eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zakaz wypowiadania umowy
 • Służba wojskowa a wypowiedzenie pracy

  Służba wojskowa a wypowiedzenie pracy

  12:42 05.11.2012 PORADA

  mam takie pytanie staram się o przyjęcie do czynnej służby wojskowej, umowę o pracę mam na czas nie określony, rozmawiałem z moim pracodawcą że jeśli się tam dostanę to on nie będzie mógł mnie zwolnic z pracy przez ten okres służby, ale on odpowiedział mi, że jeżeli przyjął ... WIĘCEJ

  Tematy: służba wojskowa, powołanie do wojska, wypowiedzenie umowy o pracę, ochrona przed zwolnieniem
 • Okres ochronny nie chroni pracownika?

  Okres ochronny nie chroni pracownika?

  00:20 02.10.2012

  ... umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz ... kończy się bowiem wraz z terminem w niej określonym (nie trzeba wypowiadać umowy). Przepisu tego nie stosuje się także w razie uzyskania przez ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  00:15 05.07.2012

  ... z pracy. Kodeks pracy wprowadza zakaz wypowiadania takim pracownikom umów o pracę w okresie ... wypowiadania umowy o pracę przez pracodawcę. W czasie ochronnym pracodawca może więc zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym w trybie natychmiastowym (dyscyplinarnie lub bez winy pracownika) bądź też zawrzeć z nim porozumienie stron o rozwiązaniu umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  12:50 19.04.2012

  ... z uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., sygn. III PZP 6/11. Ważne! O tym, jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę na czas określony, decyduje również to, z jakiego tytułu pracownik podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 50 § 5 kp, zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, zwolnienie pracownika, zakaz wypowiadania umowy, ochrona przedemerytalna pracownika
 • Silna ochrona stosunku pracy inspektora

  Silna ochrona stosunku pracy inspektora

  10:24 11.05.2010

  ... pełniąca tę funkcję korzysta ze szczególnych przywilejów w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy. Pracodawca może się zatem spodziewać, że ewentualne rozwiązanie umowy o pracę z inspektorem będzie nieco bardziej skomplikowane niż ma to miejsce w przypadku szeregowego pracownika. Wzmożoną ochronę trwałości stosunku pracy społecznego inspektora ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona stosunku pracy, zakaz wypowiadania umowy, rozwiązanie umowy o pracę, prawa związków zawodowych
 • Zwolnienia grupowe: urlop bezpłatny a odprawa

  Zwolnienia grupowe: urlop bezpłatny a odprawa

  09:24 06.05.2010

  ... przebywa na urlopie przepisy gwarantują szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Zasadniczo bowiem (por. art. 41 K.p.), pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres upoważniający do rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, zwolnienia pracowników, wypowiedzenie zmieniające, ochrona stosunku pracy
 • Zwolnienia grupowe: odprawa a urlop wychowawczy

  Zwolnienia grupowe: odprawa a urlop wychowawczy

  10:52 24.02.2010

  ... urlopie wychowawczym przysługuje, co do zasady, ochrona trwałości stosunku pracy. Zgodnie bowiem z art. 1861 § 1 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie przypadającym od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Istnieją jednak określone ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, zwolnienia pracowników, wypowiedzenie zmieniające, ochrona stosunku pracy
 • Zwolnienia grupowe: komu tylko wypowiedzenie zmieniające?

  Zwolnienia grupowe: komu tylko wypowiedzenie zmieniające?

  11:06 08.07.2009

  ... zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników uchyla m.in. kodeksowy zakaz wypowiedzenia umowy pracownikom nieobecnym w pracy z powodów usprawiedliwionych, jeśli nie minął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania z nimi umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 K.p.). Nic nie stoi też na przeszkodzie ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, zwolnienia pracowników, wypowiedzenie zmieniające, ochrona stosunku pracy
 • Urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę

  Urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę

  14:09 30.01.2009

  ... okresie trwania urlopu wychowawczego pracownikom przysługuje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Zgodnie z art. 1861 § 1 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Powyższe stwierdzenie nie oznacza ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, urlop wychowawczy, ochrona pracy kobiet, ochrona stosunku pracy
 • Zakaz wypowiadania umowy o pracę a służba wojskowa

  Zakaz wypowiadania umowy o pracę a służba wojskowa

  13:08 08.09.2008

  ... jest bezskuteczne (jakby go nie było), czyli nie wywoła skutku w postaci rozwiązania umowy o pracę. W tym przypadku może ono nastąpić tylko na żądanie pracownika. On też ... ponieważ nim karta dostała się do jego rąk, jego umowa już uległa rozwiązaniu. Zakaz wypowiadania umów o pracę ze względu na powołanie do wojska nie jest jednak absolutny. Nie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, służba wojskowa, Powołanie do wojska


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: