eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Opłacanie składek ZUS i KRUS. Emerytura z obu systemów

  Opłacanie składek ZUS i KRUS. Emerytura z obu systemów

  22:45 06.02.2018 PORADA

  Czy podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, to to samo co opłacanie składek emerytalno-rentowych? pytanie czy 25 lat podlegania ubezpieczeniu w KRUS to 25 lat płacenia składek czy np. liczy się czas przebywania jako domownik ale bez opłacanych składek? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki ZUS
 • Składka rentowa rośnie w 2016 r.

  Składka rentowa rośnie w 2016 r.

  11:02 30.11.2015

  ... związane z zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym (do których zalicza się ubezpieczenie rentowe), zasadami ustalania składek na ubezpieczenia jak i podstaw ich wymiaru czy zgłoszeń do ubezpieczenia. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe wynosi obecnie 8% i wygląda na to, że w tej samej wysokości będzie określona także w roku ... WIĘCEJ

  Tematy: renta, ZUS, składki ZUS, składka rentowa
 • Abolicja składek ZUS

  Abolicja składek ZUS

  13:25 10.01.2013 PORADA

  W latach listopad 2006 do 28 lutego 2009 pracowałem na umowę o pracę nakładczą i prowadziłem działalność gospodarczą. Prowadzę działalność do tej pory. W grudniu 2012 otrzymałem pismo z ZUS-u, że z powodu zmian w ustawie ZUS nie zostanie mi zaliczony ten okres do ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: praca nakładcza, działalność gospodarcza, składki ZUS, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Urlop wychowawczy w 2013 nie tylko dla etatowców

  Urlop wychowawczy w 2013 nie tylko dla etatowców

  13:59 12.11.2012

  ... państwa opłacałby w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. A co z osobami z krótszym stażem niż 6 miesięcy ubezpieczeniowym? W ich przypadku, jak również w przypadku osób wcześniej nieubezpieczonych, budżet państwa zapłaci jedynie składki na ubezpieczenia emerytalne, co oznacza ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wymiar składek, zus rsa
 • Zaległe składki ZUS od dopłaty do wypoczynku

  Zaległe składki ZUS od dopłaty do wypoczynku

  10:54 26.04.2012

  ... część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz całą składkę na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. Natomiast pracodawca finansuje część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pełną składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP. Pytanie: W wyniku kontroli ZUS stwierdził, że powinniśmy naliczyć składki od ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar składek, składki ZUS, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Składki ubezpieczeniowe a urlop wychowawczy

  Składki ubezpieczeniowe a urlop wychowawczy

  12:39 18.04.2012

  ... wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) lub § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, urlop wychowawczy, wymiar składek emerytalno-rentowych
 • Zwrot nadpłaty składek ZUS na rzecz pracownika

  Zwrot nadpłaty składek ZUS na rzecz pracownika

  13:48 08.12.2011

  ... Od kwoty nadpłaty nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustalając kwotę, jaką należy zwrócić pracownikowi, kwotę nadpłaty należy pomniejszyć o zaliczkę na podatek dochodowy oraz o kwotę niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadpłatę można rozliczyć na jednej liście płac doliczając ją do ... WIĘCEJ

  Tematy: nadpłata składek, składki zus, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wymiar składek
 • Jak wypełnić druk ZUS Rp-7?

  Jak wypełnić druk ZUS Rp-7?

  13:46 09.05.2011

  ... danym okresie obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z informacji umieszczonej na druku wynika, że w sytuacji ... wynagrodzenie, od którego naliczane były składki wypadkowe, wypłacone po przekroczeniu kwoty granicznej, umieszczając dopisek „ubezpieczenie wypadkowe”. W opisanej sytuacji do ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS Rp-7, druki ZUS, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  12:40 23.08.2010

  ... ze zwolnień skorzystają zleceniobiorcy Od 1.8.2010 r., oprócz wymienionych wyżej grup, z pracowniczych zwolnień od oskładkowania korzystać mogą również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (chodzi tu ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zwolnienie z opłacania składek, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenie emerytalne
 • Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek

  Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek

  12:15 03.08.2010

  ... na podstawie umowy o pracę, wówczas nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu z urlopu wychowawczego. Obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym podlega z umowy o pracę. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób przebywających na ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wymiar składek, zus rsa
 • Ubezpieczenia z zasiłku macierzyńskiego

  Ubezpieczenia z zasiłku macierzyńskiego

  01:06 26.09.2009

  ... na to, czy ma inny tytuł do ubezpieczeń. Od tego dnia opisana pracownica musi zatem uiszczać z tytułu firmy wyłącznie składkę zdrowotną, a składki na ubezpieczenie społeczne fakultatywnie, jak chce. Od wypłacanego we wrześniu zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 25.8 do 30.9.2009 r. urząd nalicza składki ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składka zdrowotna
 • Urlop macierzyński a składki ZUS

  Urlop macierzyński a składki ZUS

  12:39 02.07.2009

  ... .B w polu 04. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny być odpowiednio wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA w bloku III.B: w polu 11 (kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika) oraz w polu 12 (kwota składki na ubezpieczenia rentowe finansowana przez płatnika). Składki na ubezpieczenia emerytalne ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, składki za urlopy macierzyńskie, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: