eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odwołanie członka zarządu
 • Odwołanie członka zarządu

  Odwołanie członka zarządu

  11:15 04.05.2018

  ... umownych. Odwołanie członka zarządu z pełnionej funkcji następuje w chwili podjęcia stosownej uchwały zgromadzenia wspólników, w tym jednak zakresie kluczowe są zapisy umowy spółki, która może zawierać inne postanowienia, zwłaszcza ograniczać prawo do odwoływania członka zarządu z ważnych powodów albo oddać możliwość odwołania członka zarządu innym ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie zarządu, odwołanie członka zarządu, reprezentacja spółki, członek zarządu
 • Powołanie członka zarządu to nie umowa o pracę

  Powołanie członka zarządu to nie umowa o pracę

  13:19 08.06.2017

  ... na członka zarządu jest związana ze spółką jedynie węzłem stosunku korporacyjnego. W takiej sytuacji odwołanie z pełnionej funkcji członka zarządu nie wywołuje żadnych dalszych skutków, poza skutkami korporacyjnymi. Z daną osobą wskutek powołania na członka zarządu zawarto umowę o pracę, powierzając jej stanowisko np. prezesa zarządu. W takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, zarząd spółki, stosunek pracy, powołanie członka zarządu
 • Mandat członka zarządu spółki z o.o. - kiedy wygasa?

  Mandat członka zarządu spółki z o.o. - kiedy wygasa?

  00:22 13.08.2013

  ... wygasa są śmierć członka zarządu, jego odwołanie lub rezygnacja. Sprawa się komplikuje, gdy mandat wygasa na skutek upływu kadencji. Naturalne byłoby przyjęcie, iż z chwilą upływu kadencji, kończy się również mandat do sprawowania funkcji członka zarządu. Sytuację gmatwa jednak ten przepis przewidujący, że mandat członka zarządu wygasa z dniem ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., mandat członka zarządu, członek zarządu, zarząd spółki
 • Odwołany członek zarządu a roszczenie o przywrócenie do pracy

  Odwołany członek zarządu a roszczenie o przywrócenie do pracy

  11:47 22.04.2013

  ... łączących członka zarządu ze spółką oraz potwierdzają, że odwołanie członka zarządu nie pozbawia go ochrony związanej z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, określonej w przepisach prawa pracy. SN podkreślił, że ustanie członkowska w zarządzie spółki nie wywiera bezpośredniego skutku na stosunek pracy. Ponadto odwołanemu członkowi zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odwołanie członka zarządu, przywrócenie do pracy, przywrócenie do pracy członka zarządu
 • Członek zarządu spółki kapitałowej może żądać przywrócenia do pracy

  Członek zarządu spółki kapitałowej może żądać przywrócenia do pracy

  00:23 09.04.2013

  ... o pracę. Zarówno sądy powszechne, jak i Sąd Najwyższy, stoją na stanowisku, że odwołanie przez uprawniony organ członka zarządu spółki kapitałowej, może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Mimo to zdarzają się sytuacje, w których odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę zostanie uwzględnione przez sąd pracy. Taka sytuacja wystąpi ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd spółki, spółka kapitałowa, członek zarządu, odwołanie członka zarządu
 • Odwołanie członka zarządu a przywrócenie do pracy

  Odwołanie członka zarządu a przywrócenie do pracy

  00:19 28.08.2012

  ... , brzmienia przepisów art. 203 § 1 zd. 2 k.s.h. i art. 370 § 1 zd. 2 k.s.h., zgodnie z którymi odwołanie członka zarządu spółki nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy (lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu) i dopuszczalności roszczenia o przywrócenie do pracy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów umów ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odwołanie członka zarządu, przywrócenie do pracy, przywrócenie do pracy członka zarządu
 • Odwołanie członka zarządu a wykreślenie z KRS

  Odwołanie członka zarządu a wykreślenie z KRS

  11:23 30.12.2011

  ... będzie zawierana przez odwołanego członka zarządu (została podjęta uchwała wspólników o jego odwołaniu), nadal widniejącego w KRS. Wynika to w szczególności z faktu, że zgodnie z utrwalonym w doktrynie tematu poglądem, odwołanie członka zarządu wywołuje skutki prawne od chwili, w której odwoływany członek zarządu mógł się zapoznać z treścią ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie członka zarządu, członek zarządu, KRS, wpis do KRS
 • Wypowiedzenie umowy o pracę członka zarządu

  Wypowiedzenie umowy o pracę członka zarządu

  13:03 22.11.2011

  ... członkowi zarządu musi być oceniany indywidualnie. Może bowiem zdarzyć się również tak, że odwołanie członka zarządu nie będzie automatycznie uzasadniało wypowiedzenia mu umowy o pracę. Taka sytuacja może mieć miejsce np. wówczas, gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku, które nie jest integralnie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, wypowiedzenie umowy, odwołanie członka zarządu, członek zarządu
 • Kadencja członków zarządu: jak liczyć?

  Kadencja członków zarządu: jak liczyć?

  12:19 16.08.2010

  ... funkcji członka zarządu przez określony czas. Mandat posiada więc członek zarządu, nie zarząd. Mandat zaczyna się z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo też z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Kadencja członka zarządu Kadencja członka zarządu jest okresem, na który powołano członka zarządu do ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odwołanie członka zarządu, kadencja członka zarządu, kadencja zarządu
 • Odwołanie członka zarządu a rozwiązanie umowy o pracę

  Odwołanie członka zarządu a rozwiązanie umowy o pracę

  12:47 16.06.2010

  ... . Rozwiązanie to zostało dokonane z datą doręczenia, tj. z dniem 17 maja 2010 r. Odwołanie członka zarządu a rozwiązanie stosunku pracy Zgromadzenie wspólników w Pani spółce skorzystało z art. 203 § 1 ksh, którego zdanie pierwsze mówi, że „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników”. Nie ma to jednak wpływu ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odwołanie członka zarządu, rozwiązanie umowy o pracę, prezes sp. z o.o.


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: