eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › PARP: jakie skutki pandemii wśród pracowników i pracodawców?

PARP: jakie skutki pandemii wśród pracowników i pracodawców?

2022-01-28 12:45

PARP: jakie skutki pandemii wśród pracowników i pracodawców?

Jaki wpływ wywarła pandemia na tryb wykonywanej pracy? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Przed nami wyniki najnowszej odsłony „Bilansu Kapitału Ludzkiego” - wspólnego badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą opracowania były badania prowadzone tuż przed pandemią COVID-19 oraz na początku jej trwania. Dowodzi ono m.in., że koronawirus nie wpłynął w dużym stopniu na zatrudnienie, ale nie oznacza to jednocześnie, że nie przysparzał trudności natury organizacyjnej i finansowej.

Przeczytaj także: Czy bezrobocie wzrośnie a wynagrodzenia i zatrudnienie spadną?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaki wpływ wywarła pandemia COVID-19 na tryb wykonywanej pracy?
  • Jakie sposoby wspierania rozwoju kompetencji pracowników są realizowane przez średnich i dużych pracodawców?
  • Co kryje się za brakiem uczestnictwa w zorganizowanych formach rozwoju kompetencji?
  • Jak zmieniały się miesięczne dochody netto w 2020 r. w poszczególnych grupach pracujących?


COVID-19 a sytuacja przedsiębiorstw


Jak wynika z doniesień PARP, dwie trzecie średnich i dużych firm doświadczyło negatywnych skutków pandemii, przy czym były one najbardziej odczuwalne w branży handlowej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz w przemyśle, górnictwie i edukacji. Natomiast branżą, która w najmniejszym stopniu doświadczyła negatywnych skutków pandemii było budownictwo i transport.

COVID-19 spowodował szczególnie trudną sytuację wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ograniczenia związane z pandemią dotknęły większość firm, w tym dla wielu stały się najpoważniejszym utrudnieniem w prowadzeniu biznesu.

fot. mat. prasowe

Wpływ pandemii COVID-19 na tryb wykonywanej pracy

Najmniej istotny w przypadku omawianej kwestii okazał się wiek badanego


Odsetek firm stabilnych skurczył się do 30 proc., a prawie połowa doświadczyła spadku obrotów. W stosunku do roku 2019, zmalał też do 24 proc. odsetek firm zwiększających obroty, wracając tym samym do poziomu obserwowanego w latach 2017–2018. W kolejnych 12 miesiącach spadku obrotów spodziewa się ponad 40 proc. firm.

Praca zdalna i work-life balance


Przed wybuchem pandemii COVID-19 ok. 8 proc. pracowników wykonywało pracę w sposób zdalny, głównie w formule hybrydowej. Jak wynika z badania PARP i UJ, w 2020 r. zaledwie 14,5 proc. badanych zadeklarowało, że pandemia w dużym stopniu zwiększyła zakres pracy wykonywanej zdalnie, dla 14,3 proc. zmiana była minimalna. Zakres pracy zdalnej najbardziej zwiększył się w grupie pracowników mających wcześniejsze doświadczenie z tego typu pracą. Pogorszenie warunków do godzenia pracy z życiem rodzinnym, między 2019 a 2020 r., było szczególnie odczuwane przez osoby między 30 a 39 rokiem życia oraz wśród mężczyzn posiadających małe (do ósmego roku życia) dziecko.

Polacy dalej chętnie się uczą


Mimo pandemii, pracodawcy inwestują w edukację kadry - wynika z badania PARP i UJ. Zwiększyła się liczba pracodawców mających wydzielony budżet na działania rozwojowe (z 35 proc. do 42 proc.). Przynajmniej jedną aktywność rozwojową podjęło 91 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw, co jest wynikiem zbliżonym do osiągniętego rok wcześniej. Najpopularniejszymi sposobami wspierania rozwoju kompetencji pracowników były: instruktaże, coaching, mentoring oraz job shadowing.

Zmniejszyła się za to skala podejmowanych takich działań jak: firmy rezygnowały z poszczególnych form wspierania rozwoju, spadła średnia liczba przeszkolonych osób oraz średni budżet przeznaczany na szkolenia. Aż 70 proc. badanych przedsiębiorców planuje inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników w kolejnym roku.

fot. mat. prasowe

Sposoby wspierania rozwoju kompetencji pracowników realizowane przez średnich i dużych przedsiębiorc

Formą wspierania rozwoju kompetencji, która zyskała największe zainteresowanie wśród średnich i dużych firm były kursy e-learningowe


Dorośli Polacy na przełomie 2019 i 2020 r., również na własną rękę, uczyli się nowych rzeczy, jednak nieco rzadziej niż w poprzednich latach. Na poziom wykorzystania nieformalnych sposobów rozwijania kompetencji wpływają te same czynniki, które różnicują uczenie się w sposób formalny lub pozaformalny, tj. sytuacja na rynku pracy, poziom wykształcenia oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Aktywność zawodowa sprzyja nie tylko rozwojowi kompetencji związanych z wykonywaną pracą, ale wpływa również na posługiwanie się Internetem, także dla samodzielnego uczenia się. Wyniki badania PARP potwierdzają wyraźne oddziaływanie wieku jako czynnika różnicującego korzystanie z Internetu.

Jednocześnie pokazują, że wśród osób starszych wzrasta odsetek posługujących się tym medium i wykorzystujących go do celów zdobywania informacji. 25 proc. osób w wieku 65 lat i starszych oraz 8% w grupie 55-64 latków zadeklarowało, że nie korzysta w ogóle z Internetu. W młodszych grupach wiekowych niekorzystających z Internetu nie ma w ogóle.

fot. mat. prasowe

Powody braku uczestnictwa w zorganizowanych formach rozwoju kompetencji

Drugą w kolejności deklarowaną barierą uczenia się w zorganizowany sposób jest brak czasu z powodów osobistych


Co z zarobkami


Porównując rok 2019 z 2020, spadek dochodów najczęściej obserwowano wśród osób na stanowiskach kierowniczych, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz zarabiających powyżej 5 tys. zł netto. Najbardziej stabilną sytuację finansową miały osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Wzrost dochodów w tej grupie odczuło 65 proc. badanych, a spadek – 21 proc. 43 proc. wszystkich respondentów biorących udział w badaniu zadeklarowało, że w porównaniu z 2019 r., w 2020 r. odczuły poprawę sytuacji finansowej, u 27 proc. badanych finanse się pomniejszyły.

fot. mat. prasowe

Zmiana miesięcznych dochodów netto w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019

Najbardziej podatnym na zmniejszenie się dochodów typem zatrudnienia okazało się prowadzenie własnej (innej niż rolna) działalności gospodarczej

65 proc. średnich i dużych firm odczuło negatywne skutki pandemii, przy czym rodzaj i skala doświadczeń w tym zakresie zależą od branży, w której działali przedsiębiorcy. Sytuacja ta wpłynęła także na podejmowane inwestycje w zakresie rozwoju kompetencji pracowników. Odsetek firm wspierających taką aktywność, co prawda nie zmienił się znacząco w stosunku do roku 2019, zmniejszyła się za to skala podejmowanych działań: firmy rezygnowały z poszczególnych form wspierania rozwoju, spadła średnia liczba przeszkolonych osób oraz średni budżet przeznaczany na szkolenia. To co istotne, to fakt – że zdecydowana większość (70 proc.) średnich i dużych przedsiębiorców planuje inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników w kolejnym roku – jest to wynik wyższy niż w roku 2019 – podsumowuje Wioletta Skrzypczyńska, główny specjalista w Departamencie Analiz i Strategii, PARP.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: