eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki na FP
 • Składka na FP gdy podstawa równa lub wyższa niż płaca minimalna

  Składka na FP gdy podstawa równa lub wyższa niż płaca minimalna

  00:11 21.03.2014

  ... składki na Fundusz Pracy. Pracodawca obowiązany jest opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Jednakże składki na FP opłaca się, gdy kwota stanowiąca podstawę składek na ubezpieczenia społeczne wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej wynagrodzenie minimalne. Oznacza to, że składkę na ... WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy, FP, składki na FP, umowa zlecenia
 • Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  13:09 11.03.2014

  ... 30 roku życia, nie będą mieli obowiązku opłacania składek na FP za tych pracowników przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy ... organizacyjne, które zatrudnią na podstawie umowy o pracę skierowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, nie będą mieli obowiązku opłacania składek na FP za tych pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia
 • Składki ZUS przedsiębiorcy - ulgi

  Składki ZUS przedsiębiorcy - ulgi

  11:13 13.11.2012

  ... - składki na FP i FGŚP Generalnie składki na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby zatrudnione, które podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie za wszystkich jednak ubezpieczonych spełniających ten warunek pracodawca opłaca składki na te Fundusze. "Starsze" osoby pracujące Składki na FP ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie z opłacania składek, składki ZUS
 • Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  00:20 19.10.2012

  ... nadpłacone składki czy też nie jest to już możliwe? Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Składki na FP ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, składki na fgśp, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy
 • Składki na Fundusz Pracy od "starszaków"?

  Składki na Fundusz Pracy od "starszaków"?

  10:26 04.04.2012

  ... minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane były składki na FP. Wrócą dodatkowe obciążenia dla pracodawców Jak twierdzą projektodawcy, uchylenie zwolnienia od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od osób 55 + ułatwi im podejmowanie decyzji o pozostaniu na rynku pracy i poszukiwaniu zatrudnienia. Nie będą bowiem obawiać ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na Fundusz Pracy, Fundusz Pracy, składki na FP
 • Niższe składki ZUS dla nowych firm z krótką przerwą

  Niższe składki ZUS dla nowych firm z krótką przerwą

  13:41 06.12.2011

  ... za przedsiębiorcę składki na FP "Jeśli łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za dany miesiąc (tj. suma kwot wykazanych do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia w odpowiednio obu deklaracjach/raportach) wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, powstanie obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców, nowe firmy, rozpoczęcie działalności
 • Składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę

  Składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę

  13:54 16.11.2011

  ... o obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę decyduje wysokość osiągniętego przychodu. Gdy przychód z wyżej wymienionych umów, osiągnięty w danym miesiącu, jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy. Podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy należnej ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na Fundusz Pracy, składki na FP, opłacanie składkek na Fundusz Pracy, umowa zlecenia
 • Powrót z urlopu ojcowskiego a składki na FP i FGŚP

  Powrót z urlopu ojcowskiego a składki na FP i FGŚP

  13:35 22.11.2010

  ... na FP i FGŚP. Nie ma w nich mowy o urlopie ojcowskim. Oznacza to, że za pracowników wracających do pracy z tego rodzaju urlopu pracodawcy muszą naliczać składki na FP i FGŚP na ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop ojcowski, składki na FP, składki na FP i fgśp, urlop macierzyński
 • Umowa zlecenie po macierzyńskim a składka na FP

  Umowa zlecenie po macierzyńskim a składka na FP

  12:38 28.06.2010

  ... składki na FP. W przeciwnym wypadku, jeśli przychód miesięczny jest niższy od minimalnego wynagrodzenia, składki na FP nie uiszczamy. Na gruncie PromZatrU osoba osiąga przychody z umowy o pracę oraz ze zlecenia. Jeżeli więc przychód z tych obu źródeł przekracza pensję minimalną, to od wynagrodzenia ze zlecenia należy odprowadzić składkę na FP ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, urlop macierzyński, składki na Fundusz Pracy, zwolnienie z opłacania składek
 • Umowa zlecenia emeryta a składki na FP i FGŚP

  Umowa zlecenia emeryta a składki na FP i FGŚP

  08:40 27.01.2010

  ... na FP i FGŚP za osoby, które ukończyły 55 (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna). Jeżeli więc zatrudniony zleceniobiorca skończył 60 lat, to składki na FP i FGŚP nie powinny być za niego opłacane. Gdy tego wieku nie osiągnął, obowiązek opłacania składki na FP ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, składki na fgśp, składki na Fundusz Pracy, składki na FP i fgśp

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: