eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Naruszenie obowiązków pracowniczych a zwolnienie dyscyplinarne

  Naruszenie obowiązków pracowniczych a zwolnienie dyscyplinarne

  10:03 08.03.2010

  ... pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 kp) naruszenie dbałości o mienie pracodawcy, którym może być np. użytkowanie bez wiedzy i zgody pracodawcy sprzętów z jego zakładu w prywatnym sklepie współmałżonka pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie obowiązków pracowniczych, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika- zadośćuczynienie

  Naruszenie dóbr osobistych pracownika- zadośćuczynienie

  09:35 03.02.2010

  ... to poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w oparciu o art. 445 § 1 K.c. Warto jednak pamiętać, że czyn niedozwolony pracodawcy, powodujący rozstrój zdrowia pracownika, narusza wprawdzie także jego dobra osobiste (art. 23 K.c.), ale nie rodzi roszczenia o zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 K.c. w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika, podstawowe obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika
 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika: roszczenia

  Naruszenie dóbr osobistych pracownika: roszczenia

  01:26 01.11.2009

  ... odpowiednia i celowa do usunięcia skutków naruszenia (por. wyrok z 7 stycznia 2005 r., IV CK 413/04). W zależności od okoliczności oświadczenie pracodawcy może być skierowane wyłącznie do poszkodowanego pracownika lub też do osób trzecich, które wiedziały albo mogły wiedzieć o naruszeniu przez szefa dóbr osobistych zatrudnionego. Stosowną ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika, podstawowe obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika
 • Obowiązki pracownika: sumienność i staranność

  Obowiązki pracownika: sumienność i staranność

  11:52 24.06.2009

  ... i twórczych, przy czym w ich przypadku wymagania są nawet większe. Obowiązki pracownicze, o których mówi art. 100 K.p., mają charakter powszechny. ... ), w którym stwierdzono, iż ocena winy pracownika, który wbrew poleceniu szefa po 40 godzinach pracy opuścił stanowisko pracy, nie może pomijać powinności pracodawcy w zakresie organizacji pracy w sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, prawa i obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika, kodeks pracy
 • Dobra osobiste pracownika należy szanować

  Dobra osobiste pracownika należy szanować

  14:05 22.12.2008

  ... dobra osobiste ten, kto… W pewnych sytuacjach zachowania pracodawcy, które mogłyby być uznane za naruszenie godności i dóbr osobistych pracownika, nie są nielegalne. I tak np., nie można za bezprawne działanie uznać przeszukania członków załogi w celu zapobiegania kradzieżom mienia pracodawcy, o ile pracownicy zostali o takiej możliwości uprzedzeni ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy i pracownika, obowiązki pracodawcy, podstawowe obowiązki pracodawcy, podstawowe zasady prawa pracy
 • Obowiązki pracownika: dbanie o dobro zakładu pracy

  Obowiązki pracownika: dbanie o dobro zakładu pracy

  13:49 15.12.2008

  ... jako działania na niekorzyść pracodawcy. Warto zauważyć, że użycie przez ustawodawcę sformułowania „dobro zakładu pracy” wskazuje, że obowiązek pracownika dotyczy dbałości o interes jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy, a zarazem wspólnym dobrem zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionych. Działania pracownika, które godzą w tę wspólną ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

  Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

  14:05 03.12.2008

  ... pracownika (por. wyrok SN z 21 lipca 1999 r., I PKN 169/99, OSNAPiUS 2000, Nr 20, poz. 746). W praktyce chodzi tu więc o zawinione działania pracownika, które zaowocowały zagrożeniem interesów bądź istotną szkodą w mieniu pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika, zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy: konsekwencje naruszenia

  Obowiązki pracodawcy: konsekwencje naruszenia

  11:39 30.08.2008

  ... każde poważniejsze uchybienie wobec zatrudnionego może skończyć się obciążeniem firmy karą grzywny lub rozwiązaniem umowy przez pracownika bez wypowiedzenia. Obowiązki pracodawcy Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały wymienione w przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 94 K. p. pracodawca jest obowiązany w szczególności: zaznajamiać pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, obowiązki pracodawcy i pracownika, podstawowe obowiązki pracodawcy, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
 • Rozwiązanie umowy o pracę - obowiązki pracodawcy

  Rozwiązanie umowy o pracę - obowiązki pracodawcy

  13:49 26.08.2008

  ... , gdyż to właśnie od niego w głównej mierze zależą dalsze obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy. Zgodnie z art. 30 § 1 K. p. umowa o pracę ... pracownika (art. 125a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.). Opisane powyżej obowiązki pracodawcy związane ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zwolnienie pracownika
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego min. 20 pracowników

  Obowiązki pracodawcy zatrudniającego min. 20 pracowników

  13:49 08.08.2008

  ... pracownika powinien zostawić kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał wysłać do ZUS), wypełniony formularz ZUS Z-3 (dla pracowników) lub ZUS Z-3a (dla zleceniobiorców i innych osób niebędących pracownikami) będący zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia. Obowiązki pracodawcy związane ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, obowiązki pracodawcy i pracownika, zatrudnienie, regulamin pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: