eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › leasing pracowniczy
 • Leasing pracowniczy: rozwiązanie na miarę pandemii?

  Leasing pracowniczy: rozwiązanie na miarę pandemii?

  00:15 18.04.2020

  Z jednej strony rozprzestrzeniające się pandemia w istotnym stopniu przyczynia się do osłabienia koniunktury na rynku pracy, z drugiej jednak pobudza rozwój nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi. Widoczne jest to wyraźnie na rynku chińskim. Zachodzącym tam procesom przygląda się Capgemini Invent. Jak chińskie firmy radzą sobie z kwestiami ... WIĘCEJ

  Tematy: hr, zasoby ludzkie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zzl
 • Na czym polega leasing pracowniczy?

  Na czym polega leasing pracowniczy?

  15:00 21.10.2019

  ... leasing" przeważnie przywodzi nam na myśl sprzęt lub pojazdy i zestawienie go z terminem "pracowniczy", a więc dotyczący człowieka, ciągle budzi zaskoczenie. Na czym więc polega? Leasing pracowniczy ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing pracowniczy, praca tymczasowa, pracownicy tymczasowi, formy zatrudnienia
 • Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej

  Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej

  12:58 06.11.2017 PORADA

  Witam, nie wiem czy agencja pracy tymczasowej może świadczyć usługi innym podmiotom za wykonaną pracę nie rozliczając się z godzin pracy tylko z pracy wykonanej? Czy w przypadku agencji musi to być leasing pracowniczy do pracodawcy użytkownika i rozliczenie godzinowe pomiędzy agencję, ... WIĘCEJ

  Tematy: agencja pracy, agencja pracy tymczasowej, ewidencja czasu pracy, świadczenie usług
 • Wypożyczenie pracownika formą leasingu pracowniczego

  Wypożyczenie pracownika formą leasingu pracowniczego

  08:58 15.09.2016

  „Wypożyczenie” pracowników zostało uregulowane w art. 1741 Kodeksu pracy. Zgodnie z powołanym przepisem „§ 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. § 2. Okres ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing pracowniczy, wypożyczenie pracownika, oddelegowanie pracownika, urlop bezpłatny
 • Działalność agencji zatrudnienia nadal budzi emocje

  Działalność agencji zatrudnienia nadal budzi emocje

  09:35 29.07.2015

  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę tymczasową jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na polskim rynku pracy, pomimo wielu kontrowersji powstałych wokół działalności agencji zatrudnienia. Obecnie już ok. 0,5% polskich pracowników to pracownicy tymczasowi (średnia krajów UE to ok. 3-5%). Wydaje się jednak, że wciąż wiedza o zasadach i ... WIĘCEJ

  Tematy: agencja zatrudnienia, agencje zatrudnienia, rynek pracy, praca tymczasowa
 • Elastyczne formy zatrudnienia - EFZ

  Elastyczne formy zatrudnienia - EFZ

  16:49 24.11.2014

  ... zawodowym. Do elastycznych form zatrudnienia zaliczamy: terminowe umowy o pracę, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub elastycznych godzinach czasu pracy, leasing pracowniczy (korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej), pracę nakładczą, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, telepracę, pracę na wezwanie, job sharing (dwaj pracownicy ... WIĘCEJ

  Tematy: elastyczne formy zatrudnienia, EFZ, formy zatrudnienia, elastyczny czas pracy
 • Leasing pracowniczy, czyli pracownik do wynajęcia

  Leasing pracowniczy, czyli pracownik do wynajęcia

  10:41 13.02.2014

  Co do zasady w polskim systemie prawnym pojęcie leasingu zostało zastrzeżone dla korzystania z rzeczy, niemniej (może niezbyt elegancko) w praktyce funkcjonuje już jako pojęcie związane z trójstronnym charakterem zatrudnienia: podmiot użyczający- pracownik- podmiot korzystający. Konieczność redukowania własnych etatów przez pracodawców, nagłe ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing pracowniczy, pracownik do wynajęcia, pracownicy, tendencje na rynku pracy
 • Leasing pracowniczy czyli jak pożyczyć pracownika

  Leasing pracowniczy czyli jak pożyczyć pracownika

  00:22 05.10.2013

  W ramach oszczędności w firmach coraz częściej praktykuje się „wynajmowanie” pracowników innym pracodawcom – jest to zjawisko tzw. leasingu pracowniczego. Na jakich zasadach ono funkcjonuje i jakie możliwości stwarza stronom stosunku pracy? Do nowego pracodawcy Przede wszystkim, aby mogło dojść do „wynajęcia” pracownika, pracodawca musi uzyskać od ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing pracowniczy, praca tymczasowa, pracownicy tymczasowi, formy zatrudnienia
 • Praca tymczasowa a branża budowlana

  Praca tymczasowa a branża budowlana

  10:25 01.02.2011

  Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia w określanych branżach, czy na określone rodzaje stanowisk, przestaje być konieczne. To, że pracownicy produkcyjni często zatrudniani są przez zewnętrzne agencje pracy tymczasowej, a następnie w okresach wzmożonej produkcji oddelegowywani do danej firmy, raczej nikogo już nie zaskakuje. Korzyści ... WIĘCEJ

  Tematy: praca tymczasowa, rynek pracy tymczasowej, tendencje na rynku pracy, zatrudnianie pracowników
 • Prywatyzacja pracownicza: poparcie KPP

  Prywatyzacja pracownicza: poparcie KPP

  12:58 28.04.2010

  ... efekty prywatyzacji z lat 2000 – 2007, polegającej na oddaniu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników (tzw. leasing pracowniczy). NIK pozytywnie ocenił działania skontrolowanych organów założycielskich w procesie przygotowywania umów prywatyzacyjnych. Prywatyzacja bezpośrednia była w latach 2000-2007 efektywną ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, prywatyzacja pracownicza, udział pracowników, prywatyzacja
 • Leasing pracowniczy: rozwiązanie umowy o pracę

  Leasing pracowniczy: rozwiązanie umowy o pracę

  10:01 18.01.2010

  ... zostać rozwiązana w taki sam sposób, jak dzieje się to w przypadku każdej innej umowy. Czasowe „wypożyczenie” pracownika innej firmie, czyli tzw. leasing pracowniczy jest niewątpliwie instytucją uprawnioną- możliwość ta wynika z art. 1741 K.p. Zgodnie z tym przepisem, szef może udzielić swemu podwładnemu urlopu bezpłatnego, którego ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing pracowniczy, urlop bezpłatny, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy

 

1 2

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: