eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › roszczenia
 • Przedawnienie roszczeń majątkowych. O czym należy pamiętać?

  Przedawnienie roszczeń majątkowych. O czym należy pamiętać?

  00:15 15.12.2021

  ... weszły w życie 9 lipca 2018 roku. Przedawnienie nie likwiduje roszczenia Wbrew obiegowej opinii przedawnienie roszczenia nie oznacza, że przestaje ono istnieć. Owszem, wciąż ... Tym samym w praktyce ustalenie, kiedy upływa termin przedawnienia danego roszczenia, którego bieg rozpoczął się przed nowelizacją wymaga zarówno obliczenia terminu przedawnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, roszczenia majątkowe, przedawnienie, roszczenia
 • Roszczenie o nadgodziny

  Roszczenie o nadgodziny

  21:04 10.11.2015 PORADA

  Witam, otrzymałem informację, że jeśli chodzi o roszczenia o nadgodziny, to termin przedawnienia wynosi 3 lata. Proszę o informację, czy 3 lata dotyczy od momentu powstania nadgodzin czy od momentu wypowiedzenia umowy pracodawcy? Np. jeśli nadgodziny zostały wypracowane w dniu 1 czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, rozliczenie nadgodzin, przedawnienie
 • Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za szkody na osobie

  Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za szkody na osobie

  00:40 02.12.2014

  ... od konkretnego zdarzenia – nie rozpoczyna się od razu. Dobrym przykładem są roszczenia odszkodowawcze za spowodowanie szkody na osobie. Jest to szeroka kategoria roszczeń, do której zaliczają się na przykład bardzo powszechne roszczenia poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym wobec kierowcy. Zgodnie z art. 4421 § 1. k.c., roszczenie o naprawienie ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń odszkodowawczych, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, roszczenia
 • Właściciele akcji spółki GIESCHE nie dostaną Katowic

  Właściciele akcji spółki GIESCHE nie dostaną Katowic

  10:01 10.02.2014

  Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie o braku zasadności reaktywowania spółki Giesche. Oznacza to koniec roszczeń właścicieli dokumentów akcji o zwrot nieruchomości Katowic i wielomilionowe odszkodowania. Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł w poniedziałek 03.02.2014 roku, że brak było podstaw prawnych do wskrzeszenia spółki Giesche. Za ... WIĘCEJ

  Tematy: GIESCHE, spółka GIESCHE, Katowice, roszczenia
 • Zabezpieczenie powództwa cywilnego

  Zabezpieczenie powództwa cywilnego

  00:13 30.11.2012

  ... w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie powództwa cywilnego, powództwo cywilne, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, zabezpieczenie roszczeń
 • Pozew zbiorowy przeciwko Amber Gold

  Pozew zbiorowy przeciwko Amber Gold

  15:43 31.08.2012

  ... przypadkach, w których sami zerwali lokaty. Wraz z pozwem złożony został również wniosek o zabezpieczenie powództwa, w którym wskazano sposoby zabezpieczenia na majątku spółki. Roszczenia poszczególnych osób, które przystąpiły do grupy, wynoszą od kilku do kilkuset tysięcy. Ustawa o pozwach zbiorowych wymaga, by zostały one ujednolicone ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew zbiorowy, Amber Gold, oszustwo, sąd
 • Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym

  Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym

  13:11 23.03.2011

  ... było zasadne muszą zostać spełnione dwie przesłanki - uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w jego udzieleniu. Do żądania zabezpieczenia wystarczy zatem uprawdopodobnienie naszego roszczenia, co oznacza, że musimy wykazać jedynie prawdopodobieństwo istnienia roszczenia (wiarygodność jego istnienia), a nie musimy jego udowodniać ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie cywilne, zabezpieczenie roszczeń, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, roszczenia
 • Zabezpieczenie roszczeń

  Zabezpieczenie roszczeń

  13:01 14.10.2010

  ... oraz wskaże dowody, za pomocą, których będzie chciał wykazać istnienie roszczenia. Ustawodawca nie wymaga od wnioskodawcy udowodnienia faktów, jednakże nie wystarczy samo stwierdzenie uprawnionego, że roszczenie istnieje. O ile z uprawdopodobnieniem istnienia roszczenia nie ma większych problemów, o tyle wskazanie interesu prawnego może być ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie roszczeń, roszczenia, przedawnienie roszczeń, odzyskiwanie długów
 • Kilka roszczeń pracowników w jednym wyroku

  Kilka roszczeń pracowników w jednym wyroku

  13:41 30.04.2009

  ... sąd w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, przy czym trzy roszczenia spośród zgłoszonych podlegają rozpoznaniu w składzie jednego sędziego. W takiej ... w sprawach z zakresu prawa pracy sąd w składzie ławniczym może rozstrzygnąć wszystkie roszczenia pracownika nie wyłączając ich do oddzielnego postępowania. Podstawa prawna: Uchwała SN z 20 ... WIĘCEJ

  Tematy: roszczenia pracownika, roszczenia, spory o roszczenia ze stosunku pracy, roszczenia prawne
 • Postępowanie upominawcze w e-sądzie

  Postępowanie upominawcze w e-sądzie

  01:13 17.07.2008

  ... pozwanym będzie prowadzona tradycyjnie, chyba że pozwany sam zainicjuje drogę elektroniczną – wysyłając pismo procesowe w ten sposób. Pozwany miałby prawo zanegować roszczenia powoda, wnosząc sprzeciw (pisemnie lub elektronicznie) od nakazu zapłaty. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych. Nadal jednak będzie można korzystać ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upominawcze, kodeks cywilny, roszczenia, odzyskiwanie wierzytelności
 • Przedawnienie roszczeń w praktyce

  Przedawnienie roszczeń w praktyce

  13:47 12.07.2006

  ... wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany. - roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. - roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, poręczeń udzielanych przez banki ... nawet profesjonalni uczestnicy obrotu gospodarczego usiłują egzekwować roszczenia, które są przedawnione - bądź też takie roszczenia usiłuje się egzekwować od nich. ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, przedawnienie roszczeń, roszczenia, dłużnicy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: