eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › reprezentacja spółki
 • Przekształcenie spółki rodzinnej - jakie wyzwania?

  Przekształcenie spółki rodzinnej - jakie wyzwania?

  13:26 08.08.2022

  ... udziałowców oraz wskazanie sukcesora na wypadek śmierci któregokolwiek z nich. Ważne także, aby zapewnić jednoosobową reprezentację spółki każdemu udziałowcowi. Emocje - częste utrudnienie w kwestiach prawnych Proces przekształcenia spółki, choć sam w sobie jest czynnością prawną, bywa że wykracza poza wymiar wyłącznie prawny. Pomiędzy wspólnikami ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki rodzinnej, przekształcenie spółki, spółka rodzinna, spółki rodzinne
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  00:44 15.05.2022

  ... spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne. Kadencja a mandat ... wadliwa reprezentacja spółki kapitałowej ma doniosłe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz niesie za sobą dotkliwe skutki prawne, zarówno dla spółki, jak i ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, kodeks spółek handlowych, mandat członka zarządu, termin wygaśnięcie mandatu
 • Dopuszczalny zakres pełnomocnictwa przy umowach i sporach z członkami zarządu

  Dopuszczalny zakres pełnomocnictwa przy umowach i sporach z członkami zarządu

  12:24 17.06.2019

  ... uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III CZP 71/18) potwierdza, że zgromadzenie wspólników spółki kapitałowej może udzielić pełnomocnictwa rodzajowego, a więc do reprezentowania spółki w zakresie określonej kategorii umów lub sporach z członkiem zarządu. W ten sposób skład orzekający jednoznacznie opowiedział się za ... WIĘCEJ

  Tematy: zakres pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, spółka kapitałowa, reprezentacja spółki
 • Kurator dla spółki kapitałowej bez zarządu

  Kurator dla spółki kapitałowej bez zarządu

  00:38 16.04.2019

  ... , w której kontrahent - spółka kapitałowa nie posiada organu zarządzającego lub w jego składzie zachodzą braki uniemożliwiające prawidłową reprezentację spółki oraz prowadzenie jej spraw. Takie położenie spółki może być następstwem np. rezygnacji członka zarządu czy prawomocne jego skazanie za niektóre przestępstwa, których konsekwencją jest ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółka bez zarządu, kurator, kurator dla spółki
 • Ustawa o KRS: nowe obowiązki dla spółek

  Ustawa o KRS: nowe obowiązki dla spółek

  00:20 04.06.2018

  ... która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Spółki figurujące w rejestrze mają obowiązek złożyć takie oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem składanym do sądu rejestrowego, jednak nie później niż 18 miesięcy ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki
 • Odwołanie członka zarządu

  Odwołanie członka zarządu

  11:15 04.05.2018

  ... reprezentacja spółki przez zarząd według normalnych, przyjętych w spółce zasad reprezentacji. Zaprzestanie pełnienia funkcji członka zarządu jest kluczowe, ponieważ wszelkie pozostałe stosunki pomiędzy spółką a tą osobą, przykładowo będącą również pracownikiem spółki ... czynności z zakresu prawa pracy w przypadku spółki wykonuje organ zarządzający ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie zarządu, odwołanie członka zarządu, reprezentacja spółki, członek zarządu
 • Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  09:16 19.12.2017

  ... do dokonania tych czynności. Rodzaj czynności wyłączonych spod uprawnień prokurenta wiąże się również z czynnościami związanymi z zakończeniem działalności przedsiębiorstwa - prokura w likwidacji spółki wygasa i nie może być ustanowiona. Warto zwrócić uwagę, że prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, prokura, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o.
 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  10:26 30.11.2017

  ... organu uprawnionego do reprezentacji tej spółki, powodować będzie konieczność aktualizacji wpisów w KRS zarówno w odniesieniu spółki z o.o., jak i spółki komandytowej, co może być uciążliwe dla przedsiębiorcy. Biorąc powyższe pod uwagę, w celu weryfikacji prawidłowej reprezentacji spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o., jak również w celu ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz
 • Prokura łączna dopuszczalna

  Prokura łączna dopuszczalna

  12:49 07.02.2017

  ... zakończenie warto zaznaczyć, że nowe przepisy w praktyce znajdą zastosowanie jedynie do spółek kapitałowych – jako spółek posiadających reprezentujące je organy (oraz spółki partnerskiej, jeżeli utworzono w niej zarząd). Jak już wskazano nowy rodzaj prokury polega na możliwości działania prokurenta wspólnie z członkiem organu zarządzającego ... WIĘCEJ

  Tematy: prokura łączna niewłaściwa, prokura łączna, prokura, udzielenie prokury
 • Prokura łączna niewłaściwa usankcjonowana

  Prokura łączna niewłaściwa usankcjonowana

  12:28 30.01.2017

  ... prokury do KRS, inne odmawiały dokonania wpisu jako niezgodnego z prawem. Bałagan był duży i to w sprawie istotnej, bo mówimy o ważnej reprezentacji spółki. Rozbieżności w ocenie tego, czy prokurent może reprezentować spółkę wyłącznie z członkiem zarządu na gruncie wówczas obowiązujących przepisów, prowadziły do powstania wątpliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: prokura łączna niewłaściwa, prokura łączna, prokura, udzielenie prokury
 • Czy rozwiązanie umowy o pracę bez podpisu dwóch współwłaścicieli jest ważne?

  Czy rozwiązanie umowy o pracę bez podpisu dwóch współwłaścicieli jest ważne?

  16:40 13.11.2013 PORADA

  Witam, otrzymałem rozwiązanie umowy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem, okres ten minął i jestem już zarejestrowany w PUP. Jednak okazało się że na rozwiązaniu umowy jest tylko jeden podpis współwłaściciela, a drugi nic o tym nie wiedział i nie chce podpisać tego rozwiązania umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy, rejestracja w urzędzie pracy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: