eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Hays: contracting IT nie ucierpiał na pandemii?

Hays: contracting IT nie ucierpiał na pandemii?

2021-02-05 11:54

Hays: contracting IT nie ucierpiał na pandemii?

Kompetencje IT nie tracą na wartości © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Niespodziewany wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. W wielu sektorach jego negatywne konsekwencje odczuwalne będą jeszcze bardzo długo, jednak są też i takie, które ucierpiały stosunkowo niewiele. Mowa tu chociażby o rynku contractingu usług IT. Ciągle pokaźny popyt na nowe technologie zaowocował wysokim zapotrzebowaniem na kompetencje IT, a specjaliści w tej dziedzinie mogli liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia - czytamy w opracowanym przez Hays Raporcie płacowym dla rynku IT Contracting.

Przeczytaj także: Hays: wynagrodzenia w contractingu IT jeszcze wzrosną

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co plasuje się na szczycie listy potrzeb kompetencyjnych firm?
  • Co najczęściej jest motywacją do podjęcia współpracy z konktraktorami usług IT?
  • Jakie zagrożenia niesie za sobą globalizacja rynku IT?


Wprawdzie pandemia dla większości branż oznacza głównie kłopoty, to jednak są i takie, które mogą od niej odcinać kupony. Dobrym tego przykładem są e-commerce, branża logistyczna oraz sektor IT. Ten ostatni skorzystał w szczególności na zeszłorocznym, intensywnym rozwoju systemów informatycznych i cyfryzacji procesów biznesowych. W minionym roku stały się one bowiem codziennością dla wielu organizacji, które dotychczas miały niewiele wspólnego z nowoczesnymi technologiami.

W konsekwencji powyższego rynek pracy w IT bardzo szybko wrócił do stanu sprzed pandemii i wiele wskazuje na to, że tempo jego rozwoju w najbliższym czasie nie wyhamuje.

Jak zauważa Arkadiusz Wargin, dyrektor dywizji IT Contracting w Hays Poland, na naszych oczach zmienia się tak wiele, że trudno przewidzieć jak dużą metamorfozę przejdzie biznes w ciągu następnej dekady. Pewne jest jednak utrzymanie wysokiego zapotrzebowania na ekspertów w dziedzinie IT.
Nie każda branża i nie każdy obszar usług reaguje tak samo na zmiany otoczenia biznesowego. Wyzwania, z jakimi mierzą się jedne firmy mogą jednak tworzyć szansę rozwoju dla innych. Technologie informacyjne i powiązane z nimi obszary inżynieryjne, od kilku dekad stają się coraz bardziej znaczącą siłą napędową dla rozwoju gospodarek światowych. Kompetencje IT nie tracą na wartości, a specjaliści branży informatycznej, jak byli poszukiwani, tak nadal są i będą firmom potrzebni – wyjaśnia ekspert Hays.

TRENDY NA RYNKU


Jak wynika z badania Hays przeprowadzonego na koniec 2020 roku, kompetencje IT i cyfrowe pozostają na szczycie listy potrzeb kompetencyjnych firm, przy czym 30 proc. organizacji uznaje je również za najtrudniejsze do pozyskania. W branży IT i telekomunikacji – pozostającej jednym z sektorów generujących największy popyt na kompetencje IT – takiej odpowiedzi udzieliło aż 72 proc. firm objętych badaniem.

Większość organizacji działających w branży deklaruje plany rekrutacyjne na rok 2021. Zatrudniać chce 91 proc. firm IT i telekomunikacyjnych, a 55 proc. z nich spodziewa się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. Chociaż większość przewidzianych działań rekrutacyjnych będzie dotyczyć pracy etatowej, to 36 proc. firm z branży uwzględnia rekrutację pracowników zewnętrznych, tymczasowych i kontraktorów. Odsetek organizacji zainteresowanych nowoczesnymi formami zatrudnienia rośnie z roku na rok.

fot. mat. prasowe

Czy w 2021 roku firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

Plany rekrutacyjne na ten rok formułuje ponad połowa firm.


Najczęstszą motywacją do podjęcia współpracy z konktraktorami usług IT jest chęć pozyskania kompetencji niezbędnych wyłącznie do ukończenia danego projektu. Bardzo często unikalne, a przez to drogie i trudne do pozyskania zdolności nie są na stałe przydatne w organizacji. Tworzenie w strukturze firmy nowego stanowiska nie znajduje w tej sytuacji uzasadnienia biznesowego. Model contractingu IT oferuje organizacjom dostęp do niezbędnych kompetencji, a także jasne warunki współpracy, polegające na wykonaniu konkretnego zadania bądź projektu w określonym czasie. Co więcej, im bardziej doświadczeni specjaliści IT, tym większe prawdopodobieństwo, że B2B będzie dla nich jedynym akceptowalnym modelem współpracy.

OPTYMIZM KANDYDATÓW


W 2020 wśród ofert dla kandydatów z sektora IT przeważały te kierowane do ekspertów posiadających konkretne umiejętności i doświadczenie. Firmy mierzące się z niecodziennymi warunkami biznesowymi, częściej poszukiwały kontraktorów z poziomem doświadczenia standardowym dla stanowisk specjalistycznych lub eksperckich. Samodzielność i dojrzałość biznesowa były szczególnie cenne w sytuacji, gdy wdrożenie do firmy odbywało się całkowicie zdalnie.

Specjaliści w obszarze technologii informacyjnych są pewni swojej pozycji na rynku pracy. Jak wynika z badania Hays, aż 72 proc. specjalistów IT pozytywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe na rok 2021. Szeroki dostęp do atrakcyjnych ofert przekłada się również na większą otwartość wobec zmiany miejsca pracy. Taką ewentualność jeszcze w tym roku bierze pod uwagę 38 proc. specjalistów IT. Perspektywy uzyskania korzystnych warunków współpracy wciąż są obiecujące, zarówno dla pracowników etatowych, jak i kontraktorów.

W minionym roku, w kontekście modelu współpracy B2B, największe podwyżki zanotowaliśmy w obszarze programowania w języku C# i .NET, a także bezpieczeństwa i zarządzania projektami. W nadchodzącym czasie stawki na polskim rynku kontraktingu usług IT będą się stabilizować, co nie oznacza, że ich wzrost całkowicie wyhamuje. Wysoki popyt na kompetencje w obszarze software developmentu, technologii chmurowych i Big Data, w 2021 może poskutkować wzrostem stawek oferowanych kontraktorom specjalizującym się w tych dziedzinach – komentuje Elwira Policht, IT Contracting Recruitment Manager w Hays Poland.


IT BEZ GRANIC


Z badania Hays wynika, że 96 proc. specjalistów w dziedzinie IT obecnie pracuje zdalnie. Wielu z nich docelowo będzie chciało kontynuować taką formę pracy również po zakończeniu pandemii. Co to oznacza dla kandydatów i rekrutujących firm?

Możemy zaobserwować nowe trendy w obszarze rekrutacji, które nasiliły się po ostatnich miesiącach walki z pandemią. Usługi świadczone przez specjalistów IT, jak w żadnym innym sektorze gospodarki, mogą być realizowane zdalnie, bez uszczerbku dla ich jakości. Ofert pracy zdalnej w IT przybywa lawinowo, co również spełnia jedno z od dawna artykułowanych oczekiwań kandydatów. Geografia w wielu przypadkach przestaje mieć znaczenie. Dla pracodawców oznacza to poszerzenie obszaru rekrutacji i zwiększenie możliwości pozyskania najlepszych specjalistów – zaznacza Arkadiusz Wargin z Hays Poland.


Jednak trend globalizacji rynku IT niesie za sobą również potencjalne zagrożenia. W obliczu popularyzacji pracy zdalnej na całym świecie, podjęcie pracy za granicą nie musi wiązać się z relokacją. Stąd też zagranicznym firmom obecnie zdecydowanie łatwiej jest podjąć współpracę z polskim kontraktorem. Już teraz można zaobserwować sytuacje, w których developerzy nie decydują się na współpracę z organizacją obecną na polskim rynku, w zamian przyjmując propozycję z zagranicy. Istnieje zatem ryzyko, że problem luki kompetencji na polskim rynku będzie narastał.

CENNA ELASTYCZNOŚĆ


Dynamika zmian zachodzących na rynku wpłynęła na podejście niektórych firm do modelu współpracy z ekspertami IT. Część z nich dąży do większej dywersyfikacji zatrudnienia i dostrzega korzyści angażowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów wyłącznie na określony czas. Obok większej elastyczności, model kontraktingu oferuje szybki dostęp do odpowiednich kandydatów, a także jasno określone warunki współpracy. Zalety pracy w modelu B2B dostrzegają również specjaliści, którzy czerpią korzyści natury finansowej, ale też zyskują możliwość pracy przy różnorodnych projektach oraz większą swobodę w kształtowaniu swojego życia zawodowego.

Kontrakting usług IT nie jest jednak rozwiązaniem dla wszystkich. Do pracy w tym modelu niezbędne są takie predyspozycje, jak zdolność adaptacji do zmiennych warunków, umiejętność pracy pod presją, a także rozwinięte kompetencje interpersonalne. Warto również zaznaczyć, że kontrakting w wielu przypadkach wiąże się z tymczasowym charakterem pracy, a co za tym idzie – koniecznością posiadania umiejętności sprzedawania swoich usług i wyszukiwania kolejnych zleceń.

O RAPORCIE
Raport płacowy Hays dla rynku kontraktingu usług IT jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na blisko 100 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów. Raport bazuje na oczekiwaniach finansowych ponad 12,5 tysiąca kontraktorów IT. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Hays Poland w 2020 r.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: