eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Dobry pracodawca, czyli wynagrodzenie, elastyczność i reputacja

Dobry pracodawca, czyli wynagrodzenie, elastyczność i reputacja

2022-09-15 00:20

Dobry pracodawca, czyli wynagrodzenie, elastyczność i reputacja

Dobry pracodawca, czyli jaki? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Polacy nie boją się zmian w życiu zawodowym. Z badania przeprowadzonego przez serwis Pracuj.pl wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat miejsce pracy zmienił co trzeci z nas. To, że nieustannie poszukujemy dla siebie jak najlepszych warunków zatrudnienia nie jest żadnym zaskoczeniem. Co jednak rozumiemy pod pojęciem "dobry pracodawca"? Oto, co udało się ustalić na podstawie odpowiedzi udzielonych przez reprezentatywną grupę ponad 2 tys. Polaków.

Przeczytaj także: Wysyp ofert pracy w IT i telekomunikacji

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie aspekty firmy uznajemy za ważne, gdy szukamy dobrego pracodawcy w czasach gospodarczych zawirowań?
  • Jakie podejście cechuje kandydatów w odniesieniu do komunikacji dotyczącej wynagrodzenia?
  • Jak duże znaczenie ma reputacja pracodawcy?

Dobry pracodawca na zmienne czasy


Od ponad 2,5 roku pracownicy w Polsce funkcjonują na rynku pracy, którego ewolucja nabrała szczególnie dużego tempa. Wybuch pandemii koronawirusa i jej gospodarcze konsekwencje, wzrost zapotrzebowania na pracowników i oczekiwań płacowych, a w końcu wojna w Ukrainie wprowadziły wiele czynników wpływających na postawy zawodowe Polaków.

W takich okolicznościach osoby szukające pracy na nowo definiują pojęcie dobrego pracodawcy, dopasowanego do nowej rzeczywistości. Na jego portret składają się zarówno czynniki istotne od bardzo dawna, jak też wynikające właśnie ze zmian ostatnich lat. By dowiedzieć się, na jakie cechy pracodawców Polacy zwracają dziś szczególną uwagę, zespół Pracuj.pl przeanalizował odpowiedzi reprezentatywnej grupy 2128 Polaków.

Porozmawiajmy o wynagrodzeniu. Szczerze


Według danych GUS tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce w lipcu br. wyniosło 15,8%. Natomiast w sierpniu inflacja osiągnęła poziom 16,1%. Od wielu miesięcy trwa wyścig między wzrostem cen a wzrostem wynagrodzeń, w którym oba wskaźniki zamieniają się na pozycji lidera. Trudno się więc dziwić, że wynagrodzenia odgrywają bardzo ważną rolę przy wyborze pracodawcy. Są one głównym czynnikiem decydującym o jego wyborze dla aż 78% Polaków badanych przez Pracuj.pl.

Kandydatom zależy, by warunki finansowe były jasno zdefiniowane już na etapie oferty. 71% badanych przez Pracuj.pl twierdzi, że chętniej aplikowaliby na ofertę, która od razu informuje o widełkach płacowych, bez zwlekania z podaniem szczegółów do dalszych etapów rekrutacji. Co więcej, w kontekście wysokiej inflacji większość Polaków uważa otwartą komunikację wynagrodzeń nie tylko za skuteczną zachętę do starania się o pracę, ale także powinność firm. Taką opinię wyraża aż 64% badanych przez Pracuj.pl.

fot. mat. prasowe

Polacy a wynagrodzenia

Gros Polaków uważa otwartą komunikację wynagrodzeń nie tylko za skuteczną zachętę do starania się o pracę, ale także powinność firm


Interesujące jest, że kobiety (81%) częściej niż mężczyźni (74%) lepiej postrzegają oferty, w których pokazane są widełki wynagrodzeń. Wpływ na to może mieć wskaźnik luki płacowej między płciami w Polsce, który wynosi 8,5%. Wskaźnik ten jest mierzony przez Eurostat i można go zdefiniować jako „różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska i wykonujących te same obowiązki, tę samą pracę”. Polki zajmujące te same stanowiska zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni.

Natomiast dla najmłodszych pracowników wchodzących na rynek pracy (69% grupy 18-24) wynagrodzenie nie jest tak istotne przy wyborze oferty, jak dla pozostałych grup wiekowych. Osoby dopiero rozpoczynające pracę zawodową zazwyczaj w większym stopniu od innych skupiają się na zdobyciu pierwszych doświadczeń i kompetencji, przydatnych na dalszych etapach kariery i… w negocjacjach finansowych z pracodawcami. Ta grupa wyraźnie częściej zwraca uwagę na możliwości szkolenia, oferowane przez pracodawcę.

Elastyczna praca i lokalizacja pod lupą


Dostęp do pracy zdalnej i hybrydowej stał się w ostatnich latach istotny dla pracowników. Jak jednak wykazuje badanie Pracuj.pl, stosunkowo rzadko wskazywany jest on w czołowej trójce kluczowych atutów pracodawców. Możliwość wykonywania pracy zarówno w formie zdalnej, jak i hybrydowej jest wymieniana w TOP 3 częściej przez pracowników biurowych (16%) niż na przykład pracowników fizycznych (5%).

Jednak choć np. zarobki czy możliwość rozwoju są stawiane wyżej w hierarchii potrzeb, elastyczne modele pracy wciąż odgrywają zauważalną rolę przy wyborze pracodawcy. Dowodzą tego odpowiedzi osób, które mają za sobą doświadczenie pracy zdalnej lub hybrydowej. 73% z nich jest lepiej nastawionych do ofert, w których pracodawca podkreśla możliwość dowolnego wyboru modelu wykonywania obowiązków.

fot. mat. prasowe

Polacy a model pracy

Dostęp do pracy zdalnej i hybrydowej stał się w ostatnich latach istotny dla pracowników


Jeszcze do niedawna wiele osób używało terminu “nowa rzeczywistość”, wspominając o dostosowaniu narzędzi biznesowych do nowych wyzwań, które pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. Od pierwszej połowy 2020 roku biznes wykorzystuje technologię, by jak najszybciej dostosować się do dynamicznych zmian. Po ponad dwóch latach od wybuchu pandemii na rynku pracy elastyczne formy wykonywania obowiązków są stałym elementem rynkowej gry, oczekiwanym przez pracowników i często stanowiącym niezbędną cechę wymarzonego pracodawcy.

Dzięki cyfryzacji metod wykonywania zadań przez pracownika wzrosła konkurencja o kandydatów także w mniejszych ośrodkach, a Polacy mają większy wybór ofert pracy, bo nie zawsze muszą mieszkać w miejscu, w którym zlokalizowany jest pracodawca. Dziś wymarzony pracodawca niekoniecznie musi znajdować się fizycznie tam, gdzie mieszkamy - komentuje Aleksandra Skwarska, PR & CSR Manager Grupy Pracuj.

Pomimo wzrostu możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, coraz więcej firm pragnie, by ich pracownicy pracowali z biur. Warto przytoczyć dane z raportu EY, który wskazuje, że aż 72% firm, które w czasach pandemii pracowały w modelu pracy zdalnej, powróciło do biur lub planują to zrobić w najbliższej przyszłości. Jednak tylko w 40% z tych, które podjęły taką decyzję, konsultowały ją z zespołem.

Należy zaznaczyć, że tę kwestię powinno się rozpatrywać biorąc pod uwagę rodzaj biznesu oraz wymagane obowiązki, wynikające ze stanowiska pracy. O tym, czy miejsce zamieszkania będzie miało większe bądź mniejsze znaczenie dla pracodawcy, decydują obowiązki i kompetencje pracownika oraz branża. Niemniej, 44% kandydatów w procesie przeglądania ofert zwraca uwagę na lokalizację biura swojego potencjalnego pracodawcy, szacując czas dojazdu do pracy i powrotu do miejsca zamieszkania.

Ciekawym zjawiskiem, związanym ze zmianą formy wykonywania pracy z tradycyjnej na zdalną lub hybrydową jest podkreślanie przez część kandydatów roli elastycznych godzin pracy. Blisko co czwarty badany (23%) uważa je za istotną kwestię przy wybieraniu pracodawcy. Warte zaznaczenia jest to, że to kobiety częściej niż mężczyźni zwracają uwagę na ten aspekt, co może wiązać się m.in. z większym, niż w przypadku mężczyzn obciążeniem rolami rodzicielskimi, szczególnie wśród przedstawicieli Generacji Y (25-34 lata).

fot. mat. prasowe

Polacy a czynniki wyboru pracodawcy

44% kandydatów w procesie przeglądania ofert zwraca uwagę na lokalizację biura swojego potencjalnego pracodawcy


W poszukiwaniu bezpieczeństwa


W pierwszym półroczu 2022 roku w serwisie Pracuj.pl pojawiło się prawie 600 tysięcy ofert pracy. Wśród firm szukających pracowników wiele może być nieznanych dla kandydata. Dlatego Polacy często szukają opinii o nich na forach, mediach społecznościowych oraz sięgają po opinie swoich znajomych. Jedną z głównych przyczyn takich działań jest chęć upewnienia się, że firma jest wiarygodna, stabilna i zapewnia bezpieczeństwo zatrudnienia. 42% Polaków badanych przez Pracuj.pl zalicza tę kwestię do czołowej trójki czynników branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy.

Wymarzony pracodawca to dla kandydata nie tylko firma, która otwarcie informuje o wynagrodzeniach i jest otwarta na różne formy pracy, ale także cieszy się pozytywną opinią i budzi zaufanie. Aż 75% respondentów Pracuj.pl przyznaje, że istotna jest dla nich dobra reputacja pracodawcy. Co ciekawe, nieco częściej uwagę zwracają na tę kwestię kobiety (77%).
Nasze badania potwierdzają, że obecna sytuacja gospodarcza, w której duże zapotrzebowanie na kadry miesza się z inflacją i dążeniami pracowników do podwyżek oraz zmianami na rynku pracy, w naturalny sposób skłania pracowników do poszukiwania „bezpiecznych przystani. Dlatego rośnie znaczenie stabilizacji i bezpieczeństwa, a te zdają się zapewniać bardziej rozpoznawalni pracodawcy czy firmy, które już od dawna mają mocną rynkową pozycję. Rozglądając się za takimi wiarygodnymi firmami warto pamiętać, by poszukiwać informacji w kilku źródłach i je weryfikować. Oferty pracy natomiast warto śledzić na dużych portalach, gdzie ogłoszenia przechodzą odpowiednią weryfikację - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Wśród grup wiekowych dostrzec można, że najmłodsze osoby wchodzące na rynek pracy (67% w grupie 18-24 lat) wyraźnie rzadziej od pozostałych badanych zwracają uwagę na reputację firmy. Podobnie, jak w przypadku zarobków, również tu wynikać to może z chęci zdobycia pierwszych zawodowych doświadczeń jak najszybciej, w dowolnym miejscu.

Otwarta i płynna komunikacja na każdym etapie


Mówiąc o dobrych pracodawcach, nie sposób pominąć kwestii otwartej i płynnej komunikacji. Jak wskazują badania Pracuj.pl, jej rola jest istotna na każdym etapie kontaktu firmy z kandydatami i pracownikami – od dostrzeżenia oferty aż po codzienne życie po zatrudnieniu.

Aż 47% respondentów deklaruje, że zrezygnowaliby z aplikowania o interesującą ich pracę, jeśli w ofercie zatrudnienia nazwa stanowiska byłaby niezgodna z jego opisem (np. sugerując wyższą pozycję, niż faktycznie oferowana). Otwartość, szczerość i szybkość komunikacji jest ważna także już po zaaplikowaniu. 8 na 10 badanych szukających pracy oczekuje, że po wysłaniu CV pracodawca skontaktuje się z nimi - nawet, jeśli miałby ich poinformować o niepowodzeniu w procesie rekrutacji.

Dobrze zorganizowany kontakt i wsparcie informacyjne są ważne także, by utrzymać obecnych pracowników. Potrzebę klarownej i sprawnej komunikacji z zespołami widać szczególnie w przypadku firm, w których ostatnie lata przyniosły znacznie przeobrażenia – np. pod kątem regulacji wpływających na wynagrodzenia. Dowodzą tego dane Pracuj.pl. Według nich tylko 35% Polaków przyznaje, że ich pracodawca wspiera ich w zrozumieniu tego, jakie podatki i obciążenia wpływają na finalną wysokość otrzymywanej przez nich pensji. Gotowość pracodawcy do transparentnego informowania o tym, co decyduje o wynagrodzeniu, jest szczególnie istotna w kontekście wyzwań związanych z inflacją i zmianami w gospodarce. To także dobry przykład tego, dlaczego zaangażowanie pracodawcy w klarowną komunikację jest ważne, by utrzymać zadowolenie pracowników.

Dobry pracodawca na zmienne czasy


Definicji dobrego pracodawcy jest tak wiele, jak kandydatów i pracowników w Polsce. Jednak wiele elementów pozostaje niezmiennych. Jak pokazują badania Pracuj.pl, Polacy szukają miejsc zatrudnienia w firmach, które łączą dobrą renomę ze stabilizacją oraz otwartością na zatrudniane osoby i ich potrzeby. Ta otwartość może przejawiać się m.in. w transparentnym podejściu do rozmów o wynagrodzeniu, gotowości na różne modele pracy, pomoc pracownikowi w odnalezieniu się w gąszczu przepisów czy zmian.

Wspomniane czynniki stają się bardzo istotne w czasach, gdy wciąż utrzymujący się duży popyt na nowych pracowników miesza się z nieraz skomplikowanymi zmianami w gospodarce, poszukiwanych kompetencjach czy modelach wykonywania zadań. Ich rosnąca rola wskazuje, że to właśnie pracodawcy łączący otwartość, elastyczność i dobre warunki będą w jeszcze większym stopniu przyciągać najlepsze talenty.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: