eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › roszczenia pracownika
 • Pracownicy niewypłacalnych pracodawców lepiej chronieni

  Pracownicy niewypłacalnych pracodawców lepiej chronieni

  10:51 01.12.2017

  ... regulację krajową do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r., w obecnym brzmieniu przepisów rozszerzono przede wszystkim definicję pracownika (art. 10 ustawy). Obecnie obejmuje ona osobę fizyczną pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, współpracującą z nim na podstawie umowy o pracę nakładczą ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych, niewypłacalność, niewypłacalność pracodawcy, roszczenia pracownika
 • Pracodawcy mogą się bronić przed roszczeniami pracowników

  Pracodawcy mogą się bronić przed roszczeniami pracowników

  11:16 28.10.2016

  ... na szkodę swojego przedsiębiorstwa lub wysuwają wobec swoich pracodawców bezpodstawne roszczenia. Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. przypominają, że pracodawcy może ... jednak, że nawet gdy pracodawca uzna, że ma wystarczający powód, aby zwolnić pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, to przed taką decyzją warto zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona prawna dla firm, ubezpieczenie ochrony prawnej, roszczenia pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Prawa pracownika upadłej firmy z oddziałami w Polsce będą chronione

  Prawa pracownika upadłej firmy z oddziałami w Polsce będą chronione

  00:21 14.03.2014

  ... upadłościowego przez polski sąd następuje zazwyczaj po kilku miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny i powstania niewypłacalności. W rezultacie roszczenia pracownicze dotyczące okresów po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny nie mogą być zaspokojone i nie podlegają ochronie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, prawa pracowników, upadłość firmy, upadłość pracodawcy
 • Spory o roszczenia ze stosunku pracy

  Spory o roszczenia ze stosunku pracy

  00:10 13.08.2013

  ... dążyć do polubownego załatwienia sporu. W celu polubownego załatwienia sporu o roszczenie pracownika ze stosunku pracy zostaje powołana komisja pojednawcza. Komisję powołuje pracodawca ... bezskuteczną w sytuacji, gdy uważa, iż narusza ona jego interes. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew pracownika, roszczenia ze stosunku pracy, spory o roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia pracownika
 • Roszczenia ze stosunku pracy - przedawnienie

  Roszczenia ze stosunku pracy - przedawnienie

  11:23 07.02.2012

  ... ochronę dóbr osobistych pracownika). Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od daty wymagalności roszczenia, tj. od dnia, w którym powinno być ono spełnione. Przykładowo, jeżeli w zakładzie pracy terminem wypłaty wynagrodzenia jest ostatni dzień miesiąca, to od tego dnia rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o wypłatę wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew pracownika, roszczenia ze stosunku pracy, spory o roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia pracownika
 • Ugoda sądowa z pracownikiem a składki ZUS

  Ugoda sądowa z pracownikiem a składki ZUS

  13:28 13.09.2010

  ... do sądu. Pracownik domagał się wynagrodzenia za godziny nadliczbowe Jeżeli przedmiotem roszczenia jest składnik wynagrodzenia stanowiący podstawę wymiaru składek (np. wynagrodzenie ... składanych za ten miesiąc. Gdy wypłata jest dokonana na rzecz byłego pracownika, to rozliczenie należnych składek płatnik powinien dokonać w raporcie ZUS RCA z kodem ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, rekompensata za godziny nadliczbowe, roszczenia pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Spory ze stosunku pracy - charakterystyka

  Spory ze stosunku pracy - charakterystyka

  00:55 03.05.2010

  ... , że realizacji roszczenia przed sądem pracy domagają się inne osoby, np. spadkobiercy zmarłego na skutek wypadku przy pracy pracownika, którzy dochodzą od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych związanych z tym nieszczęśliwym zdarzeniem. Zgodnie z art. 476 § 1 K.p.c., przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: o roszczenia ze stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, sądy pracy, rozwiązywanie sporów
 • Niewypłacalność pracodawcy - nowe przepisy

  Niewypłacalność pracodawcy - nowe przepisy

  02:02 19.03.2010

  ... zaspokoić roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności, trwającego dłużej niż 2 miesiące. Na czym polegają korzyści dla pracownika? Pracownicy uzyskują tym samym prawo do otrzymania zaliczki na poczet niezapłaconych roszczeń, która będzie wypłacana z FGŚP. Dodano zapis, zgodnie z którym ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność pracodawcy, ochrona pracownika, roszczenia pracownika, ochrona roszczeń pracowniczych
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

  Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

  13:49 19.02.2010

  ... niewypłacalności, kierownik Biura Terenowego Funduszu wypłaca, na wniosek pracownika, zaliczkę na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, w ... . Warto podkreślić, że świadczenia z Funduszu będzie mógł otrzymać pracownik, którego roszczenia z tytułu niewypłacalności pracodawcy z powodu braku środków finansowych w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność, niewypłacalność pracodawcy, ochrona pracownika, roszczenia pracownika
 • Rozwiązanie stosunku pracy a skargi na pracodawcę

  Rozwiązanie stosunku pracy a skargi na pracodawcę

  14:04 26.11.2009

  ... . Umowa została przyjęta i zaakceptowana przez pracodawcę. Kiedy poprosiłam pracodawcę o udostępnienie mi raportu o opłaceniu składki na ZUS oraz o udostępnienie ewidencji pracy pracownika, pracodawca odmówił. W tej sytuacji zachodzi podejrzenie, że pracodawca nie opłaca składek oraz że nie prowadzi ewidencji pracy. Czy po rozwiązaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: skargi pracowników, skarga do sądu, rozwiązanie stosunku pracy, Państwowa Inspekcja Pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: