eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa przewozu
 • Umowa przewozu. Uwaga na pułapki w zakresie kar umownych

  Umowa przewozu. Uwaga na pułapki w zakresie kar umownych

  00:22 28.05.2023

  ... swoje dobro. W razie sporu, to właśnie umowa przewozu, w której znalazły się warunki realizacji zlecenia, będzie podstawowym dowodem w sądzie. Chcąc uniknąć tych konsekwencji, trzeba dokładnie zapoznać się z jej treścią przed przyjęciem zlecenia – radzi ekspert. O tym pamiętajmy czytając umowę przewozu Podstawową kwestią jest ustalenie jasnych ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przewozu, umowa przewozu towarów, transport towarów, usługi transportowe
 • Jak powinna wyglądać umowa przewozu?

  Jak powinna wyglądać umowa przewozu?

  00:25 01.04.2023

  ... przewozu. W praktyce, zlecenie transportowe bywa mylone ze zleceniem spedycyjnym, a są to dwie zupełnie różne umowy oparte na odrębnych przepisach. Poprzez umowę przewozu rozumiemy stosunek, w którym klient organizuje cały proces logistyczny, a przewoźnik ma jedynie odebrać towar z punktu A i przewieźć go do punktu B. Umowa ... przewozu. Taka umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przewozu, umowa przewozu towarów, transport towarów, usługi transportowe
 • Jak przewoźnik może udokumentować roszczenia w postępowaniu sądowym?

  Jak przewoźnik może udokumentować roszczenia w postępowaniu sądowym?

  00:20 11.03.2023

  ... że umowa przewozu została zawarta, należycie wykonana, a następnie wystawiono poprawnie fakturę VAT i doręczono ją wraz z dokumentami transportowymi do zleceniodawcy w odpowiednim terminie. Przewoźnik musi więc pamiętać, aby wszelkie ustalenia dotyczące umowy przewozu i jej realizacji były odpowiednio udokumentowane. Elementy umowy przewozu, takie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie sądowe, sprawy gospodarcze, TSL, branża TSL
 • Kary umowne w zleceniach transportowych budzą wątpliwości

  Kary umowne w zleceniach transportowych budzą wątpliwości

  13:37 24.01.2023

  ... Zleceniodawcę do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości uzgodnionego frachtu. Kulturalne zachowanie kierowcy trudno zakwalifikować jako dodatkowe zobowiązanie do umowy przewozu. Jest to ponadto okoliczność bardzo subiektywna, stąd taką karę umowną uznać należy za nieskuteczną. Przykład 2 Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: transport, kara umowna, kary umowne, umowa przewozu
 • Konwencja CMR - niezbędnik dla przewoźnika

  Konwencja CMR - niezbędnik dla przewoźnika

  11:43 15.12.2022

  ... którą reguluje Konwencja CMR, jest zawarcie i wykonanie umowy przewozu. Zgodnie z jej zapisami, dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy - tak zwany dokument „CMR ... nadawca ma prawo do rozporządzania towarem w trakcie przewozu. Uprawnienie to obejmuje możliwość żądania wstrzymania przewozu, zmiany miejsca załadunku lub też rozładunku. ... WIĘCEJ

  Tematy: Konwencja CMR, usługi transportowe, transport, transport towarów
 • Kto, kiedy i w jakim celu może wystawić notę obciążeniową w branży transportowej?

  Kto, kiedy i w jakim celu może wystawić notę obciążeniową w branży transportowej?

  00:01 23.11.2022

  ... krajowego, zastosowanie znajdzie art. 53 ustawy Prawo przewozowe. Przywołany przepis daje zleceniodawcy możliwość do odstąpienia od umowy przewozu zarówno przed rozpoczęciem przewozu, jak i w jego trakcie. W przypadku anulowania zlecenia przez zleceniodawcę, przewoźnik będzie ograniczony w kontekście odzyskiwania poniesionych strat do zasad ... WIĘCEJ

  Tematy: nota obciążeniowa, nota księgowa, spedytor, przewóz towarów
 • Odpowiedzialność przewoźnika: czy można uniknąć kary za uszkodzenie lub zaginięcie towaru?

  Odpowiedzialność przewoźnika: czy można uniknąć kary za uszkodzenie lub zaginięcie towaru?

  08:37 27.10.2022

  ... zapłacić odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, odszkodowanie to oblicza się według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu. W związku z tym, bardzo ważny dla ustalenia wysokości odszkodowania będzie dokument potwierdzający wartość towaru przed rozpoczęciem transportu: rachunek lub faktura VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność przewoźnika, transport, transport towarów, przewóz towarów
 • Umowa przewozu a umowa spedycji - odpowiedzialność

  Umowa przewozu a umowa spedycji - odpowiedzialność

  00:22 10.01.2017

  ... decyduje o rodzaju kontraktu, a jego treść. Ważne, aby odróżniać umowę spedycji od umowy przewozu, gdyż w każdej z nich odmiennie jest uregulowana kwestia odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie przewozu towarów. Podpisując umowę przewozu firma transportowa zobligowana jest do przewiezienia za wynagrodzeniem osoby lub rzeczy 1 z jednego ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przewozu towarów, transport
 • Umowa transportowa i spedycji. Kruczki

  Umowa transportowa i spedycji. Kruczki

  10:25 23.12.2016

  ... zlecenie powinien upewnić się, że przewoźnik je dostał. Najlepsze rozwiązanie stanowi odesłanie podpisanego zlecenia faksem lub poprzez e-mail, dopiero wtedy umowa zostaje w pełni zawarta. W przeciwnym przypadku, przewoźnik może nie podstawić auta twierdząc, że nie dostał zlecenia. Z drugiej strony, firma transportowa, która ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przewozu, umowa spedycji, umowa transportowa, umowa przewozu towarów
 • Zakaz konkurencji w umowach przewozu towarów

  Zakaz konkurencji w umowach przewozu towarów

  13:32 26.09.2016

  ... przez przewoźnika. Tym samym wychodząc od zasady swobody umów strony w umowie przewozu towarów mogą zastrzec zakaz świadczenia usług przez przewoźnika na rzecz kontrahentów ... Bezspornym wydaje się, iż przedmiotowy zakaz jest w pełni skuteczny w przypadku gdy umowa np. pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem nadal obowiązuję. Tym samym uznać należałoby, ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa przewozu towarów, umowa przewozu, przewóz towarów
 • Umowa słowna na przewóz osób

  Umowa słowna na przewóz osób

  19:56 15.11.2012 PORADA

  Zawarłam umowę z przewoźnikiem na przewiezienie mnie i niespełna 2-letniego dziecka z lotniska w Modlinie do domu (ok. 300 km). Kurs zamówiłam telefonicznie, potwierdzając sms-em. Tydzień przed kursem również telefonicznie upewniłam się u właściciela firmy, czy kurs jest aktualny ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa ustna, niedotrzymanie warunków umowy, przewoźnicy, umowa przewozu

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: