eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › fundusz pracy
 • Masz problemy z płatnością składek w związku z wojną w Ukrainie? Co proponuje ZUS?

  Masz problemy z płatnością składek w związku z wojną w Ukrainie? Co proponuje ZUS?

  12:25 04.03.2022

  ... później. Nowy termin zostanie ustalony w umowie z ZUS. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Co ważne, odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, składki ZUS dla przedsiębiorców, obowiązki płatnika
 • Wysokość wynagrodzenia

  Wysokość wynagrodzenia

  12:31 07.10.2019 PORADA

  Witam, chciałam zapytać, ile powinno wynosić moje wynagrodzenie netto? Kwota brutto zasadnicza 1250 zł, premia 20 procent i 220 zł dodatek funkcyjny. Umowa pół etatu. Praca w budżetówce. Pracodawca opłaca z mojej pensji Fundusz Pracy? WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie netto, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika, dodatek funkcyjny
 • Składki na Fundusz Pracy - kto nie musi ich opłacać?

  Składki na Fundusz Pracy - kto nie musi ich opłacać?

  00:50 14.12.2017

  ... Fundusz Pracy. Co to za fundusz? W jakim celu został stworzony, ile wynoszą składki i kto jest zwolniony z ich opłacania? Przeczytaj! Fundusz Pracy - na co przeznaczane są środki finansowe z tego funduszu? Składki na Fundusz Pracy zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, składki ZUS, wysokość składek na fundusz pracy
 • Zwrot podatku od stypendiów za 2016 i 2017 r.

  Zwrot podatku od stypendiów za 2016 i 2017 r.

  09:55 05.11.2017 PORADA

  Witam, w roku 2016 odbywałam staż z PUP (Fundusz Pracy). Jakiś czas temu otrzymałam pismo z PUP infomujące, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie od 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, Fundusz Pracy, stypendium, opodatkowanie stypendium
 • Jak wypełnić druk ZUS DRA za okres choroby przez pełen miesiąc przy podwyższonych składkach?

  Jak wypełnić druk ZUS DRA za okres choroby przez pełen miesiąc przy podwyższonych składkach?

  22:55 02.10.2016 PORADA

  Witam, od 1 września byłam na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc (zwolnienie jest kontynuowane). Do tej pory przez kilka miesięcy płaciłam składki od najwyższej podstawy. Jak powinnam wypełnić druk ZUS DRA za wrzesień? Czy w rubrykach dotyczących składek społecznych i FP ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS dla przedsiębiorców, L4, zwolnienie lekarskie
 • Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  18:18 05.07.2016 PORADA

  Witam, dostałem niedawno dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Według umowy z urzędem pracy dotacja ta to dotacja z Funduszu Pracy stanowiąca pomoc de minimis, która jest refundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach regionalnego programu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, dofinansowanie dla firm
 • PIT-11 oraz PIT-8C. Jak wypełnić PIT?

  PIT-11 oraz PIT-8C. Jak wypełnić PIT?

  23:44 27.04.2016 PORADA

  Dobry wieczór, byłabym bardzo wdzięczna za pomoc w odpowiednim złożeniu deklaracji: posiadam jeden PIT-11 z miejsca, gdzie jestem zatrudniona na umowę o pracę: jeden jako świadczenie wypłacone z funduszów pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych, dwa PIT-11 z umowy zlecenie oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-8C, deklaracje podatkowe, fundusz pracy
 • Refundacja kosztów zatrudnienia młodych osób

  Refundacja kosztów zatrudnienia młodych osób

  09:24 03.02.2016

  ... pracodawca przez 12 miesięcy otrzyma refundację części kosztów zatrudnienia młodych osób, a ściślej – bezrobotnych skierowanych przez Urząd Pracy, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Refundacja z Funduszu Pracy może maksymalnie osiągnąć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Są jednak pewne warunki – pracodawca będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty zatrudnienia, refundacja kosztów zatrudnienia, fundusz pracy, osoby bezrobotne
 • Fundusz pracy

  Fundusz pracy

  12:56 26.11.2014

  ... Państwowy fundusz celowy, działający od 1990 r. i podlegający Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Pracy powstał już w roku 1933, jednak w czasach PRL-u został zlikwidowany). Celem istnienia Funduszu jest zebranie środków na aktywizację i wsparcie osób bezrobotnych, dlatego to właśnie sytuacja na rynku pracy (poziom bezrobocia, liczba ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, składki na fundusz pracy, aktywizacja osób bezrobotnych, osoby bezrobotne
 • Jak opłacać składki ZUS młodocianych pracowników?

  Jak opłacać składki ZUS młodocianych pracowników?

  00:36 17.09.2014

  ... uwzględniona w podstawie wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na Fundusz Pracy Od wynagrodzenia osoby młodocianej nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia. W 2014 roku ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zatrudnianie młodocianych, pracownik młodociany
 • Fundusz Pracy. Na co można wykorzystać?

  Fundusz Pracy. Na co można wykorzystać?

  22:37 06.08.2014 PORADA

  Witam, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i opłacam już pełną składkę ZUS i tutaj mam pytanie. Na co można wykorzystać Fundusz Pracy w jednoosobowej działalności gospodarczej?  Jak z niego korzystać? Czy można wykupić karnet na basen na fundusz pracowniczy? WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy, składki na Fundusz Pracy, składki ZUS, wysokość składek ZUS
 • Składka na FP gdy podstawa równa lub wyższa niż płaca minimalna

  Składka na FP gdy podstawa równa lub wyższa niż płaca minimalna

  00:11 21.03.2014

  ... tej kwoty. Proszę o wyjaśnienie kwestii składek na Fundusz Pracy. Odpowiedź: Za miesiąc, w którym zleceniobiorca osiągnął wynagrodzenie co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, należało opłacić składki na Fundusz Pracy. Pracodawca obowiązany jest opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, FP, składki na FP, umowa zlecenia
 • Czy możliwy jest zwrot niepotrzebnie opłacanej składki na Fundusz Pracy?

  Czy możliwy jest zwrot niepotrzebnie opłacanej składki na Fundusz Pracy?

  21:25 06.01.2014 PORADA

  Witam! Proszę o odpowiedź czy możliwy jest zwrot niepotrzebnie płaconej składki na Fundusz Pracy i jak o taki ewentualny zwrot się ubiegać. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest od marca 2013 roku (preferencyjny ZUS) i od początku odprowadzane były składki na Fundusz ... WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy, składki na Fundusz Pracy, jednoosobowa działalność gospodarcza, preferencyjne składki ZUS
 • Dofinansowanie jednoosobowej działalności a problem z żyrantem

  Dofinansowanie jednoosobowej działalności a problem z żyrantem

  17:45 11.12.2013 PORADA

  Zamierzam założyć jednoosobową działalność gospodarczą dofinansowaną z Funduszu Pracy (Urzędu Pracy). Problem polega na tym, że wśród wszystkich wymogów UP, co do tego, kto może być żyrantem jest zapis, że osoba taka nie może mieć kredytu wyższego niż (aktualnie) 13600 zł. ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczka, kredyt, żyrant, żyrant kredytu
 • Zwrot podatku VAT a dofinansowanie z Funduszu Pracy

  Zwrot podatku VAT a dofinansowanie z Funduszu Pracy

  13:19 28.11.2013 PORADA

  Zamierzam starać się o przyznanie dofinansowania z Funduszu Pracy na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W "ZASADACH PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA..." nie rozumiem niżej wymienionych kwestii związanych z Podstawowymi postanowieniami umowy: 1. Umowa o dofinansowanie zobowiązuje ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, podatek dochodowy, dofinansowanie dla firm, Fundusz Pracy
 • Dotacja z Funduszu Pracy na jednoosobową działalność gospodarczą. Kwota brutto czy netto?

  Dotacja z Funduszu Pracy na jednoosobową działalność gospodarczą. Kwota brutto czy netto?

  10:16 28.11.2013 PORADA

  Zamierzam starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W Urzędzie Pracy nie udzielono mi informacji, czy kwota, którą przyznają jest brutto czy netto? Bardzo proszę o odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: dotacja z urzędu pracy, dofinansowanie z Urzędu Pracy, jednoosobowa działalność gospodarcza, wartość brutto
 • Rozwiązanie umowy a zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy

  Rozwiązanie umowy a zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy

  00:16 15.01.2013

  ... składki na Fundusz Pracy, czy też od stycznia 2012 r. możemy korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy przez 36 miesięcy? Odpowiedź: Pracodawcy nie będzie przysługiwało zwolnienie z opłacania składek, ponieważ została zawarta kolejna umowa o pracę po wcześniej rozwiązanym stosunku pracy. Składek na Fundusz Pracy nie opłacają ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia ze składek na fundusz pracy, fundusz pracy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy
 • Praca na urlopie macierzyńskim a składki na Fundusz Pracy

  Praca na urlopie macierzyńskim a składki na Fundusz Pracy

  00:16 28.11.2012

  ... macierzyńskiego podjęła pracę w wymiarze 1/2 etatu na swoim dotychczasowym stanowisku pracy, a do pracy w pełnym wymiarze wróciła 24 czerwca po zakończeniu urlopu dodatkowego. Od kiedy należy liczyć okres 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy? Czy fakt podjęcia zatrudnienia w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, fundusz pracy, składki na fundusz pracy, dodatkowy urlop macierzyński
 • Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  00:10 23.08.2012

  ... osób, za które nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, należy grono kobiet po urodzeniu dziecka. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, wymiar składek
 • Spółka cywilna ze zleceniobiorcami a składki na Fundusz Pracy

  Spółka cywilna ze zleceniobiorcami a składki na Fundusz Pracy

  09:37 15.05.2012

  ... obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców nie ma wpływu to, czy zatrudniają co najmniej jednego pracownika, czy też nie zatrudniają żadnej osoby w ramach stosunku pracy. Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy ciąży na pracodawcy. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustalającej ten obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, zleceniobiorca, opłacanie składkek na fundusz pracy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: