eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opłacanie składek
 • Obowiązkowe składki członkowskie oraz polisy są kosztem firmy

  Obowiązkowe składki członkowskie oraz polisy są kosztem firmy

  12:46 04.01.2017

  ... gospodarczej. Powyższe składki są więc wpłacane w celu osiągnięcia przychodu. Mając na uwadze przepisy ustawy o radcach prawnych oraz fakt, że nieopłacenie składek powoduje utratę możliwości uzyskania przychodów z tej działalności, składki opłacane przez radcę prawnego z tytułu przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych i wykonywania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Dobrowolne składki członkowskie w kosztach uzyskania przychodu?

  Dobrowolne składki członkowskie w kosztach uzyskania przychodu?

  13:57 20.11.2014

  ... za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem: • składek organizacji spółdzielczych na ... więc, że jednym z wyjątków od zasady niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek w organizacjach, w których członkostwo jest dobrowolne (fakultatywne), są składki (w ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  Czy można odzyskać nadpłacone składki na FP i FGŚP?

  00:20 19.10.2012

  ... ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może zostać zaliczona na poczet przyszłych składek chyba, że płatnik złoży wniosek o zwrot składek. Tym samym płatnik najszybciej „odzyska” nadpłacone składki, gdy po złożeniu korekty dokumentów pomniejszy kwotę wpłacanych składek o powstałą nadpłatę. Płatnik może również po złożeniu korekty dokumentów ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na FP, składki na fgśp, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy
 • Preferencyjne składki ZUS - jak długo?

  Preferencyjne składki ZUS - jak długo?

  00:19 25.09.2012

  ... mogę opłacać składki od obniżonej podstawy wymiaru? Odpowiedź: Uprawnienie do opłacania składek od niższej podstawy wymiaru przysługuje tylko przez 24 miesiące kalendarzowe, a ... składkę na Fundusz Pracy, ustaloną od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeżeli w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa ... WIĘCEJ

  Tematy: preferencyjne składki ZUS, składki ZUS, preferencyjne składki, ubezpieczenie zdrowotne
 • Składki członkowskie w kosztach firmy

  Składki członkowskie w kosztach firmy

  12:14 08.09.2012

  ... podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Odwieszenie działalności a preferencyjne składki ZUS

  Odwieszenie działalności a preferencyjne składki ZUS

  00:15 09.08.2012

  ... od obniżonej podstawy? Odpowiedź: W tym przypadku nie można skorzystać z preferencyjnych składek, ponieważ minął już okres 24 miesięcy. Składki obliczone od podstawy określonej ... miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Gdyby jednak wznowienie wykonywania zawieszonej działalności nastąpiło przed ... WIĘCEJ

  Tematy: zawieszenie działalności gospodarczej, zawieszenie działalności, opłacanie składek, preferencyjne składki
 • Składki ZUS za wspólników spółki cywilnej

  Składki ZUS za wspólników spółki cywilnej

  13:29 23.01.2012

  ... należy zgłosić się do ZUS zgodnie z siedzibą płatnika składek i złożyć wniosek o przeksięgowanie wpłat z konta spółki na konta wspólników. Płatnikiem składek jest każdy podmiot zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z jakiegokolwiek tytułu. Płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne są: pracodawca - w stosunku do pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: opłacanie składek, składki ZUS, płatnik składek, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Jak przygotować się do kontroli z ZUS?

  Jak przygotować się do kontroli z ZUS?

  11:54 30.09.2011

  ... można się do niej odpowiednio przygotować. Częstotliwość kontroli Kontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne generalnie ZUS przeprowadza z taką częstotliwością, która umożliwia dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń. W uzasadnionych jednak przypadkach mogą one być przeprowadzone ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola ZUS, kontrola w firmie, kontrola pracodawcy, opłacanie składek
 • Termin przedawnienia należnych i nadpłaconych składek ZUS

  Termin przedawnienia należnych i nadpłaconych składek ZUS

  12:42 16.09.2011

  ... poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. Od niedawna jednak, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 6b ustawy o sus, ZUS zobligowany jest do poinformowania płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone ... WIĘCEJ

  Tematy: opłacanie składek, składki ZUS, zaległości w ZUS, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Nadpłata składek ZUS

  Nadpłata składek ZUS

  13:13 17.06.2011

  ... zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. ZUS poinformuje płatnika o nadpłacie ZUS zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że ... WIĘCEJ

  Tematy: nadpłata składek, składki zus, opłacanie składek, składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: