eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie z opłacania składek
 • Praca na urlopie macierzyńskim a składki na Fundusz Pracy

  Praca na urlopie macierzyńskim a składki na Fundusz Pracy

  00:16 28.11.2012

  ... dodatkowego. Od kiedy należy liczyć okres 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy? Czy fakt podjęcia zatrudnienia w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma wpływ na zasady liczenia tego zwolnienia? Odpowiedź: Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, Fundusz Pracy, składki na Fundusz Pracy, dodatkowy urlop macierzyński
 • Składki ZUS przedsiębiorcy - ulgi

  Składki ZUS przedsiębiorcy - ulgi

  11:13 13.11.2012

  ... Zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje pracodawcy przez okres 12 miesięcy. Okres tej preferencji liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę. Dla zwolnienia z obowiązku opłacania składek ... pracy. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP, o którym mowa, obejmuje wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie z opłacania składek, składki ZUS
 • Składki na FGŚP: kto i za kogo płaci?

  Składki na FGŚP: kto i za kogo płaci?

  10:25 01.08.2012

  ... . Powrót z urlopu rodzicielskiego Pracodawca nie musi przez pewien czas opłacać składek na FGŚP za pracowników powracających z tzw. urlopów rodzicielskich, tj. po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym. Zwolnienie z opłacania składek na ten Fundusz obowiązuje w okresie 36 miesięcy. Okres ten ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fgśp, FGŚP, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwolnienie z opłacania składek
 • Składki ZUS od nagrody jubileuszowej

  Składki ZUS od nagrody jubileuszowej

  13:26 20.02.2012

  ... 5 lat. Ważne Nagrody wypłacane pracownikom z okazji jubileuszu firmy nie są zwolnione z opłacania składek. Podstawa prawna: § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, prawo do nagrody jubileuszowej, składki ZUS
 • Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  12:40 23.08.2010

  ... dzieło – nie stanowi ona tytułu do ubezpieczeń. Wątpliwości budzi to, czy zwolnienie nie obejmie świadczeń na podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych na ... Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 nr 161 poz. 1106 z późn. zm) § ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zwolnienie z opłacania składek, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenie emerytalne
 • Deklaracje ZUS - nowe zwolnienia

  Deklaracje ZUS - nowe zwolnienia

  11:50 20.07.2010

  ... złożyć pierwszą deklarację, a kolejne utworzy ZUS. Od czerwca br. niektórzy płatnicy składek są zwolnieni z wymogu składania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów za ... Unii Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie będzie miało również miejsce wtedy, gdy kwoty w deklaracji ulegną ... WIĘCEJ

  Tematy: płatnicy ZUS, płatnik składek, zwolnienie z opłacania składek, deklaracje ZUS
 • Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

  Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

  13:12 15.07.2010

  ... świadczenia związane z pracą, uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika. W szczególności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej. Należy uznać, że zwolnione od składek są wyłącznie nagrody związane z jubileuszem pracownika, tzn. jego stażem pracy. Nagrody wypłacane pracownikom przez pracodawcę w związku z jubileuszem zakładu pracy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, nagrody, nagroda
 • Umowa zlecenie po macierzyńskim a składka na FP

  Umowa zlecenie po macierzyńskim a składka na FP

  12:38 28.06.2010

  ... r. 1317 zł. Składki na FP naliczamy bez względu na kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych, tzw. limitu trzydziestokrotności. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z opłacania składek na FP za zatrudnionych wracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, urlop macierzyński, składki na Fundusz Pracy, zwolnienie z opłacania składek
 • Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

  Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

  00:10 31.08.2009

  ... Zwolnienie te obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, które nastąpi po 30 czerwca br. Zwolnienie stałe ze składek na FP Od 1 lipca 2009 r. pracodawca nie opłaca składek ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, zwolnienie z opłacania składek, składka na fgśp, składki na Fundusz Pracy
 • Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

  Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

  00:20 30.08.2009

  ... 55 (lub 60 lat) następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje dopiero od następnego pełnego miesiąca. W przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na Fundusz Pracy, składki na fgśp, FGŚP, zwolnienie z opłacania składek


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: