Składka na FGŚP za emeryta zleceniobiorcę, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego W przypadku gdy emeryt nie osiągnął tego wieku, obowiązek opłacania składki na FGŚP jest uzależnionych od tego, czy płatnik jest ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, składki na fgśp, składki na Fundusz Pracy, składki na fp i fgśp
 • Składki na FP i FGŚP z tytułu umowy zlecenia

  Składki na FP i FGŚP z tytułu umowy zlecenia

  00:25 15.09.2009

  ... . Natomiast do powstania obowiązku opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wystarczające jest to, że opłacane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Bez znaczenia jest natomiast wysokość przychodu ze zlecenia. Dlatego też, o ile firma zobowiązana jest do opłacania składek na FGŚP, to za tego zleceniobiorcę należy ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fgśp, składki na FP, składki na Fundusz Pracy, składki na fp i fgśp
 • Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

  Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

  00:20 30.08.2009

  Składki na Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Składki na te dwa fundusze ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na Fundusz Pracy, składki na fgśp, FGŚP, zwolnienie z opłacania składek
 • Zatrudniony syn właściciela a składki na FP i FGŚP

  Zatrudniony syn właściciela a składki na FP i FGŚP

  13:15 24.07.2008

  ... na te fundusze? Osoba ta zarabia 1.670 zł brutto. Składki na Fundusz Pracy należy opłacać, natomiast nie ma tu obowiązku odprowadzania składek na FGŚP. Mimo istnienia obowiązku ubezpieczenia emerytalno-rentowego nie należy w tej sytuacji naliczać składek na FGŚP ... WIĘCEJ

  Tematy: składka na fgśp, składki na fgśp, FGŚP, ubezpieczenia społeczne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: