eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zawarcie umowy
 • 3 bezpieczne sposoby na zdalne zawieranie umów

  3 bezpieczne sposoby na zdalne zawieranie umów

  10:44 03.03.2021

  ... istotne postanowienia tej umowy. Mamy wtedy do czynienia z zawarciem umowy w formie dokumentowej. Dla uniknięcia wątpliwości, po ustaleniu warunków umowy najlepiej załączyć do wiadomości plik, np. w formacie pdf, zawierający treść umowy i poprosić o potwierdzenie od drugiej strony, że wyraża zgodę na zawarcie umowy o treści zgodnej z załącznikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: sposoby zawierania umów, zawarcie umowy, umowa, podpis elektroniczny
 • Ustna umowa a odpowiedzialność za utracone przez kontrahenta korzyści

  Ustna umowa a odpowiedzialność za utracone przez kontrahenta korzyści

  09:31 03.09.2020

  ... przedstawicieli wolnych zawodów, a zwłaszcza przedsiębiorców. I nie dotyczy to wyłącznie usługodawców, jak w niniejszej sprawie, lecz wszystkich przyjmujących na siebie w drodze umowy zobowiązanie do określonych działań na rzecz klienta. Mając na uwadze grożącą odpowiedzialność i jej wysokość, warto zadbać o zabezpieczenie interesów swoich i swojej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa, umowa ustna, zawarcie umowy, dochodzenie roszczeń
 • Odwołanie członka zarządu

  Odwołanie członka zarządu

  11:15 04.05.2018

  ... działania w ramach zmienionych zasad reprezentacji spółki przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników obejmuje takie czynności jak zawarcie umowy, zmiany w umowie, zgłoszenie przedawnienia, potrącenie, ale i odstąpienie od niej przez spółkę. Takie stanowisko zajmował niejednokrotnie Sąd Najwyższy, między innymi ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie zarządu, odwołanie członka zarządu, reprezentacja spółki, członek zarządu
 • Umowa przedwstępna: zwrot nienależnego świadczenia bez przedawnienia

  Umowa przedwstępna: zwrot nienależnego świadczenia bez przedawnienia

  00:20 02.03.2018

  ... nastąpić przed upływem dwóch lat od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Cenę sprzedaży strony umowy przedwstępnej ustaliły na kwotę 12 250 zł, która to cena ... o zwrot świadczenia spełnionego na poczet umowy przyrzeczonej, w sytuacji, gdy świadczenie to zostało spełnione przy zawarciu umowy przedwstępnej, a do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło? ” ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przedwstępna, umowa, zawarcie umowy
 • Finansowa zachęta do zawarcia umowy jest kosztem uzyskania przychodu

  Finansowa zachęta do zawarcia umowy jest kosztem uzyskania przychodu

  13:28 03.09.2015

  ... do wystroju biura kontrahenta czy kosztów jego przeprowadzki można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu, gdy zmierza ona do podpisania długoterminowej umowy najmu lokalu - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 01.09.2015 r. nr IBPB-1-3/4510-137/15/AB. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: najem, najem lokalu, wynajem, podatek od najmu
 • Czy prawo dopuszcza zawarcie umowy przez SMS?

  Czy prawo dopuszcza zawarcie umowy przez SMS?

  12:07 05.08.2015

  ... zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Z przytoczonego przepisu wynika, że zawarcie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumenta, zawieranie umowy przez telefon, zawarcie umowy, podpisanie umowy
 • Zawarcie umowy przez telefon: jakie obowiązki przedsiębiorcy?

  Zawarcie umowy przez telefon: jakie obowiązki przedsiębiorcy?

  09:13 03.12.2014

  ... celu zawarcia umowy, podając także dokładne dane identyfikujące firmę. Treść proponowanej umowy będzie wymagała potwierdzenia na piśmie lub innym trwałym nośniku – np. w drodze e-mailowej. Dopiero zwrotne oświadczenie konsumenta potwierdzające zawarcie umowy (również przedstawione na trwałym nośniku danych), umożliwi skuteczne zawarcie umowy przez ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy przez telefon, zawarcie umowy, umowa przez telefon, umowa na odległość
 • Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. II

  Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. II

  00:20 02.09.2014

  ... zna także instytucję odstąpienia od części umowy wzajemnej. Abyś mógł odstąpić od części umowy wzajemnej, świadczenie tak Twojego dłużnika, jak i Twoje, musi być ... cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. Jeżeli chciałbyś więc takie uprawnienie posiadać, warto jest wpisać do umowy klauzulę stanowiącą, iż celem umowy jest spełnienie świadczenia w ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa wzajemna, umowa, odstąpienie od umowy, zawarcie umowy
 • Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. I

  Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. I

  00:55 29.08.2014

  ... zastrzec, że w razie jego bezskutecznego upływu będziemy mogli odstąpić od umowy. Jeżeli nie poczynimy tego zastrzeżenia – późniejsze oświadczenie o odstąpieniu także ... umowę. Jeżeli nasz kontrahent świadczenia nie spełni – możemy od umowy odstąpić. Odstępujemy od umowy, składając po prostu dłużnikowi stanowcze oświadczenie o odstąpieniu. I ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, umowa wzajemna, wykonanie umowy, umowa
 • Zawarcie umowy - zadatek

  Zawarcie umowy - zadatek

  00:31 28.08.2014

  ... umowy powinna istnieć ścisła zbieżność czasowa (np. zapłata sumy pieniężnej następująca następnego dnia po zawarciu umowy). Im dłuższy czas dzieli zawarcie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa, zawarcie umowy, zadatek, zaliczka
 • Zachowanie poufności stron zawierających umowę cywilno-prawną

  Zachowanie poufności stron zawierających umowę cywilno-prawną

  10:26 28.01.2014 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą i zawarłem umowę cywilnoprawną. Czy dopuszczalnym jest udzielanie informacji przez zleceniodawcę o warunkach tej umowy osobom trzecim? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, umowa cywilno-prawna, zleceniodawca, obowiązki przedsiębiorcy
 • Wybór wykonawcy i nie zawarcie umowy

  Wybór wykonawcy i nie zawarcie umowy

  15:04 15.11.2012 PORADA

  Czy zamawiający może nie zawrzeć umowy po wyborze wykonawcy? WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, zawarcie umowy, wybór wykonawcy

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: